Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Depotfund aus Skórka, Gde. Krajenka = Skarb ze Skórki, gm. Krajenka

Twórca:

Rola, Jarosław

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne 63 (2011)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

il. ; 25 cm

Abstrakt:

The article presents a fortuitous dicovery of a votive hoard of 192 ornaments made of bronze and 3 glass beads from Skórka, site 32, Krajenka commune in the southern part of Pomerania The hoard was probably deposited in the 2nd half of the Vth period of the Bronze Age. The majority of described remains one can classify in frames of the Nordic culture circle

Bibliografia:

Bakker J. A. 1976. On the Possibility of Reconstructing Roads from the TRB Period. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkunding Bodemonderzoek, jaargang 26, 63-91
Blajer W. 2001. Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich. Kraków
Bukowski Z. 1998. Pomorze w epoce brązu w świetle dalekosiężnych kontaktów wymiennych. Gdańsk
Fogel J. 1988. „Import” nordyjski na ziemiach polskich u schyłku epoki brązu. Poznań
Gedl M. 1980. Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Europie (= Archeologia pierwotna i wczesnośredniowieczna 3). Kraków
Gedl M. 2004. Die Fibeln in Polen (= Prähistorische Bronzefunde XIV/10). Stuttgart
Gedl M. 2009. Die Lanzenspitzen in Polen (= Prähistorische Bronzefunde V/3). Mainz
Hänsel A. und B. 1997. Gaben an die Götter. Schätze der Bronzezeit Europas (= Bestandskataloge Band 4). Berlin
Kokowski A. 2011. Przygoda z archeologią. Warszawa
Kossina G. 1917. Verzeichnis der bandförmigen Armspiralen Und der Ringe mit gestrichelter Zickzackverzierung. Mannus 8, 58-67
Kostrzewski J. 1958. Kultura łużycka na Pomorzu. Poznań
Makarowicz P. 2010. Trzciniecki krąg kulturowy - wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy. Poznań
Mogielnicka-Urban M. 1997. Uwagi w sprawie interpretacji zbiorowych i pojedynczych znalezisk przedmiotów brązowych [w:] Beiträge zur Deutung der bronzezeitlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa (red. W. Blajer), Kraków, s. 1732
Rola J. 2009. Późnoneolityczny węzeł komunikacyjny w strefie środkowej Noteci (Żuławka Mała, gmina Wyrzysk). Poznań
Schlette F. 1984. Die Kunst der Hallstattzeit. Leipzig
Sprockhoff E. 1926. Die älteren Nierenringe aus der Mark Brandenburg. Praehistorische Zeitschrift 17, 51-71
Sprockhoff E. 1931. Jungbronzezeitlische Formenkreise an der unteren Oder Und unteren Weichsel. Blätter für deutsche Vorgeschichte 8, 4-32
Szafrański W. 1955. Skarby brązowe z epoki wspólnoty pierwotnej (IV i V okres epoki brązu) w Wielkopolsce. Warszawa-Wrocław
Trebsche P., Pollak M. und Gruber H. 2007. Eisenzeitliche Hügelgräber im Attergau. (= Fundberichte aus Österreich Materialhefte. Reihe A, Sonderheft 5). Wien
Tyniec A. 1987. Bransolety nerkowate z młodszej epoki brązu. Część I. Materiały. Materiały Zachodniopomorskie 33, 49-148
Tyniec A. 1990. Bransolety nerkowate z młodszej epoki brązu. Część I. Materiały Zachodniopomorskie 35/36, 7-48
Venclová N. 1990. Sklo mladší a pozdní doby bronzové a doby halštatské a interregionální kontakty v Evropĕ. In T. Malinowski (Hrsg.), Problemy kultury łużyckiej na Pomorzu. Słupsk, 227-237

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

63

Strona pocz.:

285

Strona końc.:

317

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54789 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

ger

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji