Object structure
Title:

Stanisław Roszak, Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg typu "silva rerum" w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku, Toruń 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 286 s.

Subtitle:

Napis, Seria XI (2005)

Creator:

Cieszyńska, Beata ORCID

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

24 cm ; Tekst pol.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

recenzja ; Roszak, Stanisław ; sarmatyzm ; pamięć ; kultura - 18 w.

References:

1. K. Dmitriuk, Galaktyki kultury, w: Kultura żywego słowa, red. H. Dziechcińska, Warszawa 1989.
2. H. Dziechcińska, Rodzina w życiu i literaturze XVI i XVII wieku, "Barok", 1999, VI, nr 1 (11).
3. J. Kotarska, Erotyk staropolski, Wrocław 1978.
4. K. Miszalska, "Koloander Wierny" i "Piękna Dianea". Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu i przekładu, Kraków 2003.
5. K. Niesiecki, Korona Polska, t. 2, Lwów 1738.
6. R. Nycz, Sylwy współczesne, Kraków 1996.
7. J. Partyka, Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej, Warszawa 1995.
8. B. Popiołek, Kobiecy świat wczasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Kraków 2003, s. 22.
9. S. Skwarczyńska, Kariera litearcka form rodzajowych bloku silva, w: S. Skwarczyńska, Wokół teatru i literatury, Warszawa 1970.

Relation:

Napis

Volume:

XI

Start page:

386

End page:

390

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: