Object

Title: Śmiech po ojczyźnie. Patologia społeczeństwa początków epoki rozbiorowej

Creator:

Nalepa, Marek

Date issued/created:

1998

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria IV (1998)

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. E. Aleksandrowska, Problem zdrady na podstawie satyr i pamfletów "Na Polki balujące w czasach tragicznych dla ojczyzny" (1774-1832), w: "Bo insza jest rzecz zdradzie, insza dać się złudzić". Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX wieku, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 1995, s. 129. ; 2. Archiwum Wybickiego, opr. A. M. Skałkowski, t. 1, Gdańsk 1948, s. 79. ; 3. S. Askenazy, Przysięga Kościuszki, "Biblioteka Warszawska" 1912, t. 1, s. 486. ; 4. F. Bentkowski, Historia literatury polskiej, t. 1, Warszawa, Wilno 1814, s. 175. ; 5. W. Berent, Nurt. Opowieści biograficzne, Warszawa 1934, s. 117. ; 6. W. Bogusławski, Mimika, opr. J. Lipiński, T. Sievert, Warszawa 1965, s. 164-167. ; 7. M. Brandys, Generał Arbuz, Warszawa 1988, s. 44. ; 8. A. Brückner, Dzieje literatury polskiej w zarysie, t. 2, Warszawa 1921, s. 1. ; 9. I. Chrzanowski, Optymizm i pesymizm polski. Studia z historii kultury, Warszawa 1971, s. 243. ; 10. M. Czarnowska, Ilościowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego 1501-1965, Warszawa 1967, s. 172-173. ; 11. A. J. Czartoryski, Bard polski 1795, wyd. i wst. J. Kallenbach, Brody [1912]. ; 12. A. J. Czartoryski, Żywot J. U. Niemcewicza, Berlin-Poznań 1860, s. 84. ; 13. Do bawiących się Polek w czas karnawału, rkps BJ 7038, s. 78. ; 14. Do J. W. Koehlera, gubernatora miasta Warszawy w dzień imienin dnia 11 listopada 1801 r., w: Pisma Marcina Molskiego z pośmiertnych rękopismów zebrał Wiktoryn Radliński, seria II, Warszawa 1865, s. 340. ; 15. Do Kościuszki, rkps Ossol. 692 I, k. 34. ; 16. Do Ojczyzny, rkps Ossol. 692 I, k. 64. ; 17. L. Dębicki, Franciszek Dionizy Kniaźnin, "Przewodnik Naukowy i Literacki" 1888, t. 16, z. 9, s. 845. ; 18. L. Dębicki, Puławy (1762-1830). Monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego, Lwów 1887, t. 2, s. 3-4. ; 19. J. Drzewicki, Pamiętniki (1712-1802), Wilno 1858, s. 61-62. ; 20. M. Dubiecki, Historia literatury polskiej na tle dziejów narodu skreślona, t. 2. Warszawa 1888. ; 21. J. Falkowski, Obrazy z życia kilku ostatnich pokoleń w Polsce, t. 1, Poznań 1877, s. 119-120. ; 22. Z. Freud, Żałoba i melancholia, w: K. Pospiszyl, Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło, Wrocław 1991, s. 307. ; 23. F. Gajewski z Błociszewa, Pamiętniki... pułkownika wojsk polskich (1802-1831), opr. S. Karwowski, t. 1, Poznań, b. d, s. 17-18. ; 24. K. Gaszyński, Wiersz rozrzucony w sali w czasie balu gubernatora Witta w Warszawie 1832 r., rkps BN III 6715 k. 84, rkps BJ 7572 IV. ; 25. "Gazeta Warszawska" 1795, nr 34, s. 366. ; 26. C. Godebski, Dzieła wierszem i prozą..., wyd. K. Godebski, cz. 1, Warszawa 1821, s. 387. ; 27. K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, s. 267. ; 28. A. F. Grabski, Myśl historyczna polskiego Oświecenia, Warszawa 1976, s. 265. ; 29. M. Handelsman, Adam Czartoryski, t. 1, Warszawa 1948, s. 41. ; 30. D. Iłowajski, Grodnienskij Sejm 1793, Moskwa 1870, s. 147, 150. ; 31. (E. Iwanowski) Helleniusz, Pamiątki polskie z różnych czasów, t. 2, Kraków 1882, s. 246. ; 32. (E. Iwanowski) Helleniusz, Wspomnienia lat minionych, Kraków 1876, s. 387-389. ; 33. (E. Iwanowski) Helleniusz, Wspomnienia narodowe, Paryż 1861, s. 366. ; 34. M. Janion, Wobec zła, Chotomów 1989, s. 12. ; 35. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978, s. 59. ; 36. P. Jaxa Bykowski, Dwór królewski w Grodnie. Epizod biograficzny (1795-1797), Warszawa 1884, s. 73. ; 37. A. Jougan, Ksiądz prymas Woronicz. Monografia, cz. 2, Lwów 1908, s. 51. ; 38. F. Karpiński, Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem, opr. R. Sobol, wyd. E. Aleksandrowska i Z. Goliński, Warszawa 1987, s. 175. ; 39. A. Kępiński, Psychopatologia nerwic, Warszawa 1986, s. 25-45. ; 40. N. Kicka, Pamiętniki, opr. T. Szafrański, Warszawa 1972, s. 75. ; 41. A. Kijowski, O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu, Kraków 1984, s. 23-24. ; 42. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990, s. 71. ; 43. A. Kowalczykowa, Romantyczni szaleńcy, Warszawa 1977, s. 11. ; 44. A. Kowalska, Warszawa literacka w okresie przełomu kulturalnego 1815-1822, Warszawa 1961, s. 27. ; 45. K. Koźmian, Do tańcującego Krakowa, w: idem, Różne wiersze, Kraków 1881, s. 76. ; 46. K. Koźmian, Pamiętniki, opr. J. Willaume, M. Kaczmarek, K. Pecold, wst. A. Kopacz, t. 1, Wrocław 1972, s. 269. ; 47. I. Krasicki, Korespondencja, z papierów L. Bernackiego wyd. i opr. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński pod red. T. Mikulskiego, t. 2, Wrocław 1958, s. 641. ; 48. I. Krasicki, Uwagi, opr. Z. Libera, Warszawa 1997, s. 202. ; 49. L. Kropiński, Żal, smutek, rozpacz, rkps Bibl. Czart. 3070 II, s. 125-126. ; 50. W. Łoziński, Salon i kobieta. Z estetyki i z dziejów życia towarzyskiego, Lwów 1921, s. 131-133. ; 51. A. Linowski, List do Przyjaciela odkrywający wszystkie czynności Kołłątaja w ciągu insurekcji pisany w r. 1795, Wrocław 1864, s. 3. ; 52. M. Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, t. 1, Berlin-Poznań 1863, s. 1-2. ; 53. Myśli o ojczyźnie, rkps BUW 277: Wiersze różnych autorów z końca XVIII i początku XIX wieku. ; 54. Na warszawianki R. i G., Rkps BN III 9556, k. 103-104. ; 55. I. Namysłowska, Żałoba, "Psychiatria Polska" 1976, z. 2, s. 179-185. ; 56. J. U. Niemcewicz, Cztery pory życia ludzkiego, wyd. M. Brzezina, "Archiwum Literackie", t. 18: Miscellanea z doby Oświecenia 4, Wrocław 1973, s. 459. ; 57. J. U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, opr. J. Dihm, t. 2, Warszawa 1957, s. 12. ; 58. J. U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne, Kraków 1935, s. 436. ; 59. Ojciec i dzieci. Bajka po straconej ojczyźnie (1796), rkps. Ossol. 6265 I, k. 86. ; 60. Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy przez L. Gołębiowskiego, Warszawa 1927, s. 224. ; 61. L. Osiński, Zbiór zabawek wierszem, Warszawa 1799, s. 6. ; 62. A. Ostrowska, Śmierć i umieranie, Warszawa 1991, s. 102. ; 63. A. Ostrowska, Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Warszawa 1991, s. 209. ; 64. Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego, wyd. J. I. Kraszewski, Wilno 1857, t. 3, s. 73-74. ; 65. Pamiętnik księdza Ciecierskiego, przeora dominikanów wileńskich, Lwów 1865, s. 5. ; 66. Pamiętniki Wincentego Płaczkowskiego — porucznika dawnej gwardii cesarsko-francuskiej, Żytomierz 1861, s. 18. ; 67. Pieśni narodowe z różnych autorów polskich zebrane przez S. Bielskiego, Warszawa 1812, s. 51. ; 68. W. Prokesch, Nieznane perły polskiej poezji patriotycznej, "Kurier Warszawski" 1921, nr jubileuszowy, s. 72. ; 69. A. J. Rolle, Gawędy historyczne, t. 2, Kraków 1966, s. 326-327. ; 70. Rozpacz, rkps Ossol. 