Object structure
Title:

Zabezpieczanie księgozbiorów po II wojnie światowej w Polsce

Subtitle:

Napis, Seria XI (2005)

Creator:

Nowicki, Ryszard

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

books collection ; Poland ; Second World War ; protection ; post-war period

References:

1. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Oświaty. Departament Programów, Podręczników i Pomocy Naukowych, sygn. 6793, k. 3: R. Lutman, S. Kulczyński do Ministerstwa Oświaty w Warszawie, Wrocław 8 IV 1946.
2. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Oświaty. Departament Programów, Podręczników i Pomocy Naukowych, sygn. 6793, k. 112: Protokół przekazania i przejęcia depozytu Biblioteki dawnej Schaffgotschów w Cieplicach Śl. Zdrój w dniu 24 stycznia 1949 roku, Cieplice 24 I 1949.
3. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Oświaty. Naczelna Dyrekcja Bibliotek. Referat Rewindykacji i Odszkodowań, sygn. 6785, k. 25: Wykaz księgozbiorów wywiezionych przez Armię Czerwona.
4. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Oświaty. Naczelna Dyrekcja Bibliotek. Referat Rewindykacji i Odszkodowań, sygn. 6785, k. 26-27: Wykaz księgozbiorów znajdujących się pod zarządem Armii Czerwonej.
5. Archiwum Biblioteki Jagiellońskiej, Sprawozdania Biblioteki Jagiellońskiej, Sprawozdania Dyrekcji Biblioteki Jagiellońskiej od 18 I do 31 VIII 1945 oraz za lata akademickie 1945/46-1949/50, bez pagin.- Sprawozdanie Dyrekcji Biblioteki Jagiellońskiej za czas od 18 stycznia do 31 sierpnia 1945 r.
6. Archiwum Biblioteki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Referat zabezpieczania i segregacji zbiorów. Zarządzenia, instrukcje, upoważnienia 1944-1946, sygn. 535, k. 29: Upoważnienie Ministra Oświaty dla A. Birkenmajera do zabezpieczenia i przewiezienia biblioteki i archiwaliów poniemieckich znajdujących się w zamkach w Miliczu i Sławie, Warszawa 11 VII 1945.
7. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Komitet Ochrony Mienia Państwowego i Kulturalnego w Bydgoszczy. Zabezpieczanie mienia państwowego i kulturalnego 1945, sygn. 3. bez pagin.: Komitet Ochrony Mienia Państwowego i Kulturalnego Dział Biblioteczny. Sprawozdanie [II/III 1945].
8. Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka UMK. Sprawozdania 1945/46-1946/47, sygn. 74, k. 4: Sprawozdanie Biblioteki 1 uniwersyteckiej w Toruniu za rok akademicki 1945/46.
9. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, Knot Antoni 1945-1974, sygn. RK-120, k. 25, 31, 91, 176-177, 178, 209-210.
10. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, Protokoły przejęcia-przekazania zbiorów 1947, sygn. BU-84, k. 61-67: Protokół z posiedzenia Komisji dla spraw zbiorów kulturalno-naukowych Dolnego Śląska odbytego dnia 8 czerwca 1947 r. w Cieplicach-Zdroju, w Stacji Naukowej Instytutu Śląskiego, Cieplice-Zdrój 12 VI 1947.
11. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, Sprawozdania kierownika P. I 1945-1946, sygn. BU-30 , k. 4: Sprawozdanie kierownika Grupy "Pracownicy Umysłowi" za czas pracy od d. 28 października do d, 10 listopada b.r., Wrocław 10 XI 945.
12. H. Baranowski, Zbiory Biblioteki Uiuwersyteckiij w Toruniu, ich rozwój i kierunki przyszłego kształtowania, w: Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, red. B. Ryszewski, cz. 5, Toruń 1990, s. 24.
13. J. Borowik, Zadania i prace Instytutu Bałtyckiego na tle nowych warunków polskich, w: Instytut Bałtycki Redivius.
14. M. Dąbrowski, Ksawerego Świerkowskiego walka o dobra kultury, "Roczniki Biblioteczne" R. 24: 1980 z. 1. s. 111-125.
15. J. Grycz, Wskazówki dla prowadzących akcję zabezpieczenia bibliotek i zbiorów bibliotecznych, Warszawa-Poznań 1945.
16. O. Kape, Die Geschichte der wissenschaftlichen Bibliotheken in Breslau in der Zeit von 1945 bis 1955: unter besonderer Beruecksichtigung der Universitaetsbibliothek, St. Katharinen 1993.
17. A. Knot, U kolebki Uniwersytetu we Wrocławiu, "Pionier", 1946 nr 137, s. 12.
18. K. Maleczyńska, Dzieje gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu na Wyspie Piaskowej, Wrocław-Warszawa 1960, s. 15.
19. S. Nawara, Biblioteka Uniwersytecka, w: Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-1955, red. J. Fiema i in., t. 1, Wrocław 1959, s. 321.
20. S. Nawara, Zarys dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 1945-1955, Wrocław 1955, s. XIV.
21. J. Ożóg, Zarys historii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Wrocław 1995, s. 80.
22. M. Pelczar, Biblioteka Miejska w Gdańsku 1945-1953, "Rocznik Gdański" t. 13, 1954, s. 159.
23. M. Puciatowa, Biblioteko Główna, w: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1945-1955. red. R. Galon, Warszawa 1957. s. 313.
24. Sprawozdanie z działalności za lata 1945 i 1946 oraz protokół Halnego Zgromadzenia w dn. 13 i 14 XII 1946, "Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego", red.J. Borowik, nr 43, Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin 1947, s. 12.
25. F. Szymiczek, Akcja zabezpieczająca i rewindykacyjna na Śląsku, "Bibliotekarz" R. 13: 1946 nr 5, s. 118.
26. W. Wrzesiński, Uniwersytet Wrocławski 1945-1995, Wrocław 1995, s. 16.

Relation:

Napis

Volume:

XI

Start page:

277

End page:

287

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: