Object

Title: Problemy metodologiczne w badaniach nad literaturą stosowaną (na przykładzie twórczości Jana Ostroroga II)

Creator:

Wichowa, Maria

Date issued/created:

1995

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria II (1995)

Publisher:

Latona

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. A. Borowski, Wymowa sejmowa w Polsce w latach 1550-1584, w: Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie renesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego (Kraków, 10-13 października 1984 r.), Wrocław-Kraków 1991, s. 415-428.1. A. Borowski, Wymowa sejmowa w Polsce w latach 1550-1584, w: Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie renesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego (Kraków, 10-13 października 1984 r.), Wrocław-Kraków 1991, s. 415-428. ; 2. S. Dąbrowski, Zakres pojęcia literatura a faktyczny materiał badań literackich, "Pamiętnik Literacki" 1971, r. 62, z. 2, s. 71. ; 3. S. Dąbrowski, Zakres znaczeniowy terminu "literatura" a faktyczny materiał badań literackich, w: idem, Literatura i literackość. Zagadnienia, spory, wnioski, Kraków 1977, s. 44. ; 4. M. Dłuska, Próba teorii wiersza polskiego, Kraków 1980, s. 69. ; 5. H. Dziechcińska, Z zagadnień literackości jako kategorii estetycznej, "Studia Estetyczne" I, 1964. ; 6. Dzieje literatury pięknej w Polsce, Kraków 1935, wyd. 2. ; 7. Dzieło literackie jako źródło historyczne, pod red. Z. Stefanowskiej i J. Sławińskiego, Warszawa 1978. ; 8. B. Geremek, Fabuła, konwencja, źródło. Utwór literacki w badaniu kultury średniowiecznej, w: Dzieło literackie jako źródło historyczne, pod red. Z. Stefanowskiej i J. Sławińskiego, Warszawa 1978, s. 117. ; 9. J. K. Haur, Oekonomika ziemiańska generalna (1675), Warszawa 1757. ; 10. H. Juszyński, Dykcjonarz poetów polskich, Kraków 1820, t. 2, s. 28. ; 11. J. Kleiner, Charakter i przedmiot badań literackich (1914), w: Teoria badań literackich w Polsce. Wypisy, oprac. H. Markiewicz, t. 1, Kraków 1960, s. 195-214. ; 12. J. Kowalczyk, Sławne theatrum na weselu podkanclerzego Jana Zamoyskiego. Premiera "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego (1578), "Pamiętnik Teatralny" 1963, r. 13, z. 172, s. 243-246 i 250-251. ; 13. M. Kridl, Wstęp do badań nad dziełem literackim, Wilno 1936, s. 41-65. ; 14. S. H. Lubomirski, Rozmowy Artaksesa i Ewandra. Rozmowa trzecia "O stylu albo sposobie mówienia i pisania", w: idem, Wybór pism, oprac. R. Pollak, Wrocław 1953 (BN I 145), s. 198. ; 15. W. Odojewski, Zabezpieczanie śladów, Warszawa 1990 (1° Paryż 1984). ; 16. J. Ostroróg, Myślistwo z ogary, Kraków 1618. ; 17. J. Ostroróg, O myślistwie, koniach i psach łowczych. Książek pięcioro z lat 1548-1690, wyd. J. Rostafiński, Kraków 1914. ; 18. PAU, Encyklopedia polska, t. 21, dział VIII, cz. 1-2. ; 19. J. Pelc, Tekst literacki w okresie staropolskim. Próba wstępnego zarysu problematyki, "Przegląd Humanistyczny" 1959, r. III, nr 3/12, s. 71-82. ; 20. J. Rytel, "Pamiętniki" Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego. Szkic z dziejów prozy narracyjnej, Wrocław 1962, "Studia Staropolskie", t. XI. ; 21. S. Skwarczyńska, O metodzie badania literatury stosowanej, "Ruch Literacki" 1933, r. 8, nr 7, s. 129-134. ; 22. S. Skwarczyńska, O pojęcie literatury stosowanej, "Pamiętnik Literacki" 1931, r. 28, z. 1, s. 1-24. ; 23. S. Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze, t. 1, Warszawa 1954, s. 51. ; 24. J. Topolski, Teoria wiedzy historycznej, Poznań 1983. ; 25. J. Trzynadlowski, Literatura, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1984, t. 1, s. 585. ; 26. R. Wellek, A. Warren, Teoria literatury, przekład pod red. i z posł. M. Żurowskiego, Warszawa 1970, s. 21. ; 27. M. Włodarski, Proza polska lat 1550-1584 jako tło twórczości prozatorskiej Jana Kochanowskiego, w: Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie renesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego (Kraków, 10-13 października 1984 r.), Wrocław-Kraków 1991. ; 28. Wybór mów staropolskich, wyb. i oprac. B. Nadolski, Wrocław 1961 (BN I 175).

Relation:

Napis

Volume:

II

Start page:

5

End page:

18

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57452 ; oai:rcin.org.pl:57452 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Jan 7, 2016

Number of object content hits:

652

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/70318

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information