1084 III: Pisma J. Sygierta, k. 39. ; 71. E. Sanguszko, Pamiętnik 1786-1815, wyd. J. Szujski, Kraków 1876, s. 48. ; 72. M. Scheler, Cierpienie, śmierć, dalsze życie, tł. i opr. A. Węgrzycki, Warszawa 1994, s. 52. ; 73. F. Skarbek, Pamiętniki Seglasa, Warszawa 1959, s. 126. ; 74. J. Skowronek, Adam Jerzy Czartoryski 1770-1761, Warszawa 1994, s. 45. ; 75. Słownik literatury polskiego oświecenia pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław 1996, s. 402-403. ; 76. M. M. Smolarski, Poeta "Wiersza do legionów" Cyprian Godebski, Kraków 1910, s. 9. ; 77. W. Spasowicz, Dzieje literatury polskiej, tł. S. Czarnowski i A. G. Bem, opr. A. G. Bem, Kraków 1891, s. 234. ; 78. Stan nasz teraźniejszy, rkps Ossol. 327 II, k. 49. ; 79. S. Staszic, Ród ludzki. Poema dydaktyczne, opr. Z. Daszkowski, przedm. B. Suchodolski, Warszawa 1959. ; 80. J. K. Szaniawski, Pochwała Cypriana Godebskiego, "Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk", t. VIII, Warszawa 1809. ; 81. S. Szenic, Bratanek ostatniego króla, Warszawa 1983, s. 209. ; 82. Tajna korespondencja z Warszawy do Ignacego Potockiego, 1792-1794, opr. M. Rymszyna, A. Zahorski, Warszawa 1961, s. 317. ; 83. P. Wandycz, Pod zaborami. Ziemie Rzeczypospolitej w l. 1795-1918, tł. W. Zajączkowski, Warszawa 1994, s. 44. ; 84. W. Wężyk, Kronika rodzinna, opr. M. Dernałowicz, Warszawa 1987, s. 49. ; 85. Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wątki pod red. B. Chlebowskiego i in., t. 2, Warszawa 1907, s. 31. ; 86. Wiersze Józefa Koblańskiego i Stanisława Szczęsnego Potockiego — zapomnianych poetów Oświecenia, opr. E. Aleksandrowska, Wrocław 1980, s. 101. ; 87. Wiersze Józefa Morelowskiego, wyd. i wst., opr. E. Aleksandrowska, Wrocław 1983 (Zapomniani Poeci Oświecenia 2), s. 32. ; 88. W. Włoch, Polska elegia patriotyczna w epoce rozbiorów, Kraków 1916, s. 43. ; 89. S. Wodzicki, Nad mogiłami szczekocińskimi, rkps Bibl. Jagiel. 7242, s. 40. ; 90. J. P. Woronicz, Pisma wybrane, wst., wyb. i koment. M. Nesteruk i Z. Rejman, Warszawa 1993, s. 282. ; 91. J. Wybicki, Życie moje oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich, wyd. i obj. A. M. Skałkowski, Kraków 1927 (BN I 106), s. 208. ; 92. A. Zahorski, Ignacy Wyssogota Zakrzewski. Prezydent Warszawy, Warszawa 1979, s. 281. ; 93. W. Zambrzycki, Pamiętnik Filipka, Warszawa 1957, s. 173, 176. ; 94. P. Żbikowski, Inspiracje religijne w poezji porozbiorowej (1793-1805), w: Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Lublin 1995, s. 261. ; 95. P. Żbikowski, Poezje więzienne Hugona Kołłątaja. Studia i teksty, Wrocław 1993, s. 159. ; 96. P. Żbikowski, "...Serce poddane opatrzności wyrokom..." Bóg i religia w spuściźnie literackiej Hugona Kołłątaja, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie". Seria filologiczna, z. 13/1994, s. 59. ; 97. L. Żytkowicz, Rządy Repnina na Litwie w latach 1794-1797, Wilno 1938, s. 359.

Relation:

Napis

Volume:

IV

Start page:

131

End page:

171

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56984 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Dec 2, 2015

Number of object content hits:

310

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/69906

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information