Object

Title: Korespondencja Adama Mickiewicza ze Stefanem Garczyńskim

Creator:

Szelwach, Grzegorz

Date issued/created:

1999

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria V (1999)

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. R. M. Blüth, Psychogeneza "Snu w Dreźnie", "Przegląd Współczesny" 1925 nr 39, s. 97-111. ; 2. R. M. Blüth, Psychogeneza "Snu w Dreźnie", w: idem, Pisma literackie, Kraków 1987, s. 30. ; 3. W. Borowy, Co się stało z nagrobkiem Garczyńskiego?, "Wiadomości Literackie" 1933 nr 54, s. 2. ; 4. M. Danilewiczowa, Mile, vates, exul, w: eadem, Pierścień z Herkulanum i płaszcz pokutnicy. Szkice literackie, Londyn 1960, s. 63. ; 5. M. Dernałowicz, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Marzec 1832 — czerwiec 1834, Warszawa 1966, s. 93. ; 6. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975, s. 33. ; 7. B. Gubrynowicz, Kartka ze wspomnień o pobycie Mickiewicza w Poznańskiem, "Kwartalnik Historyczny" 1898 z. 4, s. 843-848. ; 8. R. Handke, Kategoria horyzontu oczekiwań odbiorcy a wartościowanie dzieł literackich, w: Problemy odbioru i odbiorcy. Studia pod red. T. Bujnickiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1977, s. 102. ; 9. R. Handke, Oddziaływanie literatury w perspektywie odbiorcy, "Teksty" 1974 nr 6, s. 90-106. ; 10. M. Janion, Czas formy otwartej. Tematy i media romantyczne, Warszawa 1984, s. 289. ; 11. S. Jasińska, Oprawa "mickiewiczowska", "Pamiętnik Biblioteki Kórnickie" 1958 s. 370-374. ; 12. S. Jasińska, Pamiątka po Stefanie Garczyńskim, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" 1946 s. 299-301. ; 13. S. Kierkegaard, Albo-albo, tł. J. Iwaszkiewicz, t. 1, Warszawa 1976, s. 172. ; 14. J. Kleiner, Mickiewicz, t. 2: Dzieje Konrada, cz. 1, Lublin 1948, s. 233, przyp. 2. ; 15. Korespondencja Adama Mickiewicza, t. II, Paryż 1872. ; 16. Listy do Adama Mickiewicza w Muzeum Mickiewicza w Paryżu, opr. J. Odrowąż-Pieniążek, "Archiwum Literackie" t. 12, Wrocław 1968, s. 61-63. ; 17. J. Maciejewski, Gdy gościł w Wielkopolszcze. Adam Mickiewicz w Wielkim Księstwie Poznańskim 1831-1932, Poznań 1958, s. 166. ; 18. J. Maciejewski, Mickiewicza wielkopolskie drogi. Rekonstrukcje i refleksje, Poznań 1972, s. 86. ; 19. R. Mączewski, Garczyński i Mickiewicz. (W setną rocznicę śmierci Stefana Garczyńskiego), "Kurier Warszawski" 1933 nr 261, s. 4-5. ; 20. L. Méyet, Mickiewicz nad grobem Garczyńskiego w Awinionie, "Przewodnik Naukowy i Literacki" 1896, s. 473-478. ; 21. A. Mickiewicz, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, Wydanie Jubileuszowe, t. IV: Pan Tadeusz, Warszawa 1955, s. 298. ; 22. A. Mickiewicz, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, Wydanie Jubileuszowe, t. X: Literatura słowiańska. Kurs drugi, tł. L. Płoszewski, Warszawa 1955, s. 381. ; 23. A. Mickiewicz, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, Wydanie Jubileuszowe, t. XIII: Pisma różne, Warszawa 1955, s. 218. ; 24. A. Mickiewicz, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, Wydanie Jubileuszowe, t. XIV-XV, Warszawa 1955. ; 25. A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie, opr. M. Piwińska, t. 2, Kraków 1997, s. 148. ; 26. W. Mickiewicz, Grób druha Adamowego, "Tygodnik Ilustrowany" 1910 nr 48, s. 970. ; 27. W. Mickiewicz, Żywot Adama Mickiewicza, t. 2, Poznań 1892, s. 99. ; 28. A. E. Odyniec, Listy z podróży, opr. M. Toporowski, wst. M. Dernałowicz, t. 2, Warszawa 1961, s. 198-199. ; 29. A. E. Odyniec, Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie [Jadwidze Łuszczewskiej], Warszawa 1884, s. 394. ; 30. S. Pigoń, Inskrypcje nagrobne Adama Mickiewicza, "Ruch Literacki" 1937 nr 9-10, s. 177-180. ; 31. T. Pini, Mickiewicz jako wydawca poezji Garczyńskiego, Lwów 1898. ; 32. T. Pini, Rękopis poezji Garczyńskiego w przerobieniu przez Mickiewicza, "Pamiętnik Literacki" 1898, s. 435-480. ; 33. M. Piwińska, Dzieje kultury polskiej w prelekcjach paryskich, w: A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie, opr. M. Piwińska, t. 1, Kraków 1997, s. 69. ; 34. S. Sandler, "Reduta Ordona" w życiu i poezji. Gawęda historyczno-literacka, Warszawa 1956. ; 35. S. Skwarczyńska, Aspekt wergiliański jednej z wypowiedzi Mickiewicza o Stefanie Garczyńskim i jego znaczenie dla wiedzy o wzajemnym stosunku obu poetów, w: eadem, Pomiędzy historią a teorią literatury, Warszawa 1975, s. 56-67. ; 36. S. Skwarczyńska, Mickiewicz a rewolucja frankfurcka w 1833 r. (O nowe oblicze Mickiewicza w latach 1832-1833), w: Zjazd naukowy polonistów. 10-13 XII 1958, Wrocław 1960, s. 540. ; 37. Z. Stajewska, "Wacława dzieje" Stefana Garczyńskiego, Wrocław 1976, s. 23. ; 38. Stefan Garczyński do Adama Mickiewicza, Drezno, 26 XI 1832, w: R. M. B. [R. M. Bülth], Nieznany list Stefana Garczyńskiego do Adama Mickiewicza w sprawie Konstancji Łubieńskiej, "Ateneum" 1938 nr 6, s. 962. ; 39. Z. Stefanowska, Geniusz poety, geniusz narodu. Mickiewicz wobec powstania listopadowego, "Teksty Drugie" 1995 nr 6, s. 19-31. ; 40. Z. Stefanowska, Mickiewicz o "Wacława dziejach" Garczyńskiego, w: eadem, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu, Warszawa 1976. ; 41. M. Strzyżewski, O Mickiewiczowskiej nobilitacji poematu Stefana Garczyńskiego "Wacława dzieje". Zapomniany krytycznoliteracki aspekt wykładów paryskich Adama Mickiewicza, "Pamiętnik Literacki" 1998 z. 1, s. 27-38. ; 42. Z. Sudolski, Mickiewicz. Opowieść biograficzna, Warszawa 1995, s. 391. ; 43. Z. Sudolski, Miłość w życiu Mickiewicza — legenda i prawda. Maryla — Karolina — Konstancja — Ksawera, "Przegląd Powszechny" 1993 nr 2, s. 274-291. ; 44. Z. Szeląg, Mickiewicz jako korektor "Sonetów wojennych" Stefana Garczyńskiego, "Pamiętnik Literacki" 1963 z. 3, s. 127-131. ; 45. Z. Szeląg, Stefan Garczyński w powstaniu listopadowym, "Fakty" 1980 nr 47, s. 9. ; 46. Z. Szeląg, Stefan Garczyński. Zarys biografii, Kielce 1983, s. 144. ; 47. Z. Szeląg, Uwagi o chronologii i formowaniu "Wacława dziejów" Stefana Garczyńskiego, "Pamiętnik Literacki" 1976 z. 1, s. 149-165. ; 48. G. Szelwach, Korespondencji Adama Mickiewicza z Joachimem Lelewelem, "Napis", seria III, 1997, s. 127. ; 49. J. Sztaudynger, O poecie, któremu Mickiewicz wystawił pomnik w Avinionie, "Czas" 1938 nr 277, s. 9. ; 50. S. Tarnowski, Stefana Garczyńskiego "Wacław" i drobne poezje, "Przegląd Polski" 1872 z. 9, s. 177-223. ; 51. D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Klaudyna z Działyńskich Potocka, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 27, Wrocław 1983, s. 743-744. ; 52. A. Witkowska, Mickiewicz, Słowo i czyn, Warszawa 1986, s. 188. ; 53. B. Zakrzewski, Kłopoty korektorskie z "Poezjami" Stefana Garczyńskiego, "Pamiętnik Literacki" 1963 z. 2, s. 553-557. ; 54. B. Zakrzewski, Mickiewicz w Berlinie, "Przegląd Zachodn" 1949 nr 3-4, s. 181-192. ; 55. B. Zakrzewski, Mickiewicz w Wielkopolsce, Poznań 1949, s. 44.

Relation:

Napis

Volume:

V

Start page:

245

End page:

268

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56916 ; oai:rcin.org.pl:56916 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Nov 10, 2015

Number of object content hits:

542

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/69877

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information