Obiekt

Tytuł: Kaznodzieja i prześmiewca. Uwagi o niektórych zagadnieniach twórczości i życia Franciszka Salezego Jezierskiego

Twórca:

Treger, Bronisław

Data wydania/powstania:

1999

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Napis, Seria V (1999)

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol. ; Do artykułu dołączono Aneks - Wokół uzasadnienia autorstwa "Katechizmu..." i niektórych inych pism Franciszka Salezego Jezierskiego

Bibliografia:

1. Augustyn św., O państwie Bożym przeciwko poganom ksiąg XXII, tłum. W. Kornatowski, t. 1, Warszawa 1977, s. 223. ; 2. M. Baliński, Pamiętniki o Janie Śniadeckim, jego życiu prywatnym i publicznym i dziełach jego, t. 1, Wilno 1865 [1864], s. 192. ; 3. F. Bentkowski, Historyja literatury polskiej, Warszawa-Wilno, 1814, s. 427. ; 4. W. Berent, Diogenes w kontuszu, w: idem, Opowieści biograficzne, Kraków, 1991, s. 416. ; 5. W. Berent, Opowieści biograficzne, Kraków, 1991, s. 465. ; 6. A. Boniecki, Herbarz polski, t. IX, Warszawa 1906, s. 37. ; 7. J. Dukała, Szkoła księży misjonarzy, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red. M. Rechowicz, t. II, cz. 2, Lublin 1975, s. 103-169. ; 8. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. XVIII, Kraków 1901, s. 539-540. ; 9. E. Fryckowski, Poglądy społeczno-polityczne Jana Śniadeckiego, Bydgoszcz 1985, s. 146. ; 10. W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk, Kraków 1986, s. 141. ; 11. W. M. Grabski, U źródeł twórczości Franciszka Salezego Jezierskiego, "Prace Polonistyczne", ser. XXVII, 1971, s. 208-243. ; 12. D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. J. Łukasiewicz, K. Twardowski, Warszawa 1977. ; 13. D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, tłum. C. Znamierowski, t. 1, Warszawa 1963, s. 327. ; 14. F. S. Jezierski, Jarosza Kutasińskiego herbu Dęboróg, szlachcica łukowskiego, uwagi nad stanem nieszlacheckim w Polszcze, w: idem, Wybór pism, Warszawa 1952, s. 82-83. ; 15. F. S. Jezierski, Katechizm o tajemnicach rządu polskiego ..., w: idem, Wybór pism, Warszawa 1952, s. 73. ; 16. F. S. Jezierski, Raporty generalnych wizytatorów z r. 1785, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1914, s. 44—61. ; 17. F. S. Jezierski, Tron dla próżnej powagi, szlachta do poddaństwa..., "Napis", seria IV, 1998, s. 119. ; 18. F. S. Jezierski, Wybór pism, Warszawa 1952, s. 53-64. ; 19. O. P. James, The Relation of Tristram Shandy to the Life of Sterne, The Hague 1966, s. 97. ; 20. J. Jezierski, Do Jarosza Kutasińskiego, w: Wszyscy błądzą. Rozmowa druga pana z rolnikiem, w: Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. 1, Wrocław 1955, s. 332. ; 21. M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1998, s. 440. ; 22. H. Kołłątaj, list do Sz. Hołowczyca z 17 IX 1785, w: K. Mrozowska, Walka o nauczycieli świeckich w dobie Komisji Edukacji Narodowej na terenie Korony, Wrocław 1956, s. 335-338. ; 23. H. Kołłątaj, Przedmowa, w: F. S. Jezierski, Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane i stosownymi do rzeczy uwagami objaśnione, Warszawa 1791, s. IV-XX. ; 24. Korespondencja Adama Naruszewicza 1762-1796, wyd. J. Platt, Wrocław 1959, s. 53. ; 25. T. Kostkiewiczowa, Publicystyka Franciszka Salezego Jezierskiego z lat 1788-1791: z zagadnień literackiej perswazji, w: eadem, Oświecenie. Próg naszej współczesności, Warszawa 1994, s. 221-224. ; 26. J. Kowecki, Kuźnica Kołłątajowska — legenda czy rzeczywistość historyczna?, "Kwartalnik Historyczny" R. LXXXV, 1978, s. 1021-1022. ; 27. F. Kurpiński, Pijarzy w Łukowie, "Pamiętnik Religijno-Moralny", seria druga, Warszawa 1859, t. IV nr 11, s. 533. ; 28. B. Leśnodorski, Polscy jakobini, Warszawa 1960, s. 79. ; 29. J. Maciejewski, Literatura okolicznościowa i użytkowa, "Napis", seria I, Warszawa 1994, s. 4. ; 30. J. Maciejewski, Zasady edycji okolicznościowej literatury politycznej XVIII wieku, "Napis", seria III, 1997, s. 185-192. ; 31. Mała encyklopedia logiki, red. W. Marciszewski, Wrocław 1988, s. 132. ; 32. P. Matuszewska, Franciszek Salezy Jezierski, w: Pisarze polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, t. 2, Warszawa 1994, s. 658. ; 33. J. Michalski, [rec.] Franciszek Salezy Jezierski, "Wybór pism". Opracował Z. Skwarczyński, 1952, "Przegląd Historyczny" t. XLIV 1953, s. 628. ; 34. Mowa... na pochwalę króla Jana III w dzień stuletniego aniwersarza zwycięstwa nad Turkami pod Wiedniem, Biblioteka Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie, Arch. Chreptowiczów, sygn. 16060. ; 35. W. J. Ong, Oralność i piśmienność, tłum. J. Japola, Lublin 1992, s. 56. ; 36. M. Pasztor, Hugo Kołłątaj na Sejmie Wielkim w latach 1791-1792, Warszawa 1991, s. 16. ; 37. Platon, Fajdros, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 42. ; 38. E. Rabowicz, Okolicznościowa literatura polityczna, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1994, s. 349. ; 39. I. C. Ross, Introdnction, w: L. Sterne, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, Oxford — New York 1998, s. XII. ; 40. E. Rostworowski, Legendy i fakty XVIII w., Warszawa 1963, s. 506. ; 41. M. R. B. Shaw, The Making of a Humorist, 1713-1762, London 1957, s. 113. ; 42. Z. Sinko, Powieść angielska osiemnastego wieku a powieść polska lat 1764-1830, Warszawa 1961, s. 87-88. ; 43. W. Smoleński, Kuźnica kołłątajowska, w: idem, Wybór pism, Warszawa 1954, s. 298. ; 44. J. Śniadecki, Uwagi nad "Historyją literatury polskiej", przez Feliksa Bentkowskiego w t. I, w Warszawie 1814, w: M. Baliński, Pamiętniki o Janie Śniadeckim, jego życiu prywatnym i publicznym i dziełach jego, t. II, Wilno 1865, s. 393. ; 45. L. Sterne, Życie i myśli J. W. Pana Tristrama Shandy, tłum. K. Tarnowska, t. 1, Warszawa 1974, s. 152-153. ; 46. Teki Pawińskiego nr 13, Akta sejmikowe województwa łęczyckiego IV 1733-1792, k. 715-716, rps Biblioteki PAN w Krakowie 8330. ; 47. W. Tokarz, Ostatnie lata Hugona Kołłątaja, t. I, Kraków 1905, s. 25. ; 48. B. Treger, Kołłątaj czy Jezierski? Zagadnienie autorstwa "Tronu dla próżnej powagi...", "Napis", seria IV 1998, s. 83-84. ; 49. M. Wolski, Obrona Stanisława Augusta, "Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu 1867", Paryż 1868. ; 50. A. Zahorski, Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1988, s. 67. ; 51. Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1953. ; 52. K. Zienkowska, Jacek Jezierski, kasztelan łukowski (1722-1805), Warszawa 1963, s. 64. ; 53. J. Ziomek, Wstęp, w: F. S. Jezierski, Wybór pism, Warszawa 1952, s. 25. ; 54. R. Żurkowa, Ferdynand Kojsiewicz — kolekcjoner i wydawca pism Hugona Kołłątaja, "Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie", t. XI, 1965, s. 71-96.

Czasopismo/Seria/cykl:

Napis

Tom:

V

Strona pocz.:

95

Strona końc.:

119

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:56924 ; 1507-4153

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-03-16

Data dodania obiektu:

2015-11-10

Liczba wyświetleń treści obiektu:

242

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/69862

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji