Object structure
Title:

Stanisław Roszak, Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg typu "silva rerum" w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku, Toruń 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 286 s.

Subtitle:

Napis, Seria XI (2005)

Creator:

Cieszyńska, Beata ORCID

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

review ; Roszak, Stanisław ; sarmatism ; memory ; culture - 18 c.

References:

1. K. Dmitriuk, Galaktyki kultury, w: Kultura żywego słowa, red. H. Dziechcińska, Warszawa 1989.
2. H. Dziechcińska, Rodzina w życiu i literaturze XVI i XVII wieku, "Barok", 1999, VI, nr 1 (11).
3. J. Kotarska, Erotyk staropolski, Wrocław 1978.
4. K. Miszalska, "Koloander Wierny" i "Piękna Dianea". Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu i przekładu, Kraków 2003.
5. K. Niesiecki, Korona Polska, t. 2, Lwów 1738.
6. R. Nycz, Sylwy współczesne, Kraków 1996.
7. J. Partyka, Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej, Warszawa 1995.
8. B. Popiołek, Kobiecy świat wczasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Kraków 2003, s. 22.
9. S. Skwarczyńska, Kariera litearcka form rodzajowych bloku silva, w: S. Skwarczyńska, Wokół teatru i literatury, Warszawa 1970.

Relation:

Napis

Volume:

XI

Start page:

386

End page:

390

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: