Object structure
Title:

Purity, Dirt, and the Chaos of Revolution: On the Two Parts of Przedwiośnie

Subtitle:

Teksty Drugie Vol. 1 (2013) - Special Issue - English Edition

Creator:

Pawłowski, Łukasz

Contributor:

Mazur, Krystyna : Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

21 cm ; Tekst ang.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Żeromski, Stefan (1864-1925) ; Przedwiośnie ; literatura polska 20 w. ; rewolucja

References:

1. Z.J. Adamczyk, Przedwiośnie. Prawda i legenda. Oficyna Wydawnicza GiP, Poznań, 2001, 51.
2. Z.J. Adamczyk, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego w świetle dyskusji i polemik z 1925 roku, WSP, Kielce, 1988, 52.
3. M. Bakke, Ciało otwarte: filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, 2000.
4. J. Bandrowski, Przez jasne wrota, Wydawnictwo Polskie, Lwów, 1920.
5. Z. Bartkiewicz, Wyzwolenie, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań, 1925.
6. P. Choynowski, Dom w śródmieściu, Gebethner and Wolf, Warsaw, 1923.
7. M. Douglas, Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo, Taylor, 2002.
8. J. Frydman, O. Löfgren, Narodziny człowieka kulturalnego. Studium z antropologii historycznej szwedzkiej klasy średniej, trans. G. Sokół, Wydawnictwo Marek Derewecki, Kęty, 2007.
9. D. Gawin, Polska, wieczny romans Żeromskiego, in: Polska, wieczny romans, Wydawnictwo DANTE, Cracow, 2005, 117.
10. A. van Gennep, Rites of Passage, University Of Chicago Press, reprint edition, 1961, 27.
11. A. Hutnikiewicz, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warsaw, 1971.
12. J. Iwaszkiewicz, Hilary syn buchaltera, Czytelnik, Warsaw, 1975, 16.
13. M. Jacyno, Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierr’a Bourdieau, Wydawnictwo IFiS PAN, Warsaw, 1997, 63.
14. M. Jarymowicz, Tożsamość jako efekt rozpoznawania się wśród obcych, in: Tożsamość a odmienność kulturowa, ed. P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warsaw, 1992.
15. K. Kłosińska, Fantazmaty: Grabiński, Prus, Zapolska, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2004.
16. Z. Kossak-Szczucka, Pożoga, Wspomnienia z Wołynia 1917-1919, Księgarnia Św. Jacka, Katowice, 1990, 155.
17. J. Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection, Columbia University Press, 1982.
18. J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, PWN, Warsaw, 2003, 213-4.
19. P. Leszkowicz, Helen Chadwick: ikonografia podmiotowości, Aureus, Cracow, 2001.
20. H. Markiewicz, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, Czytelnik, Warsaw, 1965.
21. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, trans. Kenneth R. Mackenzie, Hippocrene Books, New York, 2000, 14.
22. J. Mortkowicz, Turoń. Dramat w trzech aktach, Warsaw, 1923.
23. F. Ossendowski, Przez kraj ludzi, bogów i zwierząt, Gebethner i Wolff, Warsaw, 1923.
24. E.Pogonowska, Armia Antychrysta, in: Dzikie Biesy. Wizja Rosji Sowieckiej w antybolszewickiej poezji polskiej lat 1917-1932, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2002.
25. W. Reymont, Bunt, Fronda, Warszawa, 2004, 10.
26. K.H. Rostworowski, Antychryst. Tragedia w 3 aktach, Wydawnictwo Polskie, Lviv, 1925, 101.
27. L. Rudnicki, Republika demokratyczna, Książka, Warsaw, 1921.
28. A. Strug, Mogiła nieznanego żołnierza, Ignis, Poznań, 1922.
29. M. Sugiera, Leworęczna i wilkołak. ‘Inny’ w dramatach Lubkiewicz-Urbanowicz, Teksty Drugie, 1999, no 5.
30. S. Tatarówna, Przeciw losowi, Księgarnia J. Czarneckiego, Cracow, 1930.
31. J. Weyssenhoff, Cudno i ziemia cudeńska, Biblioteka Polska, Warsaw, 1921.
32. J. Weyssenhoff, Noc i świt, Biblioteka Polska, Warsaw, 1925.
33. A. Wieczorkiewicz, Wędrowcy fikcyjnych światów. Pielgrzym, rycerz, włóczęga, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk, 1996.
34. M. Zdziechowski, Widmo przyszłości, in: Wybór Pism, ed. M.Zaczyński, Znak, Cracow, 1993.
35. S. Żeromski, The Coming of Spring, trans. Bill Johnston, CEU Press, 2007.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

135

End page:

146

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: