Object structure
Title:

Gabriel Podoski w opinii okolicznościowej literatury politycznej

Subtitle:

Napis, Seria I (1994)

Creator:

Sałkiewicz, Katarzyna

Publisher:

Latona

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1994

Description:

24 cm ; Pol. text ; The article contains text "Rozmowa księcia prymasa Podoskiego z księdzem Przedwojewskim biskupem ekskapucynem 1769 Anno"

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Podoski, Gabriel (1719-1777) ; Polish literature 18 c. ; occasional literature ; Confederation of Bar ; Przedwojewski, Antoni Korneli (1732-1793)

References:

1. Addytament wyroków nad biskupami 5.10.1767, w: Literatura barska, opr. J. Maciejewski, (BN I 108), Wrocław 1976, s. 57-64.
2. Aluzja do iluminacji J. W. Ks. Mości Radziwiłła Marszałka Konfederacji Generalnej z 25.11.1767, w: Literatura barska, opr. J. Maciejewski, (BN I 108), Wrocław 1976, s. 52.
3. Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od 1000 do 1821, Warszawa 1890, t. V, s. 73
4. Cnota Uciemiężona, wolność obarczona, zbiory akcesyjne BN 7068/2.
5. Dyskurs ziemianina z dworzaninem królewskim, w: Literatura barska, opr. J. Maciejewski, (BN I 108), Wrocław 1976, s. 136-215.
6. Komedia Minerwa od Wenery poniżona, rkps Ossolineum 565 II k. 109.
7. W. Konopczyński, Konfederacja barska, t. I, Warszawa 1936, s. 5.
8. W. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta, Warszawa, t. 1, 1882, s. 255-261.
9. K. M. Morawski, Stanisław August o losach Polski w: "Kwartalnik Historyczny" 1910, s. 480.
10. Oda, w której wolność z płaczem rozmawia i utyskuje na czas teraźniejszy stanąwszy w senacie, w: Literatura barska, opr. J. Maciejewski, (BN I 108), Wrocław 1976, s. 125-131.
11. Opisanie nabożnej przytomności J. O. X. Gabriela Podoskiego na processyi podczas święta Bożego Ciała w Warszawie roku 1768, zbiory biblioteki Archidiecezji Gnieźnieńskiej 234, s. 11-12.
12. Perekińczyk, zbiory Ossolińskich, rkpsy 3212, 423.
13. Portret Jaśnie Oświeconego Księcia Podoskiego prymasa Korony Polskiej i Wielkiego Księcia Litewskiego w sierpniu 1770 r. w Warszawie odmalowany, zbiory Ossolińskich, rkps 3042.
14. Processyja solenna Bożego Ciała w Warszawie roku 1768, zbiory biblioteki Archidiecezji Gnieźnieńskiej 234, s. 11.
15. Refleksje nad szubą księdzu prymasowi z Moskwy przysłaną, w: Poezja barska, opr. K. Kolbuszewski, (BN I 108), Kraków 1928, s. 190.
16. Rozmowa Jaśnie Oświeconego Księcia Jegomości Prymasa z Jegomością księdzem Przedwojewskim ekskapucynem, rkps Jag. 2794.
17. Rozmowa księcia prymasa Podoskiego z księdzem Przedwojewskim biskupem ekskapucynem 1769 Anno, zbiory Czartoryskich, rkpsy 830 IV, 865 IV.
18. Rozmowa księcia prymasa Podoskiego z księdzem Przedwojewskim ekskapucynem w samekarności do siebie opisana, rkps Ossol. 1479.
19. Rozmowa księdza prymasa Podoskiego z księdzem Przedwojewskim sufraganem ekskapucynem wkrótce po konsekracyji tegoż 1769 Anno, rkps Czart. 829.
20. Rozmowa saskiego kawalera z polskim senatorem, w: Literatura barska, opr. J. Maciejewski, (BN I 108), Wrocław 1976, s. 110-117.
21. E. Roztworowski, Wolter i prymas Podoski, w: Polska w świecie, red. J. Dowiat, Warszawa 1972, s. 295-303.
22. Rozwód księcia prymasa Podoskiego z madame Emkinią, Literatura barska, opr. J. Maciejewski, (BN I 108), Wrocław 1976, s. 315.
23. Sposób ratunku, w: Literatura barska, opr. J. Maciejewski, (BN I 108), Wrocław 1976, s. 83.
24. Wiersze in laudem księcia Prymasa, w: Literatura barska, opr. J. Maciejewski, (BN I 108), Wrocław 1976, s. 39.
25. Wiersze przypisane królowi, prymasowi i Repninowi w Warszawie 1768 w maju, w: Literatura barska, opr. J. Maciejewski, (BN I 108), Wrocław 1976, s. 227.
26. Zdania o biskupach na sejmie teraźniejszym przy wierze i wolności obstających 1767, w: Literatura barska, opr. J. Maciejewski, (BN I 108), Wrocław 1976, s. 56.
27. Zdanie o biskupach, w: Literatura barska, opr. J. Maciejewski, (BN I 108), Wrocław 1976, s. 53-57.

Relation:

Napis

Volume:

I

Start page:

49

End page:

82

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: