Object

Title: Sarmaci w negliżu. Staropolskie epitalamia pokładzinowe (fescenniny)

Creator:

Krzywy, Roman

Date issued/created:

2004

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria X (2004)

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. W. Abraham, Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim, Lwów 1925. ; 2. C. Backvis, Panorama poezji polskiej okresu baroku, t. 2, tł. G. Majcher, Warszawa 2003, s. 99. ; 3. A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 2000. ; 4. C. Baudouin, de Courtenay Ehrenkreutz, Ze studiów nad obrzędami weselnymi ludu polskiego, cz. 1: Forma dramatyczna obrzędowości weselnej, Wilno 1929, "Rozprawy i Materiały Wydziału I TPN w Wilnie"", t. 2, z. 3. ; 5. W. Beauplan, Opisanie Ukrainy, tł. Z. Stasiewska, S. Meller, [w:] Etyka Lassoty i Wilhelma Beauplana opisy Ukrainy, red. Z. Wójcik, Warszawa 1972, s. 147-148. ; 6. H. Biegeleisen, Wesele, Lwów 1928. ; 7. I. Buchlerus, Institutio poetica ex...Iacobi Pontani...concinnata, Lipsiae 1620, s. 157. ; 8. J. Danielewicz, Wstęp, [w:] Liryka starożytnej Grecji, opr. idem, Warszawa 1996, s. 48-19. ; 9. M. Dmitruk, Obyczaje weselne i pogrzebowe chrześcijan w świetle duszpasterskiej działalności św. Jana Chryzostoma, "Vox Patrum" 2001, t. 40-41, s. 269-275. ; 10. Gadka z panegiryku Piotra Szenknechta, Wiosna wdzięczna małżeńskiej miłości przy weselnym akcie... Chrystiana Tesmaa (Toruń 1718). Cyt. za: Gadki toruńskie, czyli zagadki weselne z przełomu XVII i XVIII w., wyb. i wst. opr. S. Salmonowicz, Toruń 1980, s. 26. ; 11. L. Górnicki, Dzieje w Koronie Polskiej, [w:] idem, Pisma, t. 2, opr. R. Pollak, Warszawa 1961, s. 619. ; 12. A. Karpiński, Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i XVII wieku. Warszawa 1995, s. 170-171. ; 13. E. Kizik, Gdańskie ordynacje o weselach, chrzcinach i pogrzebach w XVI-XVIII wieku, "Barok" 2000 z. 1, s. 187-205. ; 14. W. Kochowski, Epitalamium Imci Panu Samborowi Młoszczowskiemu na akt weselny w upominku posiane, w. 41-56. Cyt. wg edycji w: J. Czubek, Wespazjan z Kochowa Kochowski. Studium biograficzne, Kraków 1900, s. 180 (aneks). ; 15. Z. Kuchowicz, Miłość staropolska. Wzory - uczuciowość - obyczaje erotyczne XVI-XVIII wieku, Łódź 1982, s. 422-424. ; 16. Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Łódź 1975, s. 197. ; 17. L. Kukulski, Poeta biesiadny i moralista, [wstęp do:] W. Potocki, Wiersze, opr. L. Kukulski, Warszawa 1966, s. 10-11. ; 18. K. Miaskowski, Epitalamium na wesele Jego Mości Pana Macieja Pogorzelskiego z Jej Mość Panną Jadwigą Borkową Gostyńską, w. 277-280, [w:] idem, Zbiór rytmów, wyd. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1995, s. 288. ; 19. H. Morsztyn, Na ożenienie Zenowicza, w. 29-16. Cyt. wg antologii: Poeci polskiego baroku, t. 1. opr. J. Sokołowska, K. Żukowska, Warszawa 1965, s. 262-263. ; 20. K. Mroczek, Epitalamium staropolskie. Między tradycją literacką a obrzędem weselnym, Wrocław 1989, s. 60. ; 21. W. Łoziński, Życie polskie w dawnej Polsce, Kraków 1969, s. 193, 196. ; 22. Obrzęd weselny polski z pieśniami i przemowami, opr. Z. Gloger. Warszawa 1902, s. 91-92. ; 23. K. Ogier, Dziennik podróży do Polski 1635-1636, t. 1. tł. E. Jędrkiewicz, opr. W Czapliński, Gdańsk 1950, s. 315. ; 24. W. Potocki, Epitalamium Jegomości Panu staroście wschowskiemu z Jejmością Panią wojewodzianką ruską Jabłonowską i Jegomości Panu wojewodzie podlaskiemu z Jejmością Księżną Wiśniowiecką, obiema Leszczyńskim, na koronacyjej Królestwa Ichmości (Fraszki 303), [w:] idem, Dzieła, t. 1, opr. L. Kukulski, Warszawa 1987, s. 320. ; 25. J. C. Scaliger, Poetices libri septem, ed. IV. [Heidelbergae] 1607, s. 118 (151). ; 26. E. Skwara, Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001, s. 18-19. ; 27. L. Stomma, Rytuał pokładzin w Polsce - analiza strukturalna, "Etnografia Polska" 1975, z. 1, s. 51-64. ; 28. Sz. Szymonowie, Ślub, w. 49-55, [w:] idem, Sielanki i pozostałe wiersze polskie, opr. J. Pelc, Wrocław 2000 (BN I 182), s. 97. ; 29. L. Ślękowa, Poezja epitalamijna, [w:] eadem, Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku, Wrocław 1991. ; 30. S. Twardowski, Pałac Leszczyński, w. 1321-1325, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2002. s. 60. ; 31. S. Twardowski, Wielmożnym Ich Mościom... Piotrowi ze Bnina Opalińskiemu... i... Annie z Lachowiec Sieniuciance oblubieńcom nowym epitalamium, wyd. A. Sajkowski, "Archiwum Literackie" t. 6: Miscellanea staropolskie 1, Wrocław 1962, s. 93. ; 32. M. Zachara, Szlacheckie sylwy i ich funkcje w życiu społecznym, kulturze i mentalności XVII w., maszynopis pracy doktorskiej w zbiorach Biblioteki IBL PAN. s. 198. ; 33. Sz. Zimorowic, Pulcheria (III 19), w. 1-2, 9-16, [w:] idem, Roksolanki, to jest ruskie panny, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 1999, s. 113-114.

Relation:

Napis

Volume:

X

Start page:

81

End page:

96

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56598 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Oct 2, 2015

Number of object content hits:

518

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/68676

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information