RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Obrona bliskości w prozie Andrzeja Stasiuka

Creator:

Witosz, Bożena

Date issued/created:

2002

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2002)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. A. Aschenbrenner, Jak możliwa jest sztuka?, tłum. M. Gołaszewska, w: Eidos sztuki, red. M. Gołaszewska, Kraków 1988, s. 13.
2. R. Barthes, S/Z, tłum. M.P. Markowski, M. Gołębiowska, Warszawa 1999, s. 91 i nast.
3. J. Berger, Sposoby widzenia, tłum. M. Bryl, Poznań 1997, s. 53 i in.
4. J.S. Bruner, O gotowości percepcyjnej, w: tenże Poza dostarczone informacje, tłum. B. Mroziak, Warszawa 1978.
5. E. Canetti, Sumienie słów, tłum. M. Przybyłowska, I. Krońska, posłowie M. Bieńczyk, Kraków 1999.
6. K. Clark, Akt. Studium idealnej formy, tłum. J. Bomba, Warszawa 1998.
7. P. Czapliński, Wzniosłe tęsknoty, Kraków 2001, s. 86.
8. P. Czapliński, P. Śliwiński, Kontrapunkt, Poznań 1999, s. 98.
9. T. Dobrzyńska, Metafora, Wrocław 1984, s. 228-229.
10. T. Dobrzyńska, „Mój intymny mały świat" a poetyckie sposoby konceptualizacji. Metafora, w: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan, W. Bolecki, Warszawa 2000, s.109.
11. M. Gołaszewska, Estetyka pięciu zmysłów, Warszawa 1997, s. 124.
12. Ph. Hamon, Introduction à l'analyse du descriptif, Paris 1981.
13. Ph. Hamon, Ograniczenia dyskursu realistycznego, tłum. Z. Jamrozik, „Pamiętnik Literacki" 1983 z. 1.
14. Z. Herbert, Poezje, Warszawa 1988, s. 84-85.
15. Y. Hiroshi, Pour une esthétique du troisième sens: l'odorat, w: Pourquoi l'esthétique? Hommage à Mikel Dufrenne, „La Revue d'Esthétique", Paris 1992.
16. R. Langacker, Wykłady z gramatyki kognitywnej, red. H. Kardela, Lublin 1995.
17. M. Maciejczak, Świat według ciała w fenomenologii percepcji M. Merleau-Ponty'ego, Warszawa 2001, s. 137.
18. M.P. Markowski, Anatomia ciekawości, Kraków 1999, s. 78-79.
19. M.P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków 1997, s. 301-350.
20. M.P. Markowski, O kolekcjach, w: tenże Anatomia ciekawości, Kraków 1999, s. 33-52.
21. M.P. Markowski, Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza, Gdańsk 1999, s. 170.
22. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris 1945, s. 265, 373.
23. M. Merleau-Ponty, Proza świata. Eseje o mowie, wybór, oprac, i wstęp S. Cichowicz, Warszawa 1976, s. 202,225.
24. L. Nead, Akt kobiecy, tłum. E. Franus, Poznań 1998, s. 31-37 i in.
25. D. Nowacki, Zawód: czytelnik, Kraków 1999, s. 85, 88.
26. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 1995, s. 247-248.
27. T. Pękala, Awangarda i ariergarda. Filozofia sztuki nowoczesnej, Lublin 2000, s. 268.
28. R. Piętkowa, Funkcje wyrażeń werbalizujących kategorie przestrzenne (na materiale współczesnej poezji polskiej), Katowice 1989.
29. R. Piętkowa, Tu i teraz tekstu literackiego - przestrzeń i czas w wymiarze pragmatycznym, w: Kategorie pragmatyczne w tekście literackim, red. E. Stawkowa, Cieszyn 2000.
30. K. Stala, Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza, Warszawa 1995, s. 192 i nast.
31. M. Stala, Pejzaż człowieka, Kraków 1994, s. 117-118.
32. A. Stasiuk, Dziennik okrętowy, w: J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową, Wołowiec 2000, s. 137.
33. A. Stasiuk, Dukla, Czarne 1997, s. 27-28.
34. A. Stasiuk, Janek, w: tenże Opowieści galicyjskie, Czarne, s. 26.
35. A. Stasiuk, Nadia, w: tenże Przez rzekę, Czarne 1998, s. 24.
36. A. Stasiuk, Pościg, w: tenże, Przez rzekę, Czarne 1998, s. 104.
37. A. Stasiuk, Świadectwa, „Teksty Drugie" 1996 nr 5, s. 119.
38. K. Termińska, Sensualizm w prozie Jarosława Iwaszkiewicza. Hermeneutyka i składnia, Katowice 1988, s. 67.
39. W. Welsch, Estetyka poza estetyką. O znaczeniu estetyki w czasach współczesnych i nowej formie dyscypliny, tłum. K. Zamiara, w: Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 1, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1998, s. 92-93.
40. B. Witosz, Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje od fin de siècle'u do końca XX wieku, Katowice 2001.
41. B. Witosz, Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji, Katowice 1997.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

129

End page:

140

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56078 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 16, 2015

Number of object content downloads / hits:

680

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/70702

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information