Object

Title: List jako forma wypowiedzi w humanistycznych traktatach pedagogicznych powstałych na gruncie polskim

Creator:

Wichowa, Maria

Date issued/created:

1994

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria I (1994)

Publisher:

Latona

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. M. T. Cycero, O mówcy. Wybór pism naukowych, oprac. M. Plezia, przeł. K. Wisłocka-Romerowa, Wrocław 1954, (BN II 57), s. 334, 341, 343. ; 2. A. Danysz, O wychowaniu królewicza - traktat humanistyczno-pedagogiczny z roku 1502, w: A. Danysz, Studia z dziejów wychowania w Polsce, Kraków 1921. ; 3. A. Danysz, O wychowaniu Zygmunta Augusta, "Rozprawy AU Wydz. Historyczno-Filozoficzny", Seria II, t. 33, cz. II (1914), s. 249-341. ; 4. J. Domański, Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce, Warszawa 1992, s. 11. ; 5. S. Kot, Historia wychowania, Lwów 1934, t. 1, s. 209. ; 6. M. Kridl, Wstęp do badań nad dziełem literackim, Wilno 1936. ; 7. T. Lanholc, Ars epistolandi, w: Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze. Renesans. Barok), red. T. Michałowska, przy udziale B. Otwinowskiej i E. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1990, s. 55-59. ; 8. T. Lanholc, List, w: Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze. Renesans. Barok), red. T. Michałowska, przy udziale B. Otwinowskiej i E. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1990, s. 397-403. ; 9. J. Z. Lichański, Retoryka. Od średniowiecza do baroku, Warszawa 1992. ; 10. Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII w., red. J. Axer i J. Mańkowski, Warszawa 1992. ; 11. M. Mejor, Epistolografia renesansowa (uwagi wstępne), w: Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII w., red. J. Axer i J. Mańkowski, Warszawa 1992. ; 12. C. Mielczarski, Tradycje antyczne w humanistycznych traktatach pedagogicznych, "Filomata" 405, 1991, s. 391-405. ; 13. O wychowaniu królewicza, przeł. E. Jędrkiewicz, w: Wybór pism pedagogicznych Polski doby odrodzenia, oprac. J. Skoczek, Wrocław 1956, (BN I 157), s. 4. ; 14. J. Ostroróg, Listy do synów, w: Wybór pism pedagogicznych Polski doby odrodzenia, oprac. J. Skoczek, Wrocław 1956, (BN I 157), s. 435-476. ; 15. J. Parandowski, Petrarka, Warszawa 1975, s. 100. ; 16. G. Pianko, Cyceron w oczach Petrarki, "Meander" 1949, t. IV, s. 265-280. ; 17. G. Pico della Mirandola, O języku filozofów. List do Hermolausa Barbarusa w obronie filozofów średniowiecznych, w: Filozofia włoskiego odrodzenia, wyb., wst. i przyp. A. Nowicki, Warszawa 1967, s. 125-137. ; 18. Piotr Tomicki, biskup krakowski i podkanclerzy, do Zygmunta II Augusta, królewicza, Zygmunta I syna, w: A. Danysz, O wychowaniu Zygmunta Augusta, "Rozprawy AU Wydz. Historyczno-Filozoficzny", Seria II, t. 33, cz. II (1914), s. 299. ; 19. M. Plezia, Wstęp, w: Marek Tuliusz Cycero, Wybór listów, przeł. G. Pianko, oprac. M. Plezia, Wrocław 1962, (BN II 130). ; 20. J. Schnayder, Wstęp, w: Antologia listu antycznego, Wrocław 1959, (BN II 117). ; 21. S. Skwarczyńska, O pojęcie literatury stosowanej, "Pamiętnik Literacki" 1931, r. 28, z. 1, s. 1-24. ; 22. S. Skwarczyńska, Teoria listu, Lwów 1937. ; 23. J. Ursinus, Modus epistolandi cum epistolis exemplaribus et orationes annexis. O sposobie pisania listów z wzorami listów i mowami, przeł., wst. i obj. L. Winniczuk, Wrocław 1957, s. 12. ; 24. J. Ursyn, Modus epistolandi, Kraków 1522. ; 25. A. Werpachowska, Retoryka jako sposób myślenia o tekście, "Pamiętnik Literacki" 1990, r. 81, z. 1, s. 119-130. ; 26. L. Winniczuk, Epistolografia. Łacińskie podręczniki epistolograficzne w Polsce XV-XVI wieku, Warszawa 1953. ; 27. H. Zahorowski, Monita privata Societatis Jesu, Notiberge[sic!] Anno 1615.

Relation:

Napis

Volume:

I

Start page:

11

End page:

26

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57565 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Jan 13, 2016

Number of object content hits:

444

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/70310

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information