Obiekt

Tytuł: Polski epizod „rewolucji kulturalnej” w Chinach : zapiski ambasadora Witolda Rodzińskiego

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 4 (2014), Materiały

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 132-153 ; Zawiera aneks źródłowy: Witold Rodziński, Pamiętnik pekiński : dwa dni (5 lutego od południa do 8 rano we wtorek 7 lutego 1967), s. 145-153 [Materiały W. Rodzińskiego (zbiory prywatne)

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Bińko B., Skąd przychodzili, dokąd zmierzali... aspiranci pierwszego rocznika Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR [w:] Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001.
Borodziej W., Wydział Zagraniczny KC PZPR [w:] Centrum władzy w Polsce 1948–1970, red. A. Paczkowski, Warszawa 2003.
Cenckiewicz S., Oczami bezpieki. Studia i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków 2004.
Gawlikowski K., O pierwszej w Polsce historii Chin, „Kwartalnik Historyczny” 1976, t. LXXXIII, z. 1.
Lüthi L.M., Chiny–ZSRR. Zimna wojna w świecie komunistycznym, Warszawa 2011.
Marczak T., Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1944–1950, Wrocław 1995.
Moćkun S., Redaktor Albert Morski. W służbie komunizmu po obu stronach oceanu [w:] Nie tylko niezłomni i kolaboranci... Postawy dziennikarzy w kraju i na emigracji 1945–1989, red. T. Wolsza, P. Wójtowicz, Warszawa 2014.
Polit J., Chiny, Warszawa 2004.
Rodziński W., Chiny w ogniu. Rewolucja w latach 1925–1927, Wrocław 1983.
Rodziński W., Historia Chin, Wrocław 1974.
Rodziński W., O historii Chin (list do redakcji), „Kwartalnik Historyczny” 1977, t. LXXXIV, z. 3.
Rodziński W., The People’s Republic of China. A Concise Political History, New York 1988.
Rodziński W., The People’s Republic of China. Reflections on Chinese Political History Since 1949, London 1988.
Rodziński W., The Walled Kingdom. A History of China from 2000 BC to the Present, London 1984.
Skobelski R., Gomułka wobec rozbieżności sowiecko–chińskich w latach 1956–1970, „Zeszyty Historyczne”, Paryż 2008.
Szczepanik K., Organizacja polskiej służby dyplomatycznej 1918–2010, Warszawa 2012.
Tebinka J., Nadzieje i rozczarowania. Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski 1956–1970, Warszawa 2005.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

46

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

132

Strona końc.:

153

Szczegółowy typ zasobu:

Źródło lub tekst źródłowy

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:50814 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/46/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/4 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

Nazwa wydania Data
Materiały 2020-10-02

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji