RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wyspiański i tradycja. Na przykładzie witrażu ze św. Franciszkiem

Creator:

Bałus, Wojciech

Date issued/created:

2004

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2004)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. W. Bałus, Teoria i praktyka sztuki sakralnej w okresie pontyfikatu abpa Józefa Bilczewskiego, w: Błogosławiony Józef Bilczewski arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego, red. J. Wołczański, Kraków 2003, s. 49-62.
2. Z. Baran, Itaka Juliana Klaczki, Kraków 1998, s. 44.
3. O. Bätschmann, Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik. Die Auslegung von Bildern, Darmstadt 1986, s. 150-152.
4. H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 2002.
5. A.J. Błachut, OFM La stimmatizzazione di S. Francesco nella pittura sacra polacca, „Archivum Franciscanum Historicum” 1982,75, s. 423.
6. E. Cassirer, The Philosophy of the Enlightenment, Princeton 1951, s. 313-327.
7. D. Czapczyńska, Witraże Stanisława Wyspiańskiego w kościele OO. Franciszkanów w Krakowie. Faktografia. Na marginesie prac nad monografią Krakowskiego Zakładu Witraży i Mozaiki Szklanej S.G. Żeleński, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. J. Budyn-Kamykowska, K. Pawłowska, Kraków 2002, s. 54.
8. K. Czerni, Witraż „Apollo” dla Domu Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie, „Folia Historiae Artium” 1993,29, s. 140.
9. M.P. Driskel, Representing Belief. Religion, Art, and Society in Nineteenth-Century France, University Park 1992, s. 227-252.
10. M. Eliade, Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Łódź 1993, s. 2.
11. W. Ekielski, Wspomnienia o Wyspiańskim, w: Wyspiański w oczach współczesnych, opr. L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 1, s. 360.
12. S. Estreicher, Poglądy Wyspiańskiego na sztukę i piękno, w: Wyspiański w oczach współczesnych, opr. L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 2, s. 117.
13. C. Flammarion, Bóg w przyrodzie, Warszawa 1875, s. 462.
14. C. Flammarion, Wielość światów zamieszkiwanych, przeł. J. Waga, Warszawa 1873.
15. G. v.‘s-Hertogenbosch, Franz von Assisi, w: Lexikon der christlichen Ikonographie, red. W. Braunfels, Rom-Freiburg-Basel-Wien 1974, t. 6, szp. 289-290.
16. Z. Kępiński, Stanisław Wyspiański, Warszawa 1984, s. 132.
17. J. Klaczko, Św. Franciszek z Asyżu i gotycyzm włoski, „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie” 1892/3, s. 130.
18. K. Krüger, Der frühe Bildkult des heiligen Franziskus in Italien. Gestalt- und Funktionswandel des Tafelbildes im 13. und 14. Jahrhundert, Berlin 1992, kat. 8, il. 79.
19. Kwiatki świętego Franciszka, przeł. A. Dudzińska-Facca, Poznań 2000, s. 224-226.
20. S. Lack, O malarskich dziełach Wyspiańskiego, w tegoż: Wybór pism krytycznych, opr. W. Głowala, Kraków 1979, s. 168.
21. Listy Stanisława Wyspiańskiego do Józefa Mehoffera, Henryka Opieńskiego i Tadeusza Stryjeńskiego, opr. M. Rydlowa, Kraków 1994, t. 1, s. 186.
22. Listy Stanisława Wyspiańskiego do Karola Maszkowskiego, opr. M. Rydlowa, Kraków 1997, s. 269.
23. Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, opr. L. Płoszewski i M. Rydlowa, Kraków 1979, t. 1, s. 288-289.
24. T. Makowiecki, Poeta-malarz. Studium o Stanisławie Wyspiańskim, Warszawa 1969, s. 176-178.
25. E. Miodońska-Brookes, „Zdobywaj co dzień Boga i siebie na nowo...” Religijne aspekty dramatów Wyspiańskiego, w tejże: „Mam ten dar bowiem: patrzę się inaczej". Szkice o twórczości Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 1997, s. 11.
26. E. Niewiadomski, Malarstwo polskie XIX i XX wieku, Warszawa 1926, s. 289.
27. E. Niewiadomski Malarstwo polskie XIX i XX wieku, Warszawa 1926, s. 289.K. Nowakowska-Sito, Między Wawelem a Akropolem. Antyk i mit w sztuce polskiej przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 1996, s. 153-154.
28. K. Nowakowska-Sito, Między Wawelem a Akropolem. Antyk i mit w sztuce polskiej przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 1996, s. 153-154.
29. Plany i spisy, w: S. Wyspiański Pisma prozą. Juvenilia, w tegoż: Dzieła zebrane, t. 14, Kraków 1966, s. 167.
30. M. Popiel, Wyspiański i estetyka modernizmu. W kręgu pojęcia konstrukcji artystycznej, „Ruch Literacki” 2003,44, s. 283-284.
31. Prace Stanisława Wyspiańskiego w kościele 00. Franciszkanów w Krakowie w relacji franciszkanina o. Alojzego Karwackiego, opr. A. Siwek, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego” 1997 nr 7, s. 30.
32. Protokół sądu konkursowego w sprawie polichromii wnętrza kościoła OO. Franciszkanów w Krakowie odbytego dnia 10 maja 1894 r., „Czas”, 1894, nr 115, s. 2.
33. M. Prussak, Paradoksalny sukces Wyspiańskiego, „Znak” 2002 nr 562, s. 34.
34. Ks. H. Pyka, Witraż „Ukrzyżowany na skrzydłach serafina” Stanisława Wyspiańskiego w kaplicy Kurii Metropolitalnej w Katowicach, w: Witraże na Śląsku, red. T. Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s. 67-74.
35. W. Rasch, Fläche, Welle, Ornament. Zur Deutung der nachimpressionistischen Malerei und des Jugendstils, w: Festschrift Werner Hager, red. G. Finsch, M. Imdahl, Recklinghausen 1966, s. 136-160.
36. M. Rzepińska, Obraz w kościele w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przyczynek do potrydenckiej ikonografii franciszkańskiej, „Folia Historiae Artium” 1987, 23, s. 25.
37. B. Skarga, Kłopoty intelektu. Między Comte’em a Bergsonem, Warszawa 1975, s. 13-113.
38. M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994, s. 266-267.
39. Stanisław Wyspiański. Opus magnum, Kraków 2000, kat. IV.55.
40. S. Tomkowicz, Kronika konserwatorska krakowska za rok 1895, w: Józefa Czecha Kalendarz Krakowski na rok 1896, Kraków 1896, s. 81-82.
41. W. Weintraub, Wyspiański i kompleks Mickiewicza, w tegoż: Od Reya do Boya, Warszawa 1977, s. 374-375.
42. R. Wolf, Der heilige Franziskus in Schriften und Bildern des 13. Jahrhunderts, Berlin 1996.
43. S. Wrzosek, Świat historii Stanisława Wyspiańskiego, Warszawa 1999.
44. S. Wyspiański, Noty do „Bolesława Śmiałego”, w tegoż: Rapsody, hymny, wiersze, w: Dzieła..., t. 11, Kraków 1961, s. 145.
45. S. Wyspiański, Wyzwolenie, akt I, w. 42-50, w tegoż: Dzieła zebrane, t. 5, Kraków 1959, s. 9.
46. T. Żuk-Skarszewski, W natchnieniu i w życiu codziennym, w: Wyspiański w oczach współczesnych, opr. L. Płoszewski, Kraków 1971, t. 2, s. 116.
47. J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, Kraków 1988, t. 2, s. 137.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

97

End page:

114

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:52947 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 24, 2015

Number of object content downloads / hits:

4837

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/68935

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information