Object structure
Title:

Rosja i Polska - "domowy spór" Słowian czy konflikt mentalności?

Subtitle:

Napis, Seria VI (2000)

Creator:

Lipatow, Aleksander W.

Publisher:

Latona

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2000

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Poland ; Russia ; Slav ; conflict ; politics ; culture

References:

1. L. J. Gorizontow, Paradoksy impierskoj politiki: polaki w Rossii i russkije w Polsze, Moskwa 1999.
2. Istorija litieratur zapadnych i jużnych sławian, Moskwa 1997.
3. A. Kępiński, Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, Kraków 1990.
4. A. Kraushar, Obrazy i wizerunki historyczne, Warszawa 1906, s. 330.
5. A. Lipatow, Obraz Polski i Polaków w sztuce radzieckiej, "Teksty Drugie" 1997 nr 5, s. 25-39.
6. A. W. Lipatow, Mickiewicz i Puszkin: obraz na tle historiografii i historiozofii, tł. M. Prussak, "Teksty Drugie" 1998 nr 5, s. 211-219.
7. A. W. Lipatow, Słowiańska wspólnota: prawda historyczna i mit ideologiczny, w: idem, Słowiańszczyzna — Polska — Rosja, Izabelin 1999.
8. A. W. Lipatow, Wspólnota słowiańska: historyczne reinkarnacje i metodologiczne interpretacje idei, w: Wielkie mity narodowe Słowian, red. A. Gawarecka, A. Naumow, B. Zieliński, Poznań 1999.
9. A. W. Lipatow, Zmiana paradygmatów: od średniowiecza ku literaturze nowożytnej, "Barok" 1996III/2 (6), s. 115-129.
10. J. Maciejewski, Stereotyp Rosji i Rosjanina w polskiej literaturze i świadomości społecznej, "Więź" 1998 nr 2, s. 183-197.
11. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe, t. 16, Warszawa 1933, s. 219.
12. A. Nowak, Polacy, Rosjanie i biesy, Kraków 1998.
13. J. Orłowski, Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej, Warszawa 1992.
14. Pamiatniki diekabristow, t. 1, Leningrad 1926, s. 30.
15. Pieriepiska Iwana Groznogo s Andriejem Kurbskim, Leningrad 1979, s. 110.
16. Polaki i russkije w głazach drug druga, Moskwa 2000.
17. S. Połocki, Izbrannyje proizwiedienija, Moskwa-Leningrad 1953, s. 213.
18. Swietskije polskije piesni w russkich rukopisnych piesiennikach XVII w. w: Polsko-russkije swiazi, Moskwa 1970.
19. B. Uspienski, W. Żywow, Car i Bóg, tł. i wst. H. Paprocki, Warszawa 1992.

Relation:

Napis

Volume:

VI

Start page:

245

End page:

255

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: