Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Obraz cudzoziemskich żołnierzy w piśmiennictwie wojskowym XVI wieku

Twórca:

Plewczyński, Marek

Data wydania/powstania:

2001

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Napis, Seria VII (2001)

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Acta Tomiciana, t. 17, wyd. W.Pociecha, W. Urban, A. Wyczański, Wrocław-Kraków-Poznań 1966, s. 176.
2. Archiwum domowe do dziejów i literatury krajowej, wyd. K. M. Wójcicki, Warszawa 1856, s. 183-348.
3. M. Bielski, Sprawa rycerska według postępku i zachowania starego obyczaju..., Kraków 1569.
4. A. Frycz Modrzewski, De Republica emendanda, Kraków 1551.
5. A. Frycz Modrzewski, Dzieła wszystkie, tł. E. Jędrkiewicz, t. 1, Warszawa 1953.
6. Ł. Górnicki, Rozmowa Polaka z Włochem około elekcji i wolności, prawie, obyczajach i innych rzeczach, Sanok 1855, s. 100.
7. A. Hohenzollern, Księgi o rycerskich rzeczach a sprawach wojennych, rps Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, sygn. 1813.
8. [Konstanty z Ostrowicy], Pamiętniki janczara czyli kronika turecka Konstantego z Ostrouńcy napisana między r. 1496 a 1501, wyd. J. Łoś, Kraków 1912, s. 135-142.
9. H. Kotarski, Wojsko polsko-litewskie podczas wojny inflanckiej 1576-1582 r. Sprany organizacyjne, cz. 5, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 1972, t. 18, cz. 2, s. 49, 54-55, 66-67, 87-88.
10. S. Krzyżanowski, Andrzej Ciesielski. Studium z literatury politycznej XVI w., "Rocznik Filarecki", Kraków 1886.
11. R. Lorichius, Księgi o wychowaniu i o ćwiczeniu każdego przełożonego..., Kraków 1558, k. 142v-159.
12. [S. Łaski], Spraw i postępków rycerskich i przewagi opisanie krótkie z naukami w tej zacnej zabawie potrzebnymi, wyd. S. Karliński, Lwów 1599.
13. Materiały do działalności wojskowej Floriana Zebrzydowskiego, wyd. J. Jasnowski, "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 1939, t. 9, s. 275 i n.
14. T. M. Nowak, Polskie tłumaczenia europejskiej literatury wojskowej dokonane w XVI-XVIII wieku, Warszawa 2000.
15. T. M. Nowak, Polskie wojskowe piśmiennictwo techniczne do roku 1764, Warszawa 1961.
16. T. M. Nowak, Z problematyki staropolskiego piśmiennictwa wojskowego, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości"1986, t. 29, s. 43-71.
17. K. Olejnik, Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII wieku, Poznań 1976.
18. S. Orzechowski, Dzieła, t. 1-2, Mowy, Wrocław 1826.
19. S. Orzechowski, Ksiqżki... o ruszeniu ziemie polskiej przeciw Turkowi, z łacińskiego języka na polski wyłożone, każdemu rycerskiemu człowiekowi pożyteczne, Kraków 1543.
20. Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia, wyd. J. Czubek, Kraków 1906, s. 420-421.
21. M. Plewczyński, Krzyżacy i prusacy książęcy w armii koronnej w latach 1497-1572, "Zeszyt Naukowy Ośrodka Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku" 1998, nr 12, s. 41-43.
22. M. Plewczyński, Uwarunkowania obcych zaciągów w Polsce w XVI wieku, w: Od armii komputowej do narodowej (XVI-XX w.), red. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń 1998, s. 7-16.
23. M. Plewczyński, Wkład Serbów w rozwój staropolskiej wojskowości (1450-1570), "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 1994, t. 36, s. 7, 11.
24. M. Plewczyński, W służbie polskiego króla. Z zagadnień struktury narodowościowej armii koronnej w latach 1500-1574, Siedlce 1995, s. 220-233.
25. Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII w., wyd. S. Kutrzeba, "Archiwum Komisji Historii Wojskowości PAU", t. 3, Kraków 1937, s. 78.
26. Proza polska wczesnego Renesansu 1510-1550, wyd. J. Krzyżanowski, Warszawa 1954, s. 459-475.
27. [M. Rej], Spólne narzekanie wszej Korony na porządną niedbałość naszą, w: idem, Zwierciadło albo kształt, w którym każdy stan snadnie się może swym sprawam jako we zwierciadle przypatrzeć, Kraków 1567-1568.
28. S. Sarnicki, Księgi hetmańskie, egz. Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, rps 171.
29. J. Sikorski, "Księgi hetmańskie" Stanisława Sawickiego na tle piśmiennictwa wojskowego w Polsce XVI wieku, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 1966, t. 12, cz. 2, s. 3-69.
30. J. Sikorski, Polskie piśmiennktwo wojskowe od XV do XX wieku, Warszawa 1991.
31. J. Sikorski, Problematyka walki z Turkami w polskiej literaturze wojskowej i politycznej XVI-XVII w., "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 1984, t. 27, s. 147-151.
32. Z. Spieralski, Jana Tarnowskiego rozmowa o prowadzeniu wojny z Turkami (1542), "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" 1986, t. 29, s. 287-312.
33. Stanisława Łaskiego prace naukowe i dyplomatyczne, wyd. M. Malinowski, Wilno 1864.
34. "Studia i Materiały do Historii Wojskowości", 1967, t. 13, cz. 1, s. 3-62.
35. J. Tazbir, Staropolskie opinie o Hiszpanach, "Przegląd Historyczny" 1967, t. 58, s. 605-623.
36. Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, z. 8A, Polskie piśmiennictwo ogólnowojskowe do roku 1764, opr. Z. Spieralski, Warszawa 1966, s. 11-25.

Czasopismo/Seria/cykl:

Napis

Tom:

VII

Strona pocz.:

45

Strona końc.:

56

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:56782 ; 1507-4153

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2015-10-28

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 507

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/68788

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji