Object structure
Title:

Pośrednictwo lekturowe - czytelnicze inspiracje w eseistyce Józefa Czapskiego

Subtitle:

Napis, Seria XI (2005)

Creator:

Mazur, Daria

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

literature 20 c. ; Czapski, Józef (1896-1993) ; essay ; reading ; inspiration

References:

1. A. Baglajewski, Kajety i dzienniki Józefa Czapskiego, w: Czapski i krytycy. Antologia tekstów, wyb., opr. i posł. M. Kitowska-Lysiak, M. Ujma, Lublin 1996, s. 425.
2. M. Czapska, Europa w rodzinie, wst. P. Aries, posł. K. A. Jeleński, Warszawa 1989.
3. J. Czapski, Czytając, opr. J. Zieliński, Kraków 1990.
4. J. Czapski, Dzienniki. Wsponmienia. Relacje, opr. J. Pollakówna, Kraków 1986.
5. J. Czapski, Marceli Proust, "Przegląd Współczesny" 1928, nr 1.
6. J. Czapski, Patrząc, wyb. i posł. J. Pollakówna, Kraków 1983.
7. J. Czapski, Proust contre la decheance, Lausanne 1987.
8. J. Czapski, Proust w Griazowcu, tł. T. Skórzewska, "Kultura" 1948, nr 25-36.
9. J. Czapski, Rozproszone. Teksty z lat 1925-1988, opr. P. Kądziela, Warszawa 2005.
10. J. Czapski, Swoboda tajemna, opr. A. Kaczyński, Warszawa 1991.
11. J. Czapski, Śmierć na równej drodze, "Kultura" 1960, s. 105-108.
12. J. Czapski, Świat w moich oczach, rozmowy przeprowadził P. Kloczowski, Ząbki-Paris 2001.
13. J. Czapski, Tumult i widma, Paryż 1981 (wyd. krajowe: Kraków 1997).
14. J. Czapski, Wspomnienia, "Kultura" 1953, nr 4, s. 123—126.
15. J. Czapski, Wyrwane strony, opr. J. Pollakówna, P. Kloczowski, posł. J. Pollakówna, [Paris] 1993.
16. J. Domagalski, Proust w literaturze polskiej do 1945 roku, Warszawa 1995.
17. M. Głowiński, Świadectwa i style odbioru, w: M. Głowiński, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977, s. 116-137.
18. R. Handke, Kategoria horyzontu oczekiwań odbiorcy a wartościowanie dzieł literackich, w: Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1977.
19. W. Karpiński, Portret Czapskiego, Wrocław 1996, s. 119.
20. A. Maurois, W poszukiwaniu Marcela Prousta, tł. J. Wachlowska, Warszawa 1961, s. 211.
21. D. Mazur, Józef Czapski - odkrywca wiecznej i zwichrzonej Rusi, w: Polska w Rosji - Rosja w Polsce. Dialog kultur, red. R. Paradowski, S. Ossowski, Poznań 2003, s. 103-115.
22. D. Mazur, Między Wschodem a Zachodem. Horyzonty aksjologiczne literatury europejskiej w lekturze Józefa Czapskiego, Kraków 2004.
23. A. Michnik, Czytając, "Zeszyty Literackie" 1986, z. 13.
24. J. Pollakówna, O Józefie Czapskim, w: J. Czapski, Patrząc, wyb. i posł. J. Pollakówna, Kraków 1983, s. 393.
25. J. Sławiński, O dzisiejszych normach czytania (znawcom), w: J. Sławiński, Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992, s. 94-113.
26. J. Speina, Marcel Proust w Polsce. "W poszukiwaniu straconego czasu" — międzywojenna recepcja krytyczno­literacka, "Pamiętnik Literacki" R. 83: 1992, z. 2.
27. J. Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Paris 1990, s. 53.
28. J. Tischner, Impresje aksjologiczne, w: J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1992, s. 162-168.
29. A. Woźniak, Tradycja ruska według Aleksego Riemizowa, Lublin 1996, s. 37-53.

Relation:

Napis

Volume:

XI

Start page:

301

End page:

313

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: