Object

Title: Klęska awanturnicy w "Mowie ostatniej..." Jana Gawińskiego. Historia a tradycja literacka

Creator:

Rot, Ewa

Date issued/created:

2003

Resource type:

Text

Subtitle:

Napis, Seria IX (2003)

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Pol. text ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. A. Alciatus, Emblematum libellus. Książeczka emblematów, tł. i koment. pod kier. M. Mejora: A. Dawidziuk, B. Dziadkiewicz, E. Kustroń-Zaniewska, wst. i opr. R. Krzywy, Warszawa 2002, s. 38-39.
2. Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie. Radziejowice 6-8 lutego 1997, red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1998.
3. H. Biegeleisen, Niedrukowane poezje Gawińskiego..., "Biblioteka Warszawska" 1882, t. IV, s. 285.
4. K. Brodziński, Literatura polska. Odczyty uniwersyteckie 1822-1823, w: idem, Pisma, t. 4, Poznań 1872, s. 165-177.
5. A. Brückner, recenzja: L. M. Dziama, Jan Gawiński. Studium literackie, Kraków 1905, "Książka" 1905, nr 12.
6. A. Brückner, recenzja: L. M. Dziama, Jan Gawiński. Studium literackie, Kraków 1905, "Przegląd Polski" XL 1905, t. 158, s. 149-151.
7. A. Brückner, Wstęp, w: Sielanka polska XVIII wieku..., Kraków 1922 (BN I 48).
8. J. Czubek, Wespazjan z Kochowa Kochowski. Studium biograficzne, Kraków 1900.
9. J. Dantyszek, Epigram na książkę Kopernika, w: idem, Pieśni, wyb. i tł. A. Kamieńska, wst. Z. Nowak, Olsztyn 1987, s. 89.
10. L. M. Dziama, Jan Gawiński. Studium literackie, Kraków 1905, s. 127-128.
11. R. Ganszyniec, Polonolatina. XI. Owen w Polsce, "Pamiętnik Literacki" XXV 1928, s. 60-70.
12. E. Garin, Zodiak życia, tł. W. Jekiel, Warszawa 1992, s. 16.
13. Jan Gawiński — opracowania, w: Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", t. 2, Warszawa 1964, s. 185-186.
14. J. Gawiński, Helikon, rękopis Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie sygn. 190, k. 183-184; 194—195v.
15. J. Gawiński, Poezje, wyd. Ż. Pauli, Lwów 1843.
16. Z. Gierczyński, Wstęp, w: M. de Montaigne, Próby, tł. T. Żeleński (Boy), opr. Z. Gierczyński, t. 1, Warszawa 1985, s. 47.
17. J. Głażewski, Czy istniała czwarta księga "Dworzanek" Jana Gawińskiego, "Barok" 2002, nr 1-2, s. 117-129.
18. Cz. Hernas, Potrzeby i metody badania literatury brukowej, w: O współczesnej kulturze literackiej, red. S. Żółkiewski, M. Hopfinger, t. 1, Wrocław 1973.
19. K. Jarecki, Polskie tłumaczenia i przeróbki Anakreonta, "Pamiętnik Literacki" IX 1910 s. 75-81.
20. K. Jarecki, recenzja: L. M. Dziama, Jan Gawiński. Studium literackie, Kraków 1905, "Pamiętnik Literacki" V 1906, s. 87-95.
21. K. Kantecki, Samozwanka. Proces kryminalny z XVII w., w: idem, Szkice i opowiadania, Poznań 1883.
22. T. Klaniczay, Renesans. Manieryzm. Barok, wyb. i posł. J. Ślaski, tł. E. Cygielska, Warszawa 1986, s. 31.
23. J. Kochanowski, Pieśni 118, w: idem, Dzieła polskie, opr. J. Krzyżanowski, Warszawa 1980, s. 265.
24. Z. Kuchowicz, Niezwykłe przygody pięknej doboszanki, w: idem, Żywoty niepospolitych kobiet polskiego baroku, Łódź 1989, s. 79-89.
25. J. Maciejewski, Literatura barska (1767-1772), w: idem, Dylematy wolności. Zmierzch sarmatyzmu i początki oświecenia w Polsce, Warszawa 1994, s. 70-107.
26. J. Maciejewski, Z problematyki badań nad okolicznościową poezją polityczną lat 1763-1788; Literatura okolicznościowa i użytkowa, w: idem, Obszary i konteksty literatury, Warszawa 1998, s. 24-38, 68-73.
27. K. Malinowski, Pamiętniki, w: "Pamiętnik Sandomierski", t. 1, 1829, s. 30-39.
28. P. della Mirandola, Godność człowieka (1486), fragm. za: Filozofia włoskiego odrodzenia, red. A. Nowicki. Warszawa 1967, s. 139.
29. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Średniowiecze, Warszawa 1963.
30. J. Nowak-Dłużewski, Z historii polskiej literatury i kultury, Warszawa 1967.
31. Ż. Pauli, Wiadomości o życiu i pismach Jana z Wielomowic Gawińskiego, w: J. Gawiński, Poezje, wyd. Ż. Pauli, Lwów 1843.
32. J. Pelc, Barok — epoka przeciwieństw, Warszawa 1993, s. 16-108.
33. J. Pelc, Obraz — słowo — znak. Studium o emblematyce w literaturze staropolskiej, Wrocław 1973, s. 174-175, 184.
34. R. Pollak, Pamiętnik Rusieckiej-Pilsztynowej, w: idem, Od renesansu do baroku, Warszawa 1969, s. 303-304.
35. Problemy literatury staropolskiej, red. J. Pelc, Wrocław 1978, s. 41, 92, 119.
36. M. Rej, Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego, Wrocław 1971, s. 553-554.
37. J. H. Retinger, Polacy w cywilizacjach świata do końca wieku XIX, Warszawa 1937.
38. A. Rzążewski, Stosunki i wzajemna korespondencja Wespazjana Kochowskiego z Janem Gawińskim, z współczesnych rękopisów zebrana, "Biblioteka Warszawska" IV, 1873.
39. M. Sęp Szarzyński, Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków, opr. J. Krzyżanowski, Wrocław 1973 (BN I 118), s. 44.
40. K. Skowroński, Awanturnica kolbuszowska, w: "Życie Kulturalne Ziemi Rzeszowskiej", sierpień 1956.
41. J. Sokolski, Barokowa księga natury. O europejskiej symbolografii wieku siedemnastego, Wrocław 1992, s. 47.
42. J. S. Spink, Libertynizm francuski od Gassendiego do Voltaire'a, tł. A. Neuman, Warszawa 1974, s. 22.
43. Z chłopki księżna. Historia wielkiej mistyfikacji z XVII wieku; J. Gawiński, Mowa ostatnia umierającej przez miecz Jadwigi z Kolbuszowa; W. Kochowski, Epitaphium inscriptum M. D. Domaszewska, opr. D. Chemperek, Lublin 2000, s. 9-15.

Relation:

Napis

Volume:

IX

Start page:

93

End page:

107

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56630 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 8, 2015

Number of object content hits:

140

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/68716

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information