Obiekt

Tytuł: Edmund Kotarski, "Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku", Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku nr 16, Seria Pomorzoznawcza t.10, Gdańsk 1993; ss. 436 (+ indeks osób + streszcz. ang.).

Twórca:

Rudkowska, Magdalena

Data wydania/powstania:

1997

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Napis, Seria III (1997)

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. S. Achremczyk, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660-1703, Olsztyn 1993.
2. H. Belke, Problemy typologii i klasyfikacji tekstów użytkowych, "Pamiętnik Literack" 1979, z. 3, s. 326.
3. T. Bieńkowski, Panegiryk a życie literackie w Polsce XVI i XVII w., w: Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII w., red. H. Dziechcińska, Wrocław 1980, s. 195-196.
4. M. Bogucka, Życie codzienne w Gdańsku [wiek XVI-XVIII], Warszawa 1967.
5. K. Cieślak, Kościół — cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV-XVIII w.), "Długie trwanie" epitafium, Gdańsk 1992, s. 105-106.
6. J. Dygdała, Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku. Tendencje unifikacyjne a partykularyzm, Warszawa 1984.
7. H. Dziechcińska, Kultura literacka w Polsce XVI i XVII w. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1994, s. 8-26.
8. M. Głowiński, Komunikacja literacka jako sfera napięć, w: idem, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977, s. 35-36.
9. M. Juda, Ochrona prawna wydawnictw reformacyjnych w Polsce XVI-XVIII w., "Odrodzenie i Reformacja w Polsce", t. XXXVIII (1994), s. 58.
10. E. Kotarski, Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku, Seria Pomorzoznawcza t.10, Gdańsk 1993.
11. E. Kotarski, Gdańska Rada Miasta w XVII w. w roli mecenasa, w: Tryumfy i porażki. Studia z dziejów kultury polskiej XVI-XVIII w., red. M. Bogucka, Warszawa 1989.
12. E. Kotarski, Instytucje komunikacji literackiej w XVII-wiecznym Gdańsku, w: Literatura i instytucje w dawnej Polsce, red. H. Dziechcińska, Warszawa 1994.
13. E. Kotarski, Literacki Gdańsk o postaci Arenda Dickmana, w: Dziedzictwo i tradycja. Szkice o literaturze staropolskiej, Gdańsk 1990.
14. E. Kotarski, Muza gdańska Janowi Sobieskiemu 1673-1696, Wrocław 1985.
15. E. Kotarski, O gdańskiej poezji rodzinnej XVIII wieku, "Napis" seria II, 1995.
16. E. Kotarski, Teatr i dramat w XVII-wiecznym Gdańsku, w: Gdańsk teatralny, Gdańsk 1988.
17. E. Kotarski, W kręgu kultury literackiej miast nadbałtyckich XVI-XVIII w., "Przegląd Humanistyczny" 1996 nr 3.
18. E. Kruk, Kresy północne w dialogu kultur, w: Różnorodność inspiracji kulturowych w literaturze. Materiały z sesji literackiej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Katowice 1995, s. 43-44.
19. J. Maciejewski, "Rasa czy principium". O przemianach formuły Polski i Polaka w XIX i XX w., "Odra" 1989, nr 1, s. 16.
20. A. Mączak, Klientela. Nieformalne systemy władzy w Polsce i w Europie XVI-XVIII w., Warszawa 1994.
21. Między barokiem a Oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie, red. S. Achremczyk, K. Stasiewicz, Olsztyn 1996.
22. L. Mokrzecki, W kręgu prac historyków gdańskich XVII wieku, Gdańsk 1974.
23. K. Mrowcewicz, Skamieniała langusta i suszony kameleon — o panegirykach Daniela Naborowskiego, w: Literatura i instytucje w dawnej Polsce, red. H. Dziechcińska, Warszawa 1994.
24. B. Nadolski, Poezja renesansowa na Pomorzu, antologia, Gdańsk 1976.
25. B. Nadolski, Polska a Prusy. Kontakty literackie i kulturowe do połowy XVIII wieku, w: Literatura staropolska w kontekście europejskim [Związki i analogie], red. T. Michałowska i J. Śląski, Wrocław 1977.
26. B. Nadolski, Stan badań nad życiem kulturalnym na Pomorzu w dobie odrodzenia, "Rocznik Kultury Kujaw i Pomorza" 1972, t. 6.
27. B. Nadolski, Ze studiów nad życiem literackim i kulturą umysłową na Pomorzu w XVI i XVII wieku, Wrocław 1969.
28. B. Nadolski, Życie i działalność gdańskiego uczonego Bartłomieja Keckermanna, Toruń 1961.
29. J. Nowak-Dłużewski, Gdańska poezja polityczna z czasów najazdu Gustawa Adolfa, "Myśl Narodowa" 1939, nr 34—35.
30. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce, Warszawa 1963—1980.
31. J. Nowak-Dłużewski, Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego, Wrocław 1953.
32. J. Nowak-Dłużewski, Z dziejów polsko-gdańskiej poezji politycznej [1577], "Myśl Narodowa" 1939, nr 27.
33. A. Nowicka-Jeżowa, Pytania o barok A. D. 1995, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Warszawa 1996.
34. M. Pelczar, Nauka i kultura w Gdańsku, w: Gdańsk, jego dzieje i kultura, Gdańsk 1969.
35. J. Reychman, Okolicznościowe utwory poliglotyczne w literaturze baroku, w: Kultura i literatura dawnej Polski. Studia, Warszawa 1968, s. 483-484.
36. J. Sławiński, Teksty i teksty, w: idem, Teksty i teksty Warszawa 1991, s. 49.
37. Szlachta i ziemiaństwo na Pomorzu w dobie nowożytnej XVI-XVIII wieku. [Przemiany struktur społecznych], red. J. Dygała, Toruń 1993.
38. L. Ślękowa, Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku, Wrocław 1991, s. 124-127.
39. T. Witczak, Teatr i dramat staropolski w Gdańsku, Gdańsk 1959.

Czasopismo/Seria/cykl:

Napis

Tom:

III

Strona pocz.:

204

Strona końc.:

211

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:57071 ; 1507-4153

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2015-12-14

Liczba wyświetleń treści obiektu:

407

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/70306

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji