Object

Title: Wojna i zapis (o dziennikach wojennych)

Creator:

Rodak, Paweł

Date issued/created:

2005

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2005)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. Archiwalia, wyb., wstęp i oprac. M. Getter, A. Janowski, t. 3.
2. P. Czapliński, Literatura Zagłady, „Przegląd Polityczny” 2004 nr 64.
3. P. Czapliński, Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze, „Teksty Drugie” 2004 nr 5.
4. B. Engelking, J. Leociak, Getto. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2001.
5. A Frank, Dziennik (Oficyna). 12 czerwca 1942 - 1 sierpnia 1944, zestawione przez O. Franka, M. Pressler, przeł. A. Dehue-Oczko, Kantor Wydawniczy SAAW, Poznań 1993.
6. M. Głowiński, „Tak jest dziwnie, tak jest inaczej”, „Teksty” 1973 nr 4.
7. J.K.M. Hanson, Nadludzkiej poddani próbie. Ludność cywilna Warszawy w powstaniu 1944, Czytelnik, Warszawa 2004.
8. J. Hébrard, Tenir un journal. L’écriture personelle et ses supports, w: Récit de vies et médias, sous la direction de Ph. Lejeune, Centre de Recherches Interdisciplinaires sur les Textes Modernes, Université Paris X-Nanterre 1999 (coli. Ritm 20).
9. J. Jedlicki, Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone, w: Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefanowska, J. Sławiński, Czytelnik, Warszawa 1978, s. 345.
10. Les journaux d’Annne Frank, intr. de H. Paape, G. van der Stroom, D. Barnouw avec un abrégé du rapport d’expertise du Laboratoire Judiciare (Gerechtelijk Laboratorium), présenté par H.J.J. Flardy, texte établi par D. Barnouw, G. van der Stroom, traduit du néerlandais par Ph. Noble, I. Rosselin-Bobulesco, Calmann-Lévy, Paris 1989.
11. B. Lang, Przedstawianie zła: etyczna treść a literacka forma, przeł. A. Ziębińska-Witek, „Literatura na Świecie” 2004 nr 1-2, s. 21.
12. Ph. Lejeune, C. Bogaert, Unjournal à soi. Histoire d’unepratique, Les Editions Textuel, Paris 2003, s. 208.
13. Ph. Lejeune, W jaki sposób Anne Frank napisała na nowo dziennik Anne Frank, przeł. M. i P. Rodakowie, „Pamiętnik Literacki” 2002 z. 2.
14. J. Leociak, Tekst wobec Zagłady. (O relacjach z getta warszawskiego), Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 1997, s. 38.
15. Ludność cywilna w powstaniu warszawskim, red. Cz. Madajczyk, PiW, Warszawa 1974, t. 1.
16. Pamiętnik Dawida Rubinowicza, wstęp J. Iwaszkiewicz, Książka i Wiedza, Warszawa 1960.
17. Pamiętniki, relacje, zeznania, wyb. i oprac. M.M. Drozdowski, M. Maniakówna, T. Strzembosz, wstęp M.M. Drozdowski, t. 2.
18. Pisane paznokciem, wstęp Sz. Datner, posł. A. Kamieńska, „Więź” 1998, numer specjalny: „Pod wspólnym niebem. Tematy polsko-żydowskie”, s. 169.
19. Prasa, druki ulotne i inne publikacje powstańcze, wyb. W. Bartoszewski, L. Dobroszycki, oprac, i wstęp W. Bartoszewski.
20. E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego: wrzesień 1939 - styczeń 1943, red. A. Eisenbach, przeł. z jidisz A. Rutkowski, Warszawa 1983, s. 471.
21. P. Rodak, Narracja - dziennik - tożsamość. Przestanki (projektowanej) antropologii literatury, w: Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2004.
22. A.H. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu, przeł. B. Krawcowicz, Wyd. Cyklady, Warszawa 2003, s. 60.
23. R. Sakowska, Ludzie z dzielnicy zamkniętej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993.
24. T. Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Studium historyczne, Czytelnik, Warszawa 1973.
25. T. Szarota, Życie codzienne w stolicach okupowanej Europy, PiW, Warszawa 1995.
26. The Warsaw Diary of Chaim A. Kaplan, ed. A.I. Katsh, Collier Books, New York 1973, s. 383-384.
27. A. Zawada, Wojenny notatnik Iwaszkiewicza, w: J. Iwaszkiewicz, Notatki 1939-1945, aneks A. Iwaszkiewiczowa, oprac. A. Zawada, s. 156-158, il. 1-3.
28. Z pamiętnika Dawida Fogelmana, w: Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty, oprac. M. Grynberg, PWN, Warszawa 1988, s. 310.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

33

End page:

45

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:52503 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 17, 2015

Number of object content hits:

1 164

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/69664

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information