Obiekt

Tytuł: Kołłątaj czy Jezierski? Zagadnienie autorstwa "Tronu dla próżnej powagi..."

Twórca:

Treger, Bronisław

Data wydania/powstania:

1998

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Napis, Seria IV (1998)

Wydawca:

Wydawnicwto DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol. ; Do artykułu dołączono edycję tekstu Franciszka Salezego Jezierskiego "Tron dla próżnej powagi, szlachta do poddaństwa"

Bibliografia:

1. J. S. Bandtkie, Historia biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1821, s. 115-116.
2. F. Bentkowski, Historia literatury polskiej, t. 2, Warszawa-Wilno 1814, s. 82.
3. Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", t. 5, Warszawa 1967, s. 130, poz. T-17.
4. I. Chodynicki, Solikowski Jan Dymitr, w: idem, Dykcjonarz uczonych Polaków, t. 3, Lwów 1833, s. 164.
5. J. Czubek, Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków 1906, s. 39.
6. K. Estreicher, Bibliografia polska, wyd. S. Estreicher, t. 29, Kraków 1933, s. 39.
7. Horacjusza ody, satyry i listy. Przekłady i naśladowania J. U. Niemcewicza, Lipsk 1867, s. 62.
8. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.
9. F. S. Jezierski, Co też się dzieje z nieszczęśliwą ojczyzną naszą? Wiadomość poświęcona prawdzie i przyszłości, w: Kołłątaj i inni. Z publicystyki doby Sejmu Czteroletniego, wyb. i oprac. Ł. Kądziela, Warszawa 1991, s. 131.
10. F. S. Jezierski, Gowórek herbu Rawicz wojewoda sandomirski. Powieść z widoku we śnie, Warszawa 1789.
11. F. S. Jezierski, Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane, w: idem, Pisma wybrane, oprac. Z. Skwarczyński, Warszawa 1952, s. 288.
12. F. S. Jezierski, O bezkrólewiach w Polszcze i wybieraniu królów..., Warszawa 1790, s. 33-34.
13. F. S. Jezierski, Rzepicha, matka królów, żona Piasta, Warszawa 1794, s. 28, 51.
14. F. S. Jezierski, Wzmianka krótka o zjednoczeniu Księstwa Litewskiego z Królestwem Polskim w duchu wolności i równości, w: Kołłątaj i inni. Z publicystyki doby Sejmu Czteroletniego, wyb. i oprac. Ł. Kądziela, Warszawa 1991, s. 178-179.
15. H. Kołłątaj, Przedmowa, w: F. S. Jezierski, Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane, Warszawa 1791, s. XV-XVIII.
16. K. Kosiński, Jana Dymitra Solikowskiego Wizerunek utrapionej Rzeczypospolitej Polskiej..., Warszawa 1933.
17. T. Kostkiewiczowa, Publicystyka Franciszka Salezego Jezierskiego z lat 1788-1791: z zagadnień literackiej perswazji, w: eadem, Oświecenie. Próg naszej współczesności, Warszawa 1994, s. 220-235.
18. E. Kotarski, Publicystyka Jana Dymitra Solikowskiego, Toruń 1970, s. 73-82.
19. G. W. Leibniz, Nowy system dla wyjaśnienia natury substancyj..., w: idem, Wyznanie wiary filozofa..., opr. S. Cichowicz, Warszawa 1969, s. 178.
20. G. W. Leibniz, Zasady filozofii czyli monadologia, w: idem, Wyznanie wiary filozofa..., opr. S. Cichowicz, Warszawa 1969, s. 311.
21. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 4, Lwów 1858, s. 423.
22. J. Maciejewski, Zasady edycji okolicznościowej literatury politycznej XVIII wieku, "Napis", seria III 1997, s. 185-192.
23. J. M. Ossoliński, Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiej..., t. 3, cz. 2, Kraków 1822, s. 252-253, 259.
24. E. Rabowicz, Kuźnica Kołłątajowska, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991, s. 266.
25. E. Rabowicz, "Wydania" rękopiśmienne Kata krakowskiego, "Archiwum Literackie", t. 5: Miscellanea z doby oświecenia, Wrocław 1960, s. 415-416.
26. E. J. Sieyès, Duch nieboszczki Bastylii czyniący uwagi nad karą więzienia, niewoli i nad stanem pospólstwa francuskiego w dzisiejszej odmianie rządu. Z francuskiego przetłumaczony przez autora "Rzepichy", Warszawa 1790.
27. Z. Sinko, Powieść, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991, s. 453.
28. M. Skrzypek, Józefinizm w polskim oświeceniu, "Przegląd Humanistyczny" 1994, nr 2, s. 51.
29. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 6, Warszawa 1964, s. 1250.
30. Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 668.
31. W. Smoleński, Kuźnica Kołłątajowska, w: idem, Wybór pism, Warszawa 1954, s. 323.
32. J. D. Solikowski, Sen na jawie albo widowisko Stanisława Orzechowskiego..., przeł. Z. Włyński, Kraków 1767, s. 2.
33. J. Starnawski, Dzieje wiedzy o literaturze polskiej (do końca wieku XVIII), Wrocław 1984, s. 144.
34. J. Starnawski, Kto pierwszy wskazał prawdziwego autora "Apocalipsis"?, "Przegląd Humanistyczny" 1959 nr 6, s. 115-117.
35. J. A. Załuski, Biblioteka historyków, prawników, polityków i innych autorów polskich lub o Polsce piszących..., wyd. J. Muczkowski, Kraków 1832, s. 117.
36. Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1955.
37. Z. Zielińska, Kołłątaj i orientacja pruska u progu Sejmu Czteroletniego, Warszawa 1991, s. 58.
38. R. Żurkowa, Ferdynand Kojsiewicz — kolekcjoner i wydawca pism Hugona Kołłątaja, "Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie", t. XI, 1965, s. 71-96.

Czasopismo/Seria/cykl:

Napis

Tom:

IV

Strona pocz.:

75

Strona końc.:

129

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:56986 ; 1507-4153

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2015-12-02

Liczba wyświetleń treści obiektu:

94

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/69905

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji