Object

Title: Królewskie kaznodziejstwo okolicznościowe czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego

Creator:

Ślusarska, Magdalena

Date issued/created:

1994

Resource type:

Text

Subtitle:

Napis, Seria I (1994)

Publisher:

Latona

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. F. Borowski, Kazanie na uroczystość orderową świętego Stanisława Biskupa Patrona Korony Polskiej "O wzajemnych obowiązkach panów i pospólstwa", Warszawa 1787, s. 20. ; 2. "Gazeta Warszawska" 1776, nr 37. ; 3. "Gazeta Warszawska" 1780, nr 38. ; 4. "Gazeta Warszawska" 1781, nr 37. ; 5. "Gazeta Warszawska" 1782, nr 38. ; 6. "Gazeta Warszawska" 1784, nr 37. ; 7. "Gazeta Warszawska" 1788, nr 38. ; 8. "Gazeta Warszawska" 1786, nry 37, 76, 83S. ; 9. "Gazeta Warszawska" 1789, nr 37. ; 10. "Gazeta Warszawska" 1790, nry 38 i 42S. ; 11. L. Gruszczyński, Problematyka społeczna i polityczna w kazaniach polskich w latach 1775-1795 (maszynopis pracy doktorskiej), Łódź 1980, s. 231. ; 12. O. B. [Guzowski - kapucyn], Kazania podczas solennych wotyw odprawujących się na podziękowanie Bogu za wybawienie Nayjaś. Króla IMCI Stanisława Augusta z niebezpieczeństwa śmierci uknowanej od zasadzonych złoczyńców, miane w kościele XX. kapucynów przez... w tymże kościele ordynaryjnego kaznodzieję, Warszawa 1772, s. 22, 5. ; 13. M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1980, s. 179. ; 14. W. Kaliński, Kazanie w dzień Sgo Stanisława w kościele Akademickim (O zwierzchności), Wilno 1784, w: idem, Kazania i mowy, Wilno 1805, t. 1, s. 254-257, 272-274. ; 15. H. Kołłątaj, Kazanie o gorliwości chrześcijańskiej, na dzień 8 maja pamiątkę męczeństwa Ś. Stanisława biskupa krakowskiego, imieninami J. K. Mci i dorocznym obchodzeniem postanowienia Orderu kawalerów Św. Męczennika uroczysty w kościele Św. Krzyża... powiedziane, Warszawa 1776, s. 28-29. ; 16. S. Konarski, Boskiej Opatrzności dowód oczywisty. Uwaga historyczna nad strasznym niebezpieczeństwem życia Najjaśniejszego Pana roku 1771, dnia 3 listopada (B. m. r.). ; 17. J. N. Kossakowski, Kazanie o miłości ojczyzny w dzień Ś. Stanisława Biskupa krakowskiego pamiątkę jego męczeństwa i dorocznem obchodzeniem imienin J. Królew. Mości uroczysty... miane roku 1789, Wilno (po 12.06.1790), s. 15-17. ; 18. J. N. Kossakowski, Kazanie o uszanowaniu zwierzchności w dzień dorocznej Stanisława świętego biskupa krakowskiego uroczystości... roku 1793. I za dozwoleniem zwierzchności do druku podane, Wilno (po 4.06.1793), s. 205-206. ; 19. J. N. Kossakowski, Kazanie o zachowaniu praw narodowych w dzień uroczystości Ś. Stanisława... miane roku 1790..., Wilno (po 12.06.1790), s. 50. ; 20. T. Kostkiewiczowa, Horyzonty wyobraźni, Warszawa 1984, s. 211. ; 21. M. Krajewski, Kazania na uroczystość Ś. Stanisława Biskupa i Męczennika, patrona Korony Polskiej w dzień imienin Najjaśniejszego Stanisława Augusta... i na fest Orderu tegoż Ś. Stanisława..., Warszawa 1772, s. 32. ; 22. S. Lachowski, Kazanie w dzień Ś. Stanisława Biskupa przy postanowieniu nowego Orderu w kościele warszawskim Ś. Krzyża roku 1765 przed Królem J. Mością miane, (b. m.) 1765. ; 23. A. Lipiński, Kazanie w dzień Ś. Stanisława Biskupa i Męczennika w kościele katedralnym płockim podczas uroczystego nabożeństwa za szczęśliwe panowanie N. Stanisława Augusta..., Warszawa 1775, s. 21. ; 24. A. S. K. Młodziejowski, List pasterski..., Warszawa 9.11.1771 r., s. nlb. 3-5, 13-15. ; 25. "Monitor" 1771, nry 95 i 96. ; 26. A. S. Naruszewicz, Wybór poezji z dołączeniem kilku pism prozą oraz listów, wyd. popr. wg druków pierwotnych i opatrzone słowniczkiem archaizmów, Warszawa 1882.26. A. S. Naruszewicz, Wybór poezji z dołączeniem kilku pism prozą oraz listów, wyd. popr. wg druków pierwotnych i opatrzone słowniczkiem archaizmów, Warszawa 1882. ; 27. T. Paszkowski, Kazanie na uroczystość Ś. Stanisława B. M. i Orderu Jego. Dnia 8 maja roku 1783. W kościele jjxx Misjonarzów Warszawskich miane przez..., Warszawa (b. r.), s. 34-35. ; 28. Pius VI, Venerabilibus fratribus archi-episcopo et episcopis Regni Poloniae - Wielebnym braciom arcybiskupowi i biskupom Królestwa Polskiego, Rzym 5.09.1789, (b. m. r.), s. nlb. 3-7. ; 29. J. Pokora, Obraz Najjaśniejszego Pana Stanisława Augusta (1764-1770). Studium z ikonografii władzy, Warszawa 1993. ; 30. P. Skarga, Kazania sejmowe, oprac. J. Tazbir, wyd. IV, uzupeł., Wrocław 1984, s. 47-48. ; 31. W. Skarszewski, Kazanie w dzień Ś. Stanisława..., Warszawa 1775, s. 8, 28-29. ; 32. L. Słowiński, Odważni mądrością. O reformatorach edukacji i nauki polskiej w dobie oświecenia, Poznań 1988, s. 117. ; 33. P. H. Śliwicki, Kazanie w dzień Ś. Stanisława Biskupa przy postanowieniu nowego Orderu w kościele warszawskim Ś. Krzyża roku 1765 przed Najjaśniejszym Królem Imcią miane przez..., (b. m.) 1765, s. nlb. 4. ; 34. M. Ślusarska, Konstytucja 3 Maja w kaznodziejstwie okolicznościowym lat 1791-1792, w: Rok monarchii konstytucyjnej. Piśmiennictwo polskie lat 1791-1792 wobec Konstytucji 3 Maja, red. T. Kostkiewiczowa, Warszawa 1992, s. 153-175. ; 35. S. Trembecki, Pisma wszystkie, wyd. krytyczne oprac. J. Kott, t. 1, Warszawa 1953. ; 36. E. Truskolawski, Kazania na Święty Stanisław miane w Tulczynie, Warszawa 1786. ; 37. W. Walkiewicz, Kazania świętne i przygodne, t. 3, Warszawa 1786. ; 38. I. Witoszyński, Kazanie na uroczystość Ś. Stanisława, bpa krak. i męczennika. W czasie ciągu obrad Sejmowych, pod związkiem konfederacji rozpoczętych i rok już drugi agitujących się do Najjaśniejszych Rzplitej Stanów przez... Dnia 8 Maja R. P. 1790, (b. m. r.), s. 5, 37-40. ; 39. A. Woltanowski, Propaganda insurekcji kościuszkowskiej, Warszawa 1977, t. 1, s. 239, 249 (maszynopis pracy doktorskiej). ; 40. J. P. Woronicz, Kazanie na dzień i uroczystość orderu ś. Stanisława biskupa i męczennika miane przed zgromadzeniem kawalerów tego orderu przez... dnia 8 maja 1789, Warszawa (b. r.), s. 4, 46. ; 41. A. J. Zakrzewski, Idee Oświecenia w kazaniach polskich. (Studium literacko-socjologiczne), Częstochowa 1986, s. 89. ; 42. A. J. Zakrzewski, Kształtowanie opinii publicznej w XVIII w. na przykładzie działalności kaznodziejskiej Michała F. Karpowicza (1774-1803), w: "Przegląd Humanistyczny", r. 22:1978, nr 12, s. 56-57. ; 43. A. Zgorzelska, Powrót króla, Warszawa 1991, s. 9.

Relation:

Napis

Volume:

I

Start page:

136

End page:

152

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57570 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Jan 13, 2016

Number of object content hits:

274

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/70315

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information