RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Korespondencja Adama Mickiewicza ze Stefanem Garczyńskim

Creator:

Szelwach, Grzegorz

Date issued/created:

1999

Resource type:

Text

Subtitle:

Napis, Seria V (1999)

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

References:

1. R. M. Blüth, Psychogeneza "Snu w Dreźnie", "Przegląd Współczesny" 1925 nr 39, s. 97-111.
2. R. M. Blüth, Psychogeneza "Snu w Dreźnie", w: idem, Pisma literackie, Kraków 1987, s. 30.
3. W. Borowy, Co się stało z nagrobkiem Garczyńskiego?, "Wiadomości Literackie" 1933 nr 54, s. 2.
4. M. Danilewiczowa, Mile, vates, exul, w: eadem, Pierścień z Herkulanum i płaszcz pokutnicy. Szkice literackie, Londyn 1960, s. 63.
5. M. Dernałowicz, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Marzec 1832 — czerwiec 1834, Warszawa 1966, s. 93.
6. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975, s. 33.
7. B. Gubrynowicz, Kartka ze wspomnień o pobycie Mickiewicza w Poznańskiem, "Kwartalnik Historyczny" 1898 z. 4, s. 843-848.
8. R. Handke, Kategoria horyzontu oczekiwań odbiorcy a wartościowanie dzieł literackich, w: Problemy odbioru i odbiorcy. Studia pod red. T. Bujnickiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1977, s. 102.
9. R. Handke, Oddziaływanie literatury w perspektywie odbiorcy, "Teksty" 1974 nr 6, s. 90-106.
10. M. Janion, Czas formy otwartej. Tematy i media romantyczne, Warszawa 1984, s. 289.
11. S. Jasińska, Oprawa "mickiewiczowska", "Pamiętnik Biblioteki Kórnickie" 1958 s. 370-374.
12. S. Jasińska, Pamiątka po Stefanie Garczyńskim, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" 1946 s. 299-301.
13. S. Kierkegaard, Albo-albo, tł. J. Iwaszkiewicz, t. 1, Warszawa 1976, s. 172.
14. J. Kleiner, Mickiewicz, t. 2: Dzieje Konrada, cz. 1, Lublin 1948, s. 233, przyp. 2.
15. Korespondencja Adama Mickiewicza, t. II, Paryż 1872.
16. Listy do Adama Mickiewicza w Muzeum Mickiewicza w Paryżu, opr. J. Odrowąż-Pieniążek, "Archiwum Literackie" t. 12, Wrocław 1968, s. 61-63.
17. J. Maciejewski, Gdy gościł w Wielkopolszcze. Adam Mickiewicz w Wielkim Księstwie Poznańskim 1831-1932, Poznań 1958, s. 166.
18. J. Maciejewski, Mickiewicza wielkopolskie drogi. Rekonstrukcje i refleksje, Poznań 1972, s. 86.
19. R. Mączewski, Garczyński i Mickiewicz. (W setną rocznicę śmierci Stefana Garczyńskiego), "Kurier Warszawski" 1933 nr 261, s. 4-5.
20. L. Méyet, Mickiewicz nad grobem Garczyńskiego w Awinionie, "Przewodnik Naukowy i Literacki" 1896, s. 473-478.
21. A. Mickiewicz, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, Wydanie Jubileuszowe, t. IV: Pan Tadeusz, Warszawa 1955, s. 298.
22. A. Mickiewicz, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, Wydanie Jubileuszowe, t. X: Literatura słowiańska. Kurs drugi, tł. L. Płoszewski, Warszawa 1955, s. 381.
23. A. Mickiewicz, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, Wydanie Jubileuszowe, t. XIII: Pisma różne, Warszawa 1955, s. 218.
24. A. Mickiewicz, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, Wydanie Jubileuszowe, t. XIV-XV, Warszawa 1955.
25. A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie, opr. M. Piwińska, t. 2, Kraków 1997, s. 148.
26. W. Mickiewicz, Grób druha Adamowego, "Tygodnik Ilustrowany" 1910 nr 48, s. 970.
27. W. Mickiewicz, Żywot Adama Mickiewicza, t. 2, Poznań 1892, s. 99.
28. A. E. Odyniec, Listy z podróży, opr. M. Toporowski, wst. M. Dernałowicz, t. 2, Warszawa 1961, s. 198-199.
29. A. E. Odyniec, Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie [Jadwidze Łuszczewskiej], Warszawa 1884, s. 394.
30. S. Pigoń, Inskrypcje nagrobne Adama Mickiewicza, "Ruch Literacki" 1937 nr 9-10, s. 177-180.
31. T. Pini, Mickiewicz jako wydawca poezji Garczyńskiego, Lwów 1898.
32. T. Pini, Rękopis poezji Garczyńskiego w przerobieniu przez Mickiewicza, "Pamiętnik Literacki" 1898, s. 435-480.
33. M. Piwińska, Dzieje kultury polskiej w prelekcjach paryskich, w: A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie, opr. M. Piwińska, t. 1, Kraków 1997, s. 69.
34. S. Sandler, "Reduta Ordona" w życiu i poezji. Gawęda historyczno-literacka, Warszawa 1956.
35. S. Skwarczyńska, Aspekt wergiliański jednej z wypowiedzi Mickiewicza o Stefanie Garczyńskim i jego znaczenie dla wiedzy o wzajemnym stosunku obu poetów, w: eadem, Pomiędzy historią a teorią literatury, Warszawa 1975, s. 56-67.
36. S. Skwarczyńska, Mickiewicz a rewolucja frankfurcka w 1833 r. (O nowe oblicze Mickiewicza w latach 1832-1833), w: Zjazd naukowy polonistów. 10-13 XII 1958, Wrocław 1960, s. 540.
37. Z. Stajewska, "Wacława dzieje" Stefana Garczyńskiego, Wrocław 1976, s. 23.
38. Stefan Garczyński do Adama Mickiewicza, Drezno, 26 XI 1832, w: R. M. B. [R. M. Bülth], Nieznany list Stefana Garczyńskiego do Adama Mickiewicza w sprawie Konstancji Łubieńskiej, "Ateneum" 1938 nr 6, s. 962.
39. Z. Stefanowska, Geniusz poety, geniusz narodu. Mickiewicz wobec powstania listopadowego, "Teksty Drugie" 1995 nr 6, s. 19-31.
40. Z. Stefanowska, Mickiewicz o "Wacława dziejach" Garczyńskiego, w: eadem, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu, Warszawa 1976.
41. M. Strzyżewski, O Mickiewiczowskiej nobilitacji poematu Stefana Garczyńskiego "Wacława dzieje". Zapomniany krytycznoliteracki aspekt wykładów paryskich Adama Mickiewicza, "Pamiętnik Literacki" 1998 z. 1, s. 27-38.
42. Z. Sudolski, Mickiewicz. Opowieść biograficzna, Warszawa 1995, s. 391.
43. Z. Sudolski, Miłość w życiu Mickiewicza — legenda i prawda. Maryla — Karolina — Konstancja — Ksawera, "Przegląd Powszechny" 1993 nr 2, s. 274-291.
44. Z. Szeląg, Mickiewicz jako korektor "Sonetów wojennych" Stefana Garczyńskiego, "Pamiętnik Literacki" 1963 z. 3, s. 127-131.
45. Z. Szeląg, Stefan Garczyński w powstaniu listopadowym, "Fakty" 1980 nr 47, s. 9.
46. Z. Szeląg, Stefan Garczyński. Zarys biografii, Kielce 1983, s. 144.
47. Z. Szeląg, Uwagi o chronologii i formowaniu "Wacława dziejów" Stefana Garczyńskiego, "Pamiętnik Literacki" 1976 z. 1, s. 149-165.
48. G. Szelwach, Korespondencji Adama Mickiewicza z Joachimem Lelewelem, "Napis", seria III, 1997, s. 127.
49. J. Sztaudynger, O poecie, któremu Mickiewicz wystawił pomnik w Avinionie, "Czas" 1938 nr 277, s. 9.
50. S. Tarnowski, Stefana Garczyńskiego "Wacław" i drobne poezje, "Przegląd Polski" 1872 z. 9, s. 177-223.
51. D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Klaudyna z Działyńskich Potocka, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 27, Wrocław 1983, s. 743-744.
52. A. Witkowska, Mickiewicz, Słowo i czyn, Warszawa 1986, s. 188.
53. B. Zakrzewski, Kłopoty korektorskie z "Poezjami" Stefana Garczyńskiego, "Pamiętnik Literacki" 1963 z. 2, s. 553-557.
54. B. Zakrzewski, Mickiewicz w Berlinie, "Przegląd Zachodn" 1949 nr 3-4, s. 181-192.
55. B. Zakrzewski, Mickiewicz w Wielkopolsce, Poznań 1949, s. 44.

Relation:

Napis

Volume:

V

Start page:

245

End page:

268

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56916 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 10, 2015

Number of object content hits:

1 349

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/69877

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information