Object structure
Title:

Polski list romantyczny jako forma mówiona (w świetle korespondencji młodego Mickiewicza)

Subtitle:

Napis, Seria XI (2005)

Creator:

Szelwach, Grzegorz

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam (1798-1855) ; Romantic letter ; Polish literature 18 c. ; correspondance ; orality

References:

1. J. Bartmiński, Tekst folkloru jako przedmiot folklorystyki, w: J. Bartmiński, Folklor - język - poetyka, Wrocław 1990, s. 123-148.
2. K. Bartoszyński, Zagadnienie komunikacji literackiej w utworach narracyjnych, w: Problemy socjologii literatury, red. J. Sławiński, Wrocław 1971, s. 130.
3. M. Danilewiczowa, "Adam nie lubił pisać listów...", w: M. Danilewiczowa, Pierścień z Herkulanum i płaszcz pokutnicy. Szkice literackie, Londyn 1960, s. 87-107.
4. M. Dernałowicz, Listy Mickiewicza. Odczyt wygłoszony na zebraniu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w dn. 15 XII 1993... "Rocznik TLiAM" 28: 1993, s. 97-108.
5. I. Fónagy, Język poetycki - forma i funkcja, tł. J. Lalewicz, "Pamiętnik Literacki" 1972, z. 2, s. 217-255.
6. D. Grzesiak, Struktura listu romantycznego (na przykładzie epistolografii F. Chopina, A. Mickiewicza, J. Słowackiego i C. K. Norwida), w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 19-31.
7. Z. Jarosiński, Tekst użytkowy i tekst literacki w drugiej połowie XIX w., "Teksty" 1975, nr 4, s. 7-27.
8. A. Kałkowska, Struktura składniowa listu, Wrocław 1982.
9. Z. Kawyn-Kurzowa, Język filomatów i filaretów. Słowotwórstwo i słownictwo, Wrocław 1963, s. 6.
10. R. Kellog, Literatura ustna, tł. P. Czapliński, "Pamiętnik Literacki" 1990, z. 1, s. 241-253.
11. Korespondencja z Marią Szymanowską i obraz dziewczyny z fortepianem w wyobraźni Mickiewicza, w: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty, red. E. Owczarz, J. Smulski, Łowicz 2001, s. 158-165.
12. Z. Krasiński, Listy do Henryka Reeve'a, tł. [z franc. i z ang.] A. Olędzka-Frybesowa, opr. i wst. P. Hertz, t. 1, Warszawa 1980, s. 49.
13. Literatura słowiańska. Kurs drugi, tł. L. Ploszewski, Warszawa 1955.
14. M. T. Lizisowa, O listach Adama Mickiewicza w aspekcie aktów mowy, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 61-72.
15. A. B. Lord, Właściwości literatury ustnej, tł. P. Czapliński, "Pamiętnik Literacki" R. 81: 1990, z. 1, s. 281-296.
16. J. Maciejewski, List jako forma literacka, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 211-218.
17. M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 2000, s. 251-253.
18. T. Michałowska, Między słowem mówionym a pisanym, w: T. Michałowska, Mediaeralia i inne, Warszawa 1997, s. 98-153.
19. A. Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Rocznicowe 1798-1998, red. Z. J. Nowak, Z. Stefanowska, Cz. Zgorzelski, od t. 3: M. Prussak, t. 14: Listy, opr. M. Dernałowicz, E. Jaworska, M. Zielińska, Warszawa 1998, s. 33.
20. A. Mickiewicz, Wykład III. 28 XII 1841, w: A. Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Jubileuszowe, red. J. Krzyżanowski, t. 10.
21. W. J. Ong, Oralność i piśmienność: słowo poddane technologii, tł. J. Japola, Lublin 1992.
22. A. Opacka, Trwanie i zmienność. Romantyczne ślady oralności, Katowice 1998, s. 9.
23. L. Ploszewski, Prelekcje paryskie, wyb., wst. i opr. M. Piwińska, t. 2, Kraków 1997, s. 27.
24. J. Słowacki, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. 14: Listy do krewnych, przyjaciół i znajomych (1820-1849), opr. J. Pelc, Wrocław 1959, s. 25-26.
25. T. Skubalanka, Założenia analizy stylistycznej, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976, s. 260.
26. M. Sokołowski, "Król Duch" Juliusza Słowackiego a epopeja słowiańska, Warszawa 2004.
27. Z. Szmydtowa, Czynniki gawędowe w poezji Mickiewicza, w: Z. Szmydtowa, Rousseau - Mickiewicz i inne studia, Warszawa 1961, s. 261-301.
28. J. Ziomek, Genera scribendi, w: J. Ziomek, Prace ostatnie. Literatura i nauka o literaturze, Warszawa 1994, zwł. s. 290.

Relation:

Napis

Volume:

XI

Start page:

369

End page:

380

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: