Object

Title: Literatura okolicznościowa i użytkowa (Zamiast wstępu)

Creator:

Maciejewski, Janusz

Date issued/created:

1994

Resource Type:

Article : others citable

Subtitle:

Napis, Seria I (1994)

Publisher:

Latona

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. E. L. Abel, The Handbritting on the Wall: Towald a socjology and psychology of graffiti, Grinwood Press 1977. ; 2. K. Badecki, Folklor miejski, w: Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965. ; 3. K. Badecki, Wstęp, w: A. Dygacz, Ludowe pieśni górnicze w Zagłębiu Dąbrowskim, Katowice 1975. ; 4. K. Badecki, Wstęp, w: S. Nyrkowski, Karnawał dziadowski. Pieśni wędrownych śpiewaków, Warszawa 1977. ; 5. S. Barańczak, Nasza woła Polska gola (O transparentach kibiców piłkarskich), w: Formy literatury popularnej, red. A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1973. ; 6. Bibliografia staropolskiej okolicznościowej poezji politycznej (w. XVI-XVII), Warszawa 1964. ; 7. A. Błaszkiewicz, Nowe tematy i stare motywy. (Poezja robotnicza okresu napięć społecznych), "Kultura" (paryska) 1985, nr 8. ; 8. A. Błaszkiewicz, Od konkretu do idei. (Analiza tekstów obrad robotników z ekipą rządową w r. 1971 i 1980), "Almanach Humanistyczny" 1987, nr 6. ; 9. A. Błaszkiewicz, Świadomość społeczna robotników a językowe formy jej uzewnętrzniania, w: Poza granicami socjologii ankietowej, red. A. Sułek, K. Nowak i A. Wyka, Warszawa 1989. ; 10. P. Buchwald-Pelcowa, Satyra czasów saskich, Wrocław 1969. ; 11. J. S. Bystroń, Łańcuch szczęścia i inne ciekawostki, Warszawa 1938. ; 12. J. S. Bystroń, Napisy. Drobiazgi tradycyjne, Warszawa 1927. ; 13. J. S. Bystroń, Pieśni ludu polskiego, Kraków 1924, s. 92-95. ; 14. I. Chrzanowski, Z dziejów satyry polskiej XVIII wieku, Warszawa 1909. ; 15. S. Ciepłowski, Napisy pamiątkowe w Warszawie od XVII do XX wieku, Warszawa 1987. ; 16. J. Cieślikowski, Wielka zabawa. Folklor dziecięcy. Wyobraźnia dziecka. Wiersze dla dzieci, Wrocław 1967. ; 17. M. Cooper, H. Chalfont, Subweil Art, New York 1984. ; 18. C. Craig, Geting Up, Cambridge Mars. 1982. ; 19. J. Czubek, Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia, Kraków 1906. ; 20. J. Czubek, Pisma polityczne z czasów Rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, Kraków 1918. ; 21. Fortunat, wyd. J. Krzyżanowski, Kraków 1926. ; 22. Historia o cesarzu Ottonie, wyd. J. Krzyżanowski, Kraków 1928. ; 23. R. Kaleta, Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów, Wrocław 1971. ; 24. A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1964. ; 25. J. Kolbuszewski, Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej, Wrocław 1985. ; 26. J. Krzyżanowski, Historie świeże i niezwyczajne. Rękopiśmienny zbiór powiastek z epoki saskiej, "Pamiętnik Literacki" 1930, z. 3. ; 27. J. Krzyżanowski, Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru, Warszawa 1935. ; 28. R. Lachmann, Graffiti as Carell and Ideology, "American Journal of Socjology" 1988, nr 2. ; 29. Literatura barska, opr. J. Maciejewski, Wrocław 1976. ; 30. J. Maciejewski, Folklor środowiskowy. Sposób jego istnienia, cechy wyodrębniające. (Na przykładzie folkloru szlacheckiego XVII i XVIII wieku), w: Problemy socjologii literatury, red. J. Sławiński i S. Żółkiewski, Wrocław 1971. ; 31. J. Maciejewski, Obszary trzecie literatury, "Teksty" 1975, nr 4. ; 32. J. Maciejewski, Z problematyki badań nad okolicznościową poezją polityczną lat 1763-1788 (rekonesans), "Przegląd Humanistyczny" 1962, nr 3. ; 33. Najpiękniejsze epitafia polskie, wyb. i oprac. J. Kolbuszewski, Warszawa 1989. ; 34. S. Nieznanowski, Barokowa poezja polityczna. Propozycje badawcze, w: Problemy literatury staropolskiej, red. J. Pelc, t. 3, Wrocław 1978. ; 35. J. Nowak, Satyra polityczna konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego, Kraków 1935. ; 36. J. Nowak, Satyra polityczna Sejmu Czteroletniego, Kraków 1933. ; 37. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce, Warszawa 1963-1980. ; 38. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce: dwaj królowie rodacy, z rękop. wyd., oprac. i posł. opatrzył S. Nieznanowski, Warszawa 1980. ; 39. J. Nowak-Dłużewski, Staropolska okolicznościowa literatura polityczna. Jej charakter i postulaty wydawnicze, "Przegląd Humanistyczny" 1958, nr 2. ; 40. Poezja barska, opr. K. Kolbuszewski, Kraków 1928. ; 41. Poezja powstania kościuszkowskiego, zeb., wst. i objas. J. Nowak-Dłużewski, Kielce 1946. ; 42. Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego, Wrocław 1953. ; 43. Polska fraszka mieszczańska, opr. K. Badecki, Kraków 1948. ; 44. Polska komedia rybałtowska, opr. K. Badecki, Lwów 1931. ; 45. Polska liryka mieszczańska. Pieśni - tańce - padwany, opr. K. Badecki, Lwów 1936. ; 46. Poezja powstania listopadowego, wyb. wst. i oprac. A. Zieliński, Wrocław 1971. ; 47. E. Rabowicz, Okolicznościowa literatura polityczna, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1977. ; 48. D. Simonides, Między literaturą a folklorem, w: Kultura, literatura, folklor, red. M. Graszewicz i J. Kolbuszewski, Warszawa 1988. ; 49. S. Skwarczyńska, Teoria listu, Lwów 1937. ; 50. R. Sulima, O poezji robotniczej, "Regiony" 1981, nr 2. ; 51. K. T. Toeplitz, Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku literackiego, Warszawa 1985. ; 52. Ulotna poezja patriotyczna Oświecenia 1774-1791, oprac. i przed. R. Kaleta, Wrocław 1977. ; 53. Ulotna poezja patriotyczna wojen napoleońskich 1805-1814, opr. i przed. A. Zieliński, Wrocław 1977. ; 54. T. Wierzbowski, Wiersze polityczne i przepowiednie, satyry i paszkwile z XVI wieku, Warszawa 1907. ; 55. W. Włoch, Polska elegia patriotyczna w epoce rozbiorów, Kraków 1916. ; 56. B. Wolska, Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i Sejmu Delegacyjnego 1772-1775, Wrocław 1983. ; 57. K. W. Wójcicki, Cmentarza powązkowskiego pod Warszawą, Warszawa 1855-1856.

Relation:

Napis

Volume:

I

Start page:

3

End page:

10

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57564 ; oai:rcin.org.pl:57564 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Jan 13, 2016

Number of object content hits:

528

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/70309

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information