Object

Title: Kołłątaj czy Jezierski? Zagadnienie autorstwa "Tronu dla próżnej powagi..."

Creator:

Treger, Bronisław

Date issued/created:

1998

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Napis, Seria IV (1998)

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text ; The article contains the edition of Franciszek Salezy Jezierski's "Tron dla próżnej powagi, szlachta do poddaństwa"

References:

1. J. S. Bandtkie, Historia biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1821, s. 115-116.
2. F. Bentkowski, Historia literatury polskiej, t. 2, Warszawa-Wilno 1814, s. 82.
3. Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", t. 5, Warszawa 1967, s. 130, poz. T-17.
4. I. Chodynicki, Solikowski Jan Dymitr, w: idem, Dykcjonarz uczonych Polaków, t. 3, Lwów 1833, s. 164.
5. J. Czubek, Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków 1906, s. 39.
6. K. Estreicher, Bibliografia polska, wyd. S. Estreicher, t. 29, Kraków 1933, s. 39.
7. Horacjusza ody, satyry i listy. Przekłady i naśladowania J. U. Niemcewicza, Lipsk 1867, s. 62.
8. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.
9. F. S. Jezierski, Co też się dzieje z nieszczęśliwą ojczyzną naszą? Wiadomość poświęcona prawdzie i przyszłości, w: Kołłątaj i inni. Z publicystyki doby Sejmu Czteroletniego, wyb. i oprac. Ł. Kądziela, Warszawa 1991, s. 131.
10. F. S. Jezierski, Gowórek herbu Rawicz wojewoda sandomirski. Powieść z widoku we śnie, Warszawa 1789.
11. F. S. Jezierski, Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane, w: idem, Pisma wybrane, oprac. Z. Skwarczyński, Warszawa 1952, s. 288.
12. F. S. Jezierski, O bezkrólewiach w Polszcze i wybieraniu królów..., Warszawa 1790, s. 33-34.
13. F. S. Jezierski, Rzepicha, matka królów, żona Piasta, Warszawa 1794, s. 28, 51.
14. F. S. Jezierski, Wzmianka krótka o zjednoczeniu Księstwa Litewskiego z Królestwem Polskim w duchu wolności i równości, w: Kołłątaj i inni. Z publicystyki doby Sejmu Czteroletniego, wyb. i oprac. Ł. Kądziela, Warszawa 1991, s. 178-179.
15. H. Kołłątaj, Przedmowa, w: F. S. Jezierski, Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane, Warszawa 1791, s. XV-XVIII.
16. K. Kosiński, Jana Dymitra Solikowskiego Wizerunek utrapionej Rzeczypospolitej Polskiej..., Warszawa 1933.
17. T. Kostkiewiczowa, Publicystyka Franciszka Salezego Jezierskiego z lat 1788-1791: z zagadnień literackiej perswazji, w: eadem, Oświecenie. Próg naszej współczesności, Warszawa 1994, s. 220-235.
18. E. Kotarski, Publicystyka Jana Dymitra Solikowskiego, Toruń 1970, s. 73-82.
19. G. W. Leibniz, Nowy system dla wyjaśnienia natury substancyj..., w: idem, Wyznanie wiary filozofa..., opr. S. Cichowicz, Warszawa 1969, s. 178.
20. G. W. Leibniz, Zasady filozofii czyli monadologia, w: idem, Wyznanie wiary filozofa..., opr. S. Cichowicz, Warszawa 1969, s. 311.
21. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 4, Lwów 1858, s. 423.
22. J. Maciejewski, Zasady edycji okolicznościowej literatury politycznej XVIII wieku, "Napis", seria III 1997, s. 185-192.
23. J. M. Ossoliński, Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiej..., t. 3, cz. 2, Kraków 1822, s. 252-253, 259.
24. E. Rabowicz, Kuźnica Kołłątajowska, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991, s. 266.
25. E. Rabowicz, "Wydania" rękopiśmienne Kata krakowskiego, "Archiwum Literackie", t. 5: Miscellanea z doby oświecenia, Wrocław 1960, s. 415-416.
26. E. J. Sieyès, Duch nieboszczki Bastylii czyniący uwagi nad karą więzienia, niewoli i nad stanem pospólstwa francuskiego w dzisiejszej odmianie rządu. Z francuskiego przetłumaczony przez autora "Rzepichy", Warszawa 1790.
27. Z. Sinko, Powieść, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991, s. 453.
28. M. Skrzypek, Józefinizm w polskim oświeceniu, "Przegląd Humanistyczny" 1994, nr 2, s. 51.
29. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 6, Warszawa 1964, s. 1250.
30. Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 668.
31. W. Smoleński, Kuźnica Kołłątajowska, w: idem, Wybór pism, Warszawa 1954, s. 323.
32. J. D. Solikowski, Sen na jawie albo widowisko Stanisława Orzechowskiego..., przeł. Z. Włyński, Kraków 1767, s. 2.
33. J. Starnawski, Dzieje wiedzy o literaturze polskiej (do końca wieku XVIII), Wrocław 1984, s. 144.
34. J. Starnawski, Kto pierwszy wskazał prawdziwego autora "Apocalipsis"?, "Przegląd Humanistyczny" 1959 nr 6, s. 115-117.
35. J. A. Załuski, Biblioteka historyków, prawników, polityków i innych autorów polskich lub o Polsce piszących..., wyd. J. Muczkowski, Kraków 1832, s. 117.
36. Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1955.
37. Z. Zielińska, Kołłątaj i orientacja pruska u progu Sejmu Czteroletniego, Warszawa 1991, s. 58.
38. R. Żurkowa, Ferdynand Kojsiewicz — kolekcjoner i wydawca pism Hugona Kołłątaja, "Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie", t. XI, 1965, s. 71-96.

Relation:

Napis

Volume:

IV

Start page:

75

End page:

129

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56986 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Dec 2, 2015

Number of object content hits:

94

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/69905

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information