Object

Title: Obraz cudzoziemskich żołnierzy w piśmiennictwie wojskowym XVI wieku

Creator:

Plewczyński, Marek

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria VII (2001)

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. Acta Tomiciana, t. 17, wyd. W.Pociecha, W. Urban, A. Wyczański, Wrocław-Kraków-Poznań 1966, s. 176. ; 2. Archiwum domowe do dziejów i literatury krajowej, wyd. K. M. Wójcicki, Warszawa 1856, s. 183-348. ; 3. M. Bielski, Sprawa rycerska według postępku i zachowania starego obyczaju..., Kraków 1569. ; 4. A. Frycz Modrzewski, De Republica emendanda, Kraków 1551. ; 5. A. Frycz Modrzewski, Dzieła wszystkie, tł. E. Jędrkiewicz, t. 1, Warszawa 1953. ; 6. Ł. Górnicki, Rozmowa Polaka z Włochem około elekcji i wolności, prawie, obyczajach i innych rzeczach, Sanok 1855, s. 100. ; 7. A. Hohenzollern, Księgi o rycerskich rzeczach a sprawach wojennych, rps Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, sygn. 1813. ; 8. [Konstanty z Ostrowicy], Pamiętniki janczara czyli kronika turecka Konstantego z Ostrouńcy napisana między r. 1496 a 1501, wyd. J. Łoś, Kraków 1912, s. 135-142. ; 9. H. Kotarski, Wojsko polsko-litewskie podczas wojny inflanckiej 1576-1582 r. Sprany organizacyjne, cz. 5, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 1972, t. 18, cz. 2, s. 49, 54-55, 66-67, 87-88. ; 10. S. Krzyżanowski, Andrzej Ciesielski. Studium z literatury politycznej XVI w., "Rocznik Filarecki", Kraków 1886. ; 11. R. Lorichius, Księgi o wychowaniu i o ćwiczeniu każdego przełożonego..., Kraków 1558, k. 142v-159. ; 12. [S. Łaski], Spraw i postępków rycerskich i przewagi opisanie krótkie z naukami w tej zacnej zabawie potrzebnymi, wyd. S. Karliński, Lwów 1599. ; 13. Materiały do działalności wojskowej Floriana Zebrzydowskiego, wyd. J. Jasnowski, "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 1939, t. 9, s. 275 i n. ; 14. T. M. Nowak, Polskie tłumaczenia europejskiej literatury wojskowej dokonane w XVI-XVIII wieku, Warszawa 2000. ; 15. T. M. Nowak, Polskie wojskowe piśmiennictwo techniczne do roku 1764, Warszawa 1961. ; 16. T. M. Nowak, Z problematyki staropolskiego piśmiennictwa wojskowego, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości"1986, t. 29, s. 43-71. ; 17. K. Olejnik, Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII wieku, Poznań 1976. ; 18. S. Orzechowski, Dzieła, t. 1-2, Mowy, Wrocław 1826. ; 19. S. Orzechowski, Ksiqżki... o ruszeniu ziemie polskiej przeciw Turkowi, z łacińskiego języka na polski wyłożone, każdemu rycerskiemu człowiekowi pożyteczne, Kraków 1543. ; 20. Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia, wyd. J. Czubek, Kraków 1906, s. 420-421. ; 21. M. Plewczyński, Krzyżacy i prusacy książęcy w armii koronnej w latach 1497-1572, "Zeszyt Naukowy Ośrodka Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku" 1998, nr 12, s. 41-43. ; 22. M. Plewczyński, Uwarunkowania obcych zaciągów w Polsce w XVI wieku, w: Od armii komputowej do narodowej (XVI-XX w.), red. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń 1998, s. 7-16. ; 23. M. Plewczyński, Wkład Serbów w rozwój staropolskiej wojskowości (1450-1570), "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 1994, t. 36, s. 7, 11. ; 24. M. Plewczyński, W służbie polskiego króla. Z zagadnień struktury narodowościowej armii koronnej w latach 1500-1574, Siedlce 1995, s. 220-233. ; 25. Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII w., wyd. S. Kutrzeba, "Archiwum Komisji Historii Wojskowości PAU", t. 3, Kraków 1937, s. 78. ; 26. Proza polska wczesnego Renesansu 1510-1550, wyd. J. Krzyżanowski, Warszawa 1954, s. 459-475. ; 27. [M. Rej], Spólne narzekanie wszej Korony na porządną niedbałość naszą, w: idem, Zwierciadło albo kształt, w którym każdy stan snadnie się może swym sprawam jako we zwierciadle przypatrzeć, Kraków 1567-1568. ; 28. S. Sarnicki, Księgi hetmańskie, egz. Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, rps 171. ; 29. J. Sikorski, "Księgi hetmańskie" Stanisława Sawickiego na tle piśmiennictwa wojskowego w Polsce XVI wieku, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 1966, t. 12, cz. 2, s. 3-69. ; 30. J. Sikorski, Polskie piśmiennktwo wojskowe od XV do XX wieku, Warszawa 1991. ; 31. J. Sikorski, Problematyka walki z Turkami w polskiej literaturze wojskowej i politycznej XVI-XVII w., "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 1984, t. 27, s. 147-151. ; 32. Z. Spieralski, Jana Tarnowskiego rozmowa o prowadzeniu wojny z Turkami (1542), "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 1986, t. 29, s. 287-312. ; 33. Stanisława Łaskiego prace naukowe i dyplomatyczne, wyd. M. Malinowski, Wilno 1864. ; 34. "Studia i Materiały do Historii Wojskowości", 1967, t. 13, cz. 1, s. 3-62. ; 35. J. Tazbir, Staropolskie opinie o Hiszpanach, "Przegląd Historyczny" 1967, t. 58, s. 605-623. ; 36. Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, z. 8A, Polskie piśmiennictwo ogólnowojskowe do roku 1764, opr. Z. Spieralski, Warszawa 1966, s. 11-25.

Relation:

Napis

Volume:

VII

Start page:

45

End page:

56

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56782 ; oai:rcin.org.pl:56782 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Oct 28, 2015

Number of object content hits:

1 045

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/68788

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information