RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: "Psychosomatyczne są te moje wiersze" (impuls motoryczny w poezji Juliana Przybosia)

Creator:

Łapiński, Zdzisław

Date issued/created:

2002

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2002)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. [Anonim], Z nowych poezji, „Myśl Narodowa" 1927 nr 2, s. 56.
2. M. Bachtin, Problemy literatury i sztuki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 75-76.
3. M. Białoszewski, Rozkurz, Warszawa 1980, s. 117.
4. J. Cole, J. Paillard, Living without Touch and Peripheral Information about Body Position and Movement: Studies with Deafferented Subjects, w: The Body and the Self. Ed. by J.L. Bermüdez, A. Marcel, N. Eilan, Cambridge, Mass 1998 (© 1995), s. 245.
5. A. Gronczewski, Podwieczorek z torturami, „Miesięcznik Literacki" 1988 nr 23, s. 69-71.
6. C.J. Glacken, Traces on the Rhodian Shore: Nature and Culture in Western Thought from Ancient Times to the End of l8th Century, Berkeley 1973; cyt. s. 494.
7. J. Kuryłowicz, Podstawowe kategorie morfologiczne, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" 1971 z. 28, s. 11.
8. A.M. Liberman, I.G. Mattingly, The Motor Theory of Speech Perception Revisited, „Cognition" 1985 No. 21, s. 2-3.
9. Z. Łapiński, Miejsce na ziemi i miejsce w wierszu. O składnikach deiktycznych w liryce Przybosia, w: Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978, s. 297-307.
10. Z. Łapiński, Motoric Impuls in the Poetry of Julian Przyboś, transl, by B. Lewandowski, „Literary Studies in Poland" 1989 No. 21, s. 67-79.
11. J. Mukarovsky, O motorickem dénî v poezii, Prague 1985.
12. J. Przyboś, Ciężar poematu w: Pisma zebrane, t. 1, red. R. Skręt, Kraków 1984, s. 253.
13. J. Przyboś, Jaskółka, w: Pisma zebrane, t. 1, red. R. Skręt, Kraków 1984, s. 224.
14. J. Przyboś, Mickiewicz, w: Linia i gwar, t. 1, Kraków 1959, s. 269-270.
15. J. Przyboś, Nowość potrząsa kwiatem, w: Czytając Mickiewicza, Warszawa 1950, s. 27.
16. J. Przyboś, Lipiec, w: Pisma zebrane, t. 1, red. R. Skręt, Kraków 1984, s. 114.
17. J. Przyboś, List do J. Brzękowskiego z 21 V 1970, Korespondencja J. Brzękowskiego, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, inw. 2192, t. IB, k. 138.
18. J. Przyboś, „Odrodzenie" 1946 nr 3, s. 2.
19. J. Przyboś, Słaby i mocny wiersz, w: Czytając Mickiewicza, Warszawa 1950, s. 179-180.
20. J. Przyboś, W błękitu krainie, w: Linia i gwar, t. 1, Kraków 1959, s. 294.
21. J. Przyboś, Więcej o manifest, w: Pisma zebrane, t. 2, red. R. Skręt, Kraków 1994, s. 171.
22. J. Przyboś, Zapiski bez daty, Warszawa 1970, s. 177-178 i in.
23. J. Przyboś, Ziemią gwiezdnie pojętą, w: Pisma zebrane, t. 1. red. R. Skręt, Kraków 1984, s. 221.
24. J. Przyboś, Znowu na rodzinnych polach, w: Pisma zebrane, t. 1. red. R. Skręt, Kraków 1984, s. 203.
25. J. Przyboś, Z powodu, „Było i było" Mirona Białoszewskiego, „Poezja" 1966 nr 2, s. 98.
26. J. Przyboś, Z zakrętu, z drogi nagłej, w: Pisma zebrane, t. 1, red. R. Skręt, Kraków 1984, s. 115.
27. R. Shattuck, This Must Be the Place: From Wordsworth to Proust, w: Romanticism. Ed. by D. Thornburn, G. Hartman, Ithaca 1973, s. 180.
28. J. Sławiński, Miron Białoszewski: epigramaty na leżąco (1966), w: Przypadki poezji, Kraków 2001 (Prace wybrane, t. 5), s. 251-262.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

9

End page:

17

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56411 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 23, 2015

Number of object content downloads / hits:

932

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/70710

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information