Object structure

Title:

Discordia amicabilis al. przyjacielska swada

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2003)

Creator:

Twardzik, Wacław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

patrimony of Polish literature ; Old Polish literature

References:

1. A. Brückner, Drobne zabytki języka polskiego XV wieku. Pieśni, modlitwy, głosy, „Rozprawy Akademii Umiejętności Wydział Filologiczny", t. XXV, Kraków 1897, s. 273. ; 2. A. Brückner, Neue Quellen zur Geschichte der polnischen Sprache und Literatur, Archiv für slavische Philologie, Bd. XIV, Berlin 1892, s. 499. ; 3. A. Brückner, Średniowieczna poezja łacińska w Polsce, cz. III, „Rozprawy Akademii Umiejętności Wydział Filologiczny", t. XXIII, Kraków 1894, s. 298. ; 4. Jan z Turrekrematy, Explanatio in Psalterium, „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny", t. 1, Warszawa 1881, s. 187. ; 5. Z. Klemensiewicz, Składnia opisowa współczesnej polszczyzny kulturalnej, Kraków 1937, s. 160. ; 6. J. Łoś, Początki piśmiennictwa polskiego (Przegląd zabytków językowych), wyd. II popr., Lwów 1922, s. 460. ; 7. J. Łoś, Przegląd językowych zabytków staropolskich do r. 1543, Kraków 1915, s. 445. ; 8. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. III, Wrocław 1968, s. 348. ; 9. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XII, Wrocław 1979, s. 534-535. ; 10. Słownik staropolskich nazw osobowych, red. i wstęp W. Taszycki, t. IV, Wrocław 1974-1976, s. 195-200. ; 11. Słownik staropolski, t. I, Warszawa 1953-1955, s. 263-266. ; 12. Słownik staropolski, t. II, Wrocław 1968-1970, s. 463. ; 13. Słownik staropolski, t. III, Wrocław 1960-1962, s. 421-423. ; 14. Słownik staropolski, t. IV, Wrocław 1963-1965, s. 106. ; 15. Słownik staropolski, t. VI, Wrocław 1970-1973, s. 42. ; 16. Słownik staropolski, t. VIII, Wrocław 1977-1981, s. 226-229. ; 17. Słownik staropolski, t. XI, Kraków 1995-2002, s. 16-17. ; 18. S. Vrtel-Wierczyński, Średniowieczna poezja polska świecka, wyd. III rozsz. i zm. Wrocław 1952, s. 12. ; 19. W. Wisłocki, Incunabula typographica, Bibliothecae Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis, Kraków 1900, s. 40. ; 20. M. Włodarski, Polska poezja świecka XV wieku, wyd. IV zm. Wrocław 1997, s. 101. ; 21. W. Wydra, W.R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, wyd. II popr. i uzup., Wrocław 1995, s. 419-420.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

149

End page:

156

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund