RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce

Creator:

Burzyńska, Anna

Date issued/created:

2004

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2004)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. K.A. Appiah, Tolerable Falsehoods: Agency and the Interests of Theory, w: The Consequences of Theory, ed. by J. Arac & B. Johnson, Baltimore 1991, s. 74-74.
2. Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył H. Podbielski, Warszawa 1988, zwł. s. 327-332.
3. J. Barth, Literatura wyczerpania, przeł. J. Wiśniewski, w: Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, wybrał, opracował i wstępem opatrzył Z. Lewicki, Warszawa 1983, s. 38.
4. J. Barth, Opowiadać dalej, przeł. M. Świerkocki, Warszawa 1999, s. 6.
5. J. Barth, Postmodernizm: literatura odnowy, przeł. J. Wiśniewski, „Literatura na Świecie" 1982 nr 5-6, s. 274.
6. R. Barthes, Drame: Dramat, poemat, powieść, w: Lektury, przeł. K. Kłosiński, M.P. Markowski, E. Wieleżyńska, Warszawa 2001, s. 31.
7. R. Barthes, Nocna podróżniczka. Przedmowa do „Żywota Rancego" F. R. Chateaubrianda, przeł. M. Piwińska, „Teksty" 1971 nr 1, s. 176-177.
8. R. Barthes, Styl powieści, przeł. A. Trznadel, „Teksty" 1979 nr 1, s. 185-186.
9. R. Barthes, S/Z, przeł. M.P. Markowski, M. Gołębiewska, wstępem opatrzył M.P. Markowski, Warszawa 1999, s. 37.
10. R. Barthes, Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań, przeł. W. Błońska, „Pamiętnik Literacki" 1968 z. 4, s. 327.
11. R. Barthes, Wykład, przeł. T. Komendant, „Teksty" 1979 nr 5, s. 25.
12. R. Bartoszyńska, Pisanie autobiograficzne w kontekstach europejskich, Katowice 2003.
13. L. Bersani, Czy istnieje nauka o literaturze?, przeł. E. Pszczołowska, „Pamiętnik Literacki" 1974 z. 3, s. 335.
14. C. Bremond, Logika możliwości narracyjnych, „Pamiętnik Literacki" 1968 z. 4.
15. E. Bruss, Beautiful Theories. The Spectacle of Discourse in Contemporary Criticism, Baltimore and London 1982.
16. M. Butor, Powieść jako poszukiwanie. Wybór esejów, przeł. J. Guze, Warszawa 1971, s. 97.
17. D. Carrol, L'invasion française dans la critique américaine des lettres, „Critique" Avril 1988, nr 491.
18. D. Carrol, Paraesthetics. Foucault, Lyotard, Derrida, New York and London 1987.
19. D. Carrol, Reguły gry, przeł. G. Dziamski w: Postmodernizm w perspektywie flozoficzno-kulturowej, pod red. A. Zeidler-Janiszewskiej, Warszawa 1991.
20. D. Carr, Time, Narrative and History, Bloomington 1986.
21. J. Culler, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998, s. 97.
22. P. de Man, Resistance to Theory, Minneapolis 1986, s. 11.
23. J. Derrida, Kres człowieka, przeł. P. Pieniążek, w: J. Derrida Pismo filozofii, wybrał i posłowiem opatrzył B. Banasiak, Kraków 1992.
24. J. Derrida, L'ecriture et la difference, Paris 1967, s. 335.
25. M. Drwięga, Paul Ricoeur daje do myślenia, Bydgoszcz 1998.
26. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. ,Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2002.
27. G. Hartman, Literary Commentary as Literature, w: Criticism in the Wilderness. The Study of Literature Today, New Haven 1980.
28. F. Kermode, The Sense of an Ending, Oxford 1967, s. 45.
29. M. Kreiswirth, Merely Telling Stories? Narrative and Knowledge in the Human Sciences, „Poetics Today" 21.2 (2000), s. 2-3.
30. M. Kundera, Sztuka powieści, przeł. M. Bieńczyk, Warszawa 1998, s. 27.
31. The Languages of Criticism and the Sciences of Man, ed. by R. Macksey and E. Donato, Baltimore and London 1970, s. 271.
32. J.-F. Lyotard, Au juste, Paris 1979.
33. J.-F. Lyotard, Instructions paiennes, Paris 1977.
34. J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa 1997.
35. W. Martin, Recent Theories of Narrative, New York 1986, s. 7.
36. A. Mclntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, przekład i wprowadzenie A. Chmielewski, Warszawa 1996.
37. J. H. Miller, Narrative, w: Critical Terms for Literary Study, ed. by F. Lentricchia and T. McLaughlin, Chicago 1990, s. 66.
38. Narracja jako sposób rozumienia świata, pod red. J. Trzebińskiego, Gdańsk 2002.
39. R. Nycz, Tekstowy Świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993, s. 12.
40. P. Quignard, Albucjusz, przeł. T. Komendant, Warszawa 2002, s. 5-6.
41. P. Ricoeur, Narrative Identity, w: On Paul Ricoeur. Narrative and Interpretation, ed. by D. Wood, London-New York 1991.
42. P. Ricoeur, Temps et Recil, t-1, Paris 1983.
43. R. Ricoeur, Życie w poszukiwaniu opowieści, przeł. E. Wolicka, „Logos i Ethos" 1993/2, s. 235.
44. R. Rorty, Konsekwencje pragmatyzmu. Eseje z lat 1972-1980, przeł. Cz. Karkowski, przekład przejrzał i przedmową opatrzył A. Szahaj, s. 109.
45. K. Rosner, Narracja jako struktura rozumienia, „Teksty Drugie" 1999 nr 3, s. 7.
46. K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2003.
47. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1988, s. 304.
48. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński i in., wstęp A. Bielik-Robson, Warszawa 2001.
49. Ch. Taylor, Źródła współczesnej tożsamości, w: Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 1995.
50. T. Todorow, Ludzie-opowieści, przeł. R. Zimand, „Pamiętnik Literacki" 1973 z. 1.
51. M. Turner, The Literary Mind, New York 1996.
52. T. Walas, Czy jest możliwa inna historia literatury?, Kraków 1993.
53. H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, pod red. E. Domańskiej i M. Wilczyńskiego, Kraków 2000.
54. E. Wolicka, Homo narrator, „Logos i ethos" 1993/2, s. 237.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

43

End page:

64

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:52692 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 20, 2015

Number of object content hits:

5 544

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/68601

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information