Object structure
Title:

"Król rzymski nam się narodził". Polacy u kołyski Napoleona II

Subtitle:

Napis, Seria IV (1998)

Creator:

Wójcicki, Jacek

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

24 cm ; Pol. text ; The article contains the edition of Onufry Kopczyński's poem "Napoleonis Magni primogenito nato Romanorum regi carmen sacrum"

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish literature - 19 c. ; Napoleon II Bonaparte (1811-1832) ; Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1817)

References:

1. J. Baliński, J. U. Niemcewicz a Napoleon, "Przegląd Humanistyczny" 1969 z. 1, s. 135-153.
2. J. de Bourgoing, Lettres du Duc de Reichstadt au comte Maurice Esterhazy, "Revue des Études Napoléoniennes" XXXV: 1932, s. 75-83.
3. Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale, t. 212, Paris 1972.
4. C. Deavigne, Oeuvres complètes... Nouvelle éd., t. 1-4, Paris 1874.
5. Diariusz Sejmu z r. 1830-1831, wyd. M. Rostworowski, t. 1, Kraków 1907, s. 491.
6. R. Durand, Depesze z powstańczej Warszawy 1830-1831. Raporty konsula francuskiego o Królestwie Polskim, tł., wst. i opr. R. Bielecki, Warszawa 1980, s. 38.
7. J. Falkowski, Obrazy z życia kilku ostatnich pokoleń w Polsce, t. 2, Poznań 1882, s. 181-184.
8. W. Fiszerowa, Dzieje moje własne i osób postronnych. Wiązanka spraw poważnych, ciekawych i błahych, tł. E. Raczyński, Londyn 1975, s. 305.
9. J. Frank, Pamiętniki..., tł. i opr. W. Zahorski, t. 2, Wilno 1913, s. 13.
10. "Gazeta Warszawska" 1810, nr 20, s. 350-351; 1811 nr 27-30, nr 28.
11. W. Gomulicki, O niedoszłym projekcie ulicy Króla Rzymskiego, w: idem, Opowiadania o Starej Warszawie, opr. J. W. Gomulicki, Warszawa 1960, s. 435-441.
12. J. Grand-Carteret, L'Aiglon en images et dans la fiction poétique et dramatiques..., Paris 1901, s. 33-52.
13. M. Handelsman, Rezydenci napoleońscy w Warszawie 1807-1813, Kraków 1915, s. 41-163.
14. F. G. Healey, The Literary Culture of Napoleon, Genève-Paris 1959, s. 149.
15. Instrukcje i depesze rezydentów francuskich w Warszawie 1807-1813, wyd. M. Handelsman, t. 1, Kraków 1914, tabl. po s. 50.
16. A. E. Koźmian, Wspomnienia, t. 1, Poznań 1867, s. 77-78.
17. K. Koźmian, Pamiętniki, opr. J. Willaume, M. Kaczmarek, K. Pecold, wst. A. Kopacz, t. 2, Wrocław 1972, s. 38, 121-122, 282, 304.
18. A. Kraushar, Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk 1800-1832. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych, ks. II: Czasy Księstwa Warszawskiego 1807-1815, t. 1, Kraków-Warszawa 1902, s. 258-259.
19. N.-É. Lemaire, Carmen in proximum et auspicatissitnum Augustae praegnantis partum... Kalendis Ianuariis 1811.
20. N.-É. Lemaire, Virgile expliqué par le siècle de Napoléon, dans une séance publique du cours de poésie latine... Premier anniversaire de la naissance de S. M. le Roi de Rome..., [Paris 1812].
21. de Loizerolles, Le Roi de Rome, poème allégorique, imité de la quatriéme Églogue de Virgile..., Paris 1811.
22. T. Łepkowski, Propaganda napoleońska w Księstwie Warszawskim, "Przegląd Historyczny" 1962 nr 1, s. 51-85.
23. E. Łuniński, Wspominki. Z dni historycznych kart kilka, Warszawa 1910, s. 187-237.
24. J. U. Niemcewicz, Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte, Paryż-Petersburg 1858.
25. A. Osiński, Pochwała ks. Onufrego Kopczyńskiego... czytana na posiedzeniu publicznym dnia 4 maja 1818, "Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk" t. XII, Warszawa 1818, s. 266-300.
26. D. Page, Edmond Rostand et la légende napoléonienne dans "L'Aiglon", Paris 1928, s. 16-25.
27. C. Pfister, Notice sur la vie et les travaux de M. Henri Welschinger... lue dans la séance du 10 février 1923, Paris 1923 (Institut de France — Académie des Sciences morales et politiques), s. 21.
28. Pieśni wszystkie Horacyjusza przekładania różnych, t. 2, Warszawa 1773 [recte: 1775], s. 106-107.
29. M. Plezia, Zapomniany łaciński dziejopis Napoleona I, "Przegląd Historyczny" 1991, z. 3-4, s. 497-503.
30. La Sainte Bible... traduite sur la Vulgate par Le Maistre de Sacy. Imprimée d’après le texte de l'edition publiée à Paris en 1759..., Paris 1822.
31. [G. C. Serra], Commentariorum de bello Sarmatico liber unicus, Dresdae, [b. r.].
32. G. C. Serra, Commentarii de bello Germanico..., pars I-II, Parisiis 1807.
33. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Onufry Kopczyński (1735-1817), w: Pisarze polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, t. 2, Warszawa 1994, s. 181-206.
34. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Onufry Kopczyński — twórca pierwszej polskiej gramatyki "filozoficznej i narodowej"... i nie tylko, w: Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX wieku, red. nauk. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa-Kraków 1993, s. 113—130.
35. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Onufry Kopczyński współpracownik Komisji Edukacji Narodowej. Studium o społecznej roli uczonego w Polsce stanisławowskiej, Wrocław 1987.
36. C. M. de Talleyrand-Périgord, Mémoires... publiés avec une préface et des notes par le duc de Broglie, t. 1, Paris 1891, s. 427, 437, 442—446.
37. C. M. de Talleyrand-Périgord, Pamiętniki (1754-1815), przeł. W. Dłuski, przedm. i przyp. P Ugniewski, Londyn 1994, s. 296-301.
38. V. Tarnowska, Mes voyages (1804). Deuxième partie, éd. et annot. par M. Wilczyńska, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej" 1989 nr 1/2, s. 44.
39. S. Treugutt, Geniusz wydziedziczony. Studia romantyczne i napoleońskie, red. M. Prussak, Warszawa 1993, s. 126-136.
40. J. Tulard, Napoléon II, Paris 1992, s. 176-177.
41. M. Tyrowicz, Działalność publiczna J. U. Niemcewicza w latach 1807-1813 (w świetle własnych i współczesnych pamiętników), Wilno 1930.
42. A. z Tyszkiewiczów Potocka-Wąsowiczowa, Wspomnienia naocznego świadka, opr. i wst. B. Grochulska, Warszawa 1965, s. 220-221.
43. J. Vidalenc, Un orléaniste oublié: Casimir Delavigne (1793-1843), w: Histoire et littérature. Les écrivains et la politique, préf. R. Pomeau, Paris 1977, s. 105-121.
44. L. J.-B. É. Vigée, Poésies..., Paris 1813, s. 75-82.
45. [Warszawa — Liceum Warszawskie] Na publiczny popis uczniów Warszawskiego Liceum... prześwietną publiczność zaprasza rektor Linde, Warszawa 1810, s. nlb 33, nlb 37, nlb 40.
46. S. Wasylewski, Zerwana kokarda, Kraków 1965, s.196-215.
47. H. Welschinger, La Censure sous le Premier Empire, avec documents inédits, Paris 1882, s. 249-252.
48. H. Welschinger, La vie de Cn. Iulius Agricola traduite par Mirabeau avec réflexions préliminaires. Fragment inédit des oeuvres de Mirabeau écrites au donjon de Vincennes en 1779. Publié avec introduction par... et suivi de pièces complémentaires, Paris 1914, s. 175-201.
49. H. Welschinger, Le Roi de Rome (1811-1832), Paris 1897, s. 10-20.
50. Wergiliusz, Bukoliki. Bucolicon liber, tł. K. Koźmian, z rękopisu wyd. J. Wójcicki, Warszawa 1998, s. 51.
51. M. Witkowski, W kręgu śpiewów historycznych Niemcewicza, Poznań 1979, s. 103-110, 185-190.
52. A. G. F. Żółkowski, Dziedzic tronu rzymskiego. Melodrama w 1 akcie..., Warszawa 1811.

Relation:

Napis

Volume:

IV

Start page:

173

End page:

188

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: