Object structure

Title:

Sęp, Kasia i Narcyz

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2003)

Creator:

Karpiński, Adam

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Sęp Szarzyński, Mikołaj ; "Do Kasie" ; erotica poetry ; Narcissus ; Polish poetry - 16th century

References:

1. J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1996, s. 37. ; 2. B. Castiglione, Il libro Cortegiano, Milano 1929, s. 127. ; 3. E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997, s. 543. ; 4. M. Głowiński, Mity przebrane, Kraków 1994. ; 5. M. Hanusiewicz, Promienie oczu. Z dziejów pewnego motywu w erotyce staropolskiej, w: Inspiracje platońskie literatury staropolskiej, red. A. Nowicka-Jeżowa, P. Stępień, Warszawa 2000, s. 147-162. ; 6. Katullus, Poezje, przeł. A. Świderkówna, oprac. J. Krókowski, Wrocław 1956, s. 141. ; 7. S.H. Lubomirski, Poezje zebrane, wyd. A. Karpiński, Adverbia moralia w oprac. M. Mejora, t. 1: Teksty, Warszawa 1995, s. 138-139. ; 8. Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska, S. Stabryła, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1996. ; 9. M. Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński, przy współpr. K. Mrowcewicza. Warszawa 2001.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

41

End page:

50

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund