Object structure

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2005)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

generation ; sociology ; literary history

References:

1. J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów, Warszawa 1938. ; 2. J. Garewicz, Pokolenie jako kategoria socjo-filozoficzna, w: Na krawędzi epoki. Rozwój duchowy i działanie człowieka, red. J. Rudniański, K. Murawski, Warszawa 1985, s. 142. ; 3. J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przekł. M. Łukasiewicz, Kraków 2000, s. 15. ; 4. G.F. Hegel, Pozytywność religii chrześcijańskiej, w: Pisma wczesne z filozofii religii, przeł. G. Sowiński, Kraków, 1999, s. 252. ; 5. L. Kruczkowski, Wzdłuż nie w poprzek dziejów, w: W klimacie dyktatury, Kraków 1938. ; 6. K. Mannheim, Ideologia i utopia, przeł. J. Miziński, Lublin 1992, s. 27. ; 7. K. Mannheim, Das Problem der Generationen, w: Kölner Vierteljahrshefte für Soziologie, Köln 1928. ; 8. M. Ossowska, Koncepcja pokolenia, „Studia Socjologiczne” 1963 nr 2, s. 49-50. ; 9. J. Petersen, Die Literarischen Generation, w: Philosophie der Literaturwissenschaft, Berlin 1930. ; 10. L. Ranke, Sämtliche Werke, Leipzig 1874, t. 33, s. 138. ; 11. P. Rodak, Wizje kultury pokolenia wojennego, Wrocław 2000. ; 12. H. Schelsky, Die Skeptische Generation, Diederichs Verl, 1958. ; 13. H. Świda-Zięba, Urwany lot. Pokolenie inteligenckiej młodzieży powojennej w świetle listów i pamiętników z lat 1945-1948, Kraków 2003. ; 14. K. Wyka, Pokolenia literackie, Kraków 1989, s. 74. ; 15. D. Zawadzka, Pokolenie klęski roku 1812. O Antonim Malczewskim i odludkach, Warszawa 2000, s. 132.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

17

End page:

32

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund