Object structure
Title:

Stanisław August i powracające Muzy. Rzecz o panegirycznym wierszu elekcyjnym

Subtitle:

Napis, Seria IV (1998)

Creator:

Norkowska, Aleksandra

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Poniatowski, Stanisław August (1732-1798) ; panegyric ; Polish literature - 18 c.

References:

1. J. Bednarska, Z dziejów polskiej ilustracji panegirycznej pierwszej połowy XVII wieku. Motywy i tematy antyczne w polskiej panegirycznej ilustracji książkowej. Studium z zakresu ikonografii sztuki nowożytnej, cz. 1, Katowice 1994. s. 93.
2. G. Brunati, Cantata a tre voci per festeggiare il giorno della coronazione di S. M. Stanislao Augusto Re de Polonia, Warszawa 1764.
3. J. Brzozowski, Muzy w poezji polskiej. Dzieje toposu do przełomu romantycznego, Wrocław 1986, s. 90.
4. Carmen Anacreonticum Graeco-Latinum. Toż polskim rytmem na skład podobny, [b. m. d.], 1764.
5. M. T. Cicero, O naturze bogów, ks. 2 rozdz. 27 i 68, w: idem, Pisma filozoficzne, t. 1, przeł. W Kornatowski, Warszawa 1960, s. 112.
6. Diaryjusz sejmu electionis między wsią Wola a miastem Warszawą..., Warszawa 1764.
7. F. K. Dmochowski, Sztuka rymotwórcza, opr. S. Pietraszko, Wrocław 1956 (BN I 158), s. 24, 27.
8. Gawędka przy kominie, [b. d.], egz. Archiwum Państwowego w Krakowie, Teki Antoniego Schneidra 47.
9. J. A. Jabłonowski, Nauki o wierszach i wierszopiszcach polskich (Lwów 1751).
10. M. Klimowicz, Walka o język narodowy, w: idem, Oświecenie, Warszawa 1998.
11. Z. Kloch, Spory o język, Warszawa 1995.
12. S. F. Klonowic, Roxolania. Roksolania czyli Ziemie Czerwonej Rusi, wyd. i przeł. M. Mejor, Warszawa 1996, s. 13.
13. A. M. Komornicka, Poezja starożytnej Grecji. Wybrane gatunki literackie, Łódź 1987.
14. A. M. Komornicka, Simonides z Keos. Poeta i mędrzec, Wrocław 1986, s. 21-32.
15. T. Konopka, Historia Domu Naszego. Raptularz z czasów Stanisława Augusta, opr. M. Konopka, Warszawa 1993.
16. T. Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, Wrocław 1996, s. 163-224.
17. T. Kostkiewiczowa, Sławni poeci polscy XVIII wieku wobec Konstytucji 3 Maja, w: "Rok Monarchii Konstytucyjnej". Piśmiennictwo polskie lat 1791-1792 wobec Konstytucji 3 Maja, red. T. Kostkiewiczowa, Warszawa 1992, s. 29-51.
18. I. Krasicki, Uwagi, wst. i opr. Z. Libera, Warszawa 1997, s. 238.
19. Z. Kubiak, Eneida, łódeczka na morzu, w: P. Wergiliusz Maro, Eneida, przeł. i opr. Z. Kubiak, Warszawa 1998, s. 40.
20. Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997, s.145-147, 171.
21. Z. Libera, Stanisław August Poniatowski — opiekun i miłośnik literatury, w: Życie kulturalne i religijność w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, red. M. M. Drozdowski, Warszawa 1991, s. 85-99.
22. J.-P. Marat, Les Aventures du jeune comte Potowski, cyt. za: F. Rosset, Drzewo Kraków. Mit polski w literaturze francuskiej 1573-1896, przekł. autoryz. K. Błoński, Kraków 1997, s. 127.
23. J. Nowak-Dłużewski, Polityczna poezja okolicznościowa w Polsce. Pierwsi królowie elekcyjni, Warszawa 1969, s. 46-47.
24. Ode. Sonnet. Sonetto. Epigramma. [Na przyjazd Stanisława Augusta na Litwę], [Wilno], (Typ. Basilianis Vilnensibus), [po 1764].
25. Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1740-1800, opr. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1993, s. 57.
26. [S. Pióro], Plauz triumfalny w czasie elekcyi nowego szczęśliwie obranego Najjaśniejszego Stanisława Augusta Króla Jmści polskiego. Najpierwej światu palemońskiemu w stołecznym mieście J. K. Mści Wilnie w pałacu Pióromoncie roku 1764 dnia 16 7bra ogłoszony, [Wilno, po 16 IX 1764].
27. J. Platt, Stanisław August jako opiekun poetów i uczonych w twórczości "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych", "Wiek Oświecenia" t. 4: Z historii sztuki, literatury i idei, Warszawa 1984, s. 39-66.
28. J. Pokora, Obraz Najjaśniejszego Pana Stanisława Augusta (1764-1770). Studium z ikonografii władzy. Warszawa 1993, s. 50-59.
29. W. Potocki, Muza polska na tryjumfalny wjazd Najjaśniejszego Jana III, wyd. A. Karpiński, Warszawa 1996, s. 13.
30. E. Sarnowska-Temeriusz, Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, Warszawa 1995, s. 266.
31. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 3: Estetyka nowożytna, Warszawa 1991, s. 216.
32. J. Tazbir, Geneza i skutki wolnych elekcji, w: Elekcje królów polskich w Warszawie na Woli 1575-1764. Upamiętnienie pola elekcyjnego w 400-lecie stołeczności Warszawy, red. M. Tarczyński, Warszawa 1997, s. 20.
33. B. Wolska, W świecie żywiołów, Boga i człowieka. Studia o poezji Adama Naruszewicza, Łódź 1995, s. 86-140.
34. K. Zienkowska, Stanisław August Poniatowski, Wrocław 1998, s. 46-47.
35. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990, s. 231.
36. A. Żórawska-Witkowska, Muzyka na dworze i w teatrze Stanisława Augusta, Warszawa 1995.

Relation:

Napis

Volume:

IV

Start page:

57

End page:

69

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: