Obiekt

Tytuł: "Początki królów rzymskich" Jana Achacego Kmity przekładem?

Twórca:

Wójcicki, Jacek

Data wydania/powstania:

1998

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Napis, Seria IV (1998)

Wydawca:

Wydawnicwto DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. J. Bielawski, Klasyczna literatura arabska. Zarys, Warszawa 1995, s. 192, 207.
2. B. Biliński, Italia i Rzym Jana Kochanowskiego (Poeta między konwencją, autopsją i historiozofią), w: Jan Kochanowski i epoka renesansu. W 450 rocznicę urodzin poety 1530-1980, red. T. Michałowska, Warszawa 1984, s. 216-217.
3. W. Borowy, Scots in Old Poland, Edinburgh and London 1941, s. 20.
4. S. Ciampi, Bibliografia critica delle antiche reciproche corrispondenze... dell'talia colla Russia, colla Polonia ed altre parti settentrionali..., t. 1, Firenze 1834, s. 86-87.
5. M. Cytowska, Nowe uwagi o Żywotach królów polskich Klemensa Janickiego, w: Europejskie związki literatury polskiej, Warszawa 1969, s. 77-88.
6. M. Cytowska, U źródeł Łowu Dyjanny Jana Achacego Kmity, "Meander" XVII, 1962 z. 4, s. 215-223.
7. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990, s. 589-634.
8. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992, s. 505-517.
9. M. Cytowska, Z. Wojas, Kmita Jan Achacy, w: Polski słownik biograficzny, t. 13, Wrocław 1967, s. 93-94.
10. Diccionario de historia de España, red. G. Bleiberg, t. 1, Madrid 1968, s. 12-15.
11. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XV—XVI, red. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1983 (Książka w Dawnej Kulturze Polskiej, t. 10), s. 264-283.
12. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 19, Kraków 1903, s. 325-326, 328.
13. B. Górska, Wstęp, w: J. Głuchowski, Ikones książąt i królów polskich. Reprodukcja fototypiczna wydania z 1605 r., opr. B. Górska, Wrocław 1979, s. XI-XV.
14. M. Grant, Mity rzymskie, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1978, s. 120.
15. J. S. Gruchała, "Aratus" Jana Kochanowskiego — warsztat filologiczny poety, Kraków 1989, s. 38-39, 63-65, 148.
16. J. Hauziński, Burzliwe dzieje kalifatu bagdadzkiego, Warszawa-Kraków 1993, s. 70-72.
17. S. Helsztyński, Rozprawa o "Królu Learze", w: idem, Moje Szekspiriana, Warszawa 1964, s. 97-98.
18. Herodot, Dzieje, przeł. i opr. S. Hammer, t. 1, Warszawa 1959, s. 71-78.
19. R. K. Hitti, Dzieje Arabów, przeł. W. Dembski, M. Skuratowicz, E. Szymański, Warszawa 1969, s. 235-236, 423-427.
20. M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1974, s. 27-28.
21. K. Janicki, Carmina. Dzieła wszystkie, opr. J. Krokowski, J. Mosdorf, przeł. E. Jędrkiewicz, Wrocław 1966, s. 389.
22. Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVI, opr. M. Bohonos, Wrocław 1965, s. 354 poz. 1288, s. 355 poz. 1291.
23. Kronika Eutropiusza zacnego historyka państwa ze wszech wielkiego... z łacińskiego na polski przełożona przez Erasmusa Glicznera..., Grodzisk, Melch. Neringk, 1581.
24. Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997, s. 560.
25. R. Leszczyński, Andreas Loeaechius (Andrew Loech), w: Polski słownik biograficzny t. 17, Wrocław 1972, s. 511-512.
26. R. Leszczyński, [rec. z:] J. Sokołowska, Pech renesansu, Warszawa 1959, "Pamiętnik Literacki" LII, 1961, z. 4, s. 643-644.
27. S. Łoś, Świat historyków starożytnych, Kraków 1968, s. 68—104.
28. N. Machiavelli, Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, tł. K. Żaboklicki, w: idem, Wybór pism, opr. K. Żaboklicki, wst. J. Malarczyk, Warszawa 1972, s. 231-623.
29. J. Maślanka, Literatura a dzieje bajeczne, Warszawa 1990, s. 19.
30. R. A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, Cambridge 1956, s. 405-407, 417-418.
31. Paulys Real-Encycklopädie der classischen Altertumswissenschaft, 2. Reihe, 5. Halbband, Stuttgart 1927, szp. 611-613, sub. nom. Skoda, Skotos.
32. J. Pelc, Obraz—słowo—znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej, Wrocław 1973, s. 81-91.
33. F. Pepłowski, "Vitae regum Polonorum" Klemensa Janickiego w przekładzie Jana Achacego Kmity, "Pamiętnik Literacki" LXXI 1980, z. 4, s. 201-215.
34. D. Quirini-Popławska, Żupnicy krakowscy Lorenzo Justimonti i Giovanni Battista Cecchi (Przyczynki archiwalne), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 469: Prace Historyczne z. 56, s. 147-156.
35. J. Strzelczyk, Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Warszawa 1987, s. 342.
36. W. Strzelecki, Wstęp, w: T. Liwiusz, Dzieje od założenia miasta Rzymu (Wybór), przeł. i opr. W. Strzelecki, Wrocław 1955 (BN II 77), s. LIX.
37. U. Szumska, Anglia a Polska w epoce humanizmu i reformacji (Związki kulturalne), Lwów 1938, s. 128-129.
38. J. Ślaski, Jan Achacy Kmita a literatura włoska (Kilka rysów do portretu wierszopisa z pogranicza renesansu i baroku), "Przegląd Humanistyczny" 1984, z. 5/6, s. 77 i przyp. 41.
39. Trymachia Jana Szemeta, Kraków, Druk. Łazarzowa, 1584. 4°, s. 10.
40. M. Tuñon de Lara, J. Valdeón Baruque, A. Domínguez Ortiz, Historia Hiszpanii, przeł. S. Jędrusiak, Kraków 1997, s. 66-79.
41. T. Ulewicz, Kochanowski Andrzej z Baryczy h. Korwin, w: Polski słownik biograficzny, t. 13, Wrocław 1967, s. 179-180.
42. Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, red. E. Wipszycka, t. 1, Warszawa 1979, s. 70-71.
43. M. Włodarski, Walka Pigmejów z żurawiami. Na tropie utworu poprzedzającego poemat Jana Achacego Kmity, "Ruch Literacki" XVI, 1975 z. 5, s. 323-326.
44. J. Wójcicki, Pierwsze polskie tłumaczenie "Bukolik" Wergiliusza. W czterechsetlecie nadania "Pasterskich rozmów" J. A. Kmity (1588-1988), "Meander" XLV 1990, z. 1, s. 38-42.

Czasopismo/Seria/cykl:

Napis

Tom:

IV

Strona pocz.:

19

Strona końc.:

36

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:56990 ; 1507-4153

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2015-12-02

Liczba wyświetleń treści obiektu:

253

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/69900

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji