Obiekt

Tytuł: Bardowie rezydenci. Fenomen poety dworskiego w świetle pamiętników ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej I połowy XIX wieku

Twórca:

Samborska-Kukuć, Dorota

Data wydania/powstania:

2003

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Napis, Seria IX (2003)

Wydawca:

Wydawnicwto DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol.

Bibliografia:

1. R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 1, Wrocław 1994, s. 239-241.
2. A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. 3, Kraków 1931.
3. K. Bujnicki, Upodobanie w niespodziankach, "Kronika Rodzinna" 1869, s. 27.
4. J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, t. 2, Kraków 1934.
5. J. Chodźko, Pan Jan ze Świsłoczy, kramarz wędrujący, Wilno 1824, s. 158
6. J. Chodźko, Śmierć mojego dziadka, w: idem, Obrazy litewskie, Seria I, Wilno 1855, s. 101-106.
7. S. Czarnowski, Ludzie zbędni w służbie przemocy, w: idem, Dzieła, t. 2, Warszawa 1956, s. 186-187.
8. F. S. Dmochowski, Dawne obyczaje i zwyczaje szlachty i ludu wiejskiego w Polsce i w ościennych prowincjach, Warszawa 1860, s. 161-162.
9. B. Dopart, Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy, Kraków 1992, s. 63.
10. J. Dunin Karwicki, Ostatni z rezydentów, w: idem, Ze starego autoramentu. Typy i obrazki wołyńskie, Warszawa 1899, s. 129-130.
11. E. Felińska, Pamiętniki z życia, t. 1, Wilno 1856, s. 19-20.
12. Ł. Gołębiowski, Domy i dwory, przy tym opisanie apteczki, kuchni, stołów, uczt, biesiad, trunków i pijatyki; łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i koni; błaznów, karłów, wszelkich zwyczajów dworskich i różnych obyczajowych szczegółów, Lwów 1884.
13. T. S. Grabowski, Z pogranicza polsko-białoruskiego, w: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia, Kraków 1961, s. 445.
14. S. Grodziski, Ludzie luźni. Studium z historii państwa i prawa polskiego, Kraków 1961, s. 49-51.
15. Cz. Hernas, W kalinowym lesie. U źródeł folklorystyki polskiej, t. 1. Warszawa 1965, s. 193-196.
16. P. Hertz, Rozważania na marginesie lektury polskich "poetów mniejszych" pierwszej połowy XIX stulecia, w: idem, Domena polska, Warszawa 1961, s. 51.
17. Instrukcje dla ekonoma w dobrach Tomasza Umiastowskiego na Białorusi (po 1812 r.), w: Instrukcje gospodarcze dla dóbr magnackich i szlacheckich z XVIII i XIX wieku, opr. B. Baranowski, J. Bartyś i in., t. 2, Wrocław 1958, s. 251-263.
18. R. Kaleta, Miejsce i społeczna funkcja literatów w okresie Oświecenia, w: Problemy literatury polskiej okresu oświecenia, seria I, red. Z. Goliński, Wrocław 1973, s. 25.
19. J. Kamionkowa, Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku. Studia, Warszawa 1970, s. 275-276.
20. J. Kleiner, Sentymentalizm i preromantyzm. Studia inedita z literatury porozbiorowej 1795-1822, wyd. z rkps. i opr. J. Starnawski, Kraków 1975. s. 93-99.
21. T. Kostkiewiczowa, Tradycja sentymentalizmu w poezji epoki romantycznej, w: Problemy polskiego romantyzmu, seria III, red. M. Żmigrodzka, Wrocław 1981, s. 151.`
22. J. Krzyżanowski, Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literackich, Warszawa 1984, s. 12-13.
23. D. Künstler-Langner, Od zachwytu do pochwały. O staropolskich postawach panegirycznych, w: Kłamstwo w literaturze, red. Z. Wójcicka, P. Urbański, Kielce 1996, s. 20-31.
24. W. Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1960.
25. H. Mościcki, Pod berłem carów, Warszawa 1924, s. 27.
26. J. Obst, Nasze dwory miejskie, Wilno 1911. s. 118.
27. A. E. Odyniec, Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie, Warszawa 1884, s. 128.
29. W. Pusz, Współistnienie romantyków z klasykami czyli prawdziwy koniec polskiego Oświecenia, w: Na przełomie Oświecenia i Romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830, red. P. Żbikowski, Rzeszów 1999, s. 49.
30. H. Rzewuski, Mieszaniny obyczajowe, t. 1, Wilno 1841, s. 254.
31. H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy, Warszawa 1978, s. 69.
32. H. Rzewuski, Pamiętniki Bartłomieja Michałowskiego, t. 1, Petersburg 1856-1857, s. 136-137.
33. D. Samborska-Kukuć, Kim był Jan Onoszko? (Próba rekonstrukcji biografii), "Wiek Oświecenia" 2002.
34. D. Samborska-Kukuć, Między Bogiem, życiem i śmiercią. Tradycje religijnej poezji baroku w twórczości Jana Onoszki, "Pamiętnik Literacki" 2002. z. 3.
35. A. Stroynowski, Pozycja społeczna drobnej szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego w końcu XVIII wieku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego", Nauki Humanistyczno-Społeczne, 1976, z. 4, s. 102.
36. J. Szczytt, Ułamek z pamiętinków, "Kronika Rodzinna" 1884, s. 5-9, 35-39, 73-76, 107-112.
37. W. [Szymanowski], Jeszcze kilka słów o guberni mińskiej, "Tygodnik Ilustrowany" 1869, nr 84-85, s. 77.
38. J. Tuwim, Bardowie rezydenci, "Przekrój" 1946, nr 74, s. 10-11.
39. T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, tł. J. i K. Zagórscy, Warszawa 1971, s. 40.
40. S. Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, Kraków 1962, s. 43.
41. S. Witwicki, Wieczory pielgrzyma. Rozmaitości moralne, literackie i polityczne, t. 1, Lipsk 1866, s. 23.
42. K. W. Wójcicki, Obrazy starodawne, t. 2, Warszawa 1843, s. 246.
43. P. Zawisza, Opowiadania Imci p. (...). Nie te czasy, nie ci ludzie, Poznań 1886, s. 199-200.

Czasopismo/Seria/cykl:

Napis

Tom:

IX

Strona pocz.:

173

Strona końc.:

183

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:56625 ; 1507-4153

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-03-16

Data dodania obiektu:

2015-10-08

Liczba wyświetleń treści obiektu:

163

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/68768

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji