Object

Title: Autentyczność i amoralizm. Problemy indywidualnej tożsamości w "Czerwonym Pokoju" Augusta Strindberga i "Próchnie" Wactawa Berenta

Creator:

Bukowski, Piotr

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2001)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Text pol.

References:

1. G. Ahlström, Det moderna genombrottet i Nordens litteratur, Stockholm 1974.
2. I. Algulin, A History of Swedish Literature, Stockholm 1989.
3. I. Algulin, Die Moderne in der skandinavischen Literatur 1920-1960, w: Die literarische Moderne in Europa, Bd. 3, Hg. von H.-J. Piechotta, R.-R. Wuthenow, S. Rotheman, Opladen 1994, s. 301-315.
4. M. Bachtin, Słowo w powieści, w: Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 132-141.
5. M. Bachtin, Słowo w powieści, w: Rosyjska szkoła stylistyki, wybór tekstów i oprac. M. R. Mayenowa i Z. Saloni, Warszawa 1970, s. 485.
6. B. Baran, Postmodernizm, Kraków 1992.
7. Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, przeł. J. Bauman, Warszawa 1995, s. 143-214.
8. B. Bennich-Björkman, Fäglar och författarroller hos Strindberg, "Samlaren" 1962, s. 5-66.
9. W. Berent, Próchno, oprac. J. Paszek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, BN I 234, s. 343-344.
10. W. Bolecki, "Jaki elegancki nieboszczyk" (O Wacławie Berencie), w: Prawdy niemiłe, Warszawa 1993, s. 44.
11. W. Bolecki, Język. Polifonia. Karnawał, w: Polowanie na postmodernistów (w Polsce), Kraków 1999, s. 291.
12. P. Bukowski, Ordnungsschwund - Ordnungswandel. Pär Lagerkvist und der deutsche Expressionismus, Frankfurt am Main 2000, s. 19-129.
13. D. Durisin, Podstawowe typy związków i zależności literackich, przeł. J. Baluch, "Pamiętnik Literacki" 1968 z. 3, s. 345-357.
14. C. G. Estlander, Publicistlifvet i Stockholm och dess sedetecknare, "Finsk tidskrift" 1880 t. VIII, s. 22-35.
15. W. Feldman, Współczesna literatura polska 1864-1918, t. 2, wstęp T. Walas, Kraków 1985, s. 216.
16. M. Głowiński, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, w tegoż: Prace wybrane, t. 1, pod red. R. Nycza, Kraków 1997, s. 277-288.
17. P. Hultberg, Styl wczesnej prozy fabularnej Wacława Berenta, przeł. I. Sieradzki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, s. 117-138.
18. M. Horkheimer, Th. W. Adorno, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, przeł. M. Łukasiewicz. Przekł. przejrzał i posłowiem opatrzył M.J. Siemek, Warszawa 1994.
19. M. Jankowiak, Funkcja mitu w prozie Przybyszewskiego i Berenta, w: Problemy literatury polskiej lat 1890-1939, pod red. H. Kirchner i Z. Żabickiego, seria 1, Wrocław 1972, s. 257-269.
20. E.O. Johannesson, Identitetsproblemet i "Roda Rummet", w: Perspektiv pâ "Roda Rummel", Dokument och studier sam lade av E. Lagerroth och U. B. Lagerroth, Stockholm 1971, s. 188.
21. I. Kaluta, "ONA-sztuka". Funkcje postaci kobiecych w "Próchnie" Wacława Berenta, "Pamiętnik Literacki" 1994 z. 2, s. 36-61.
22. K. Â. Kärnell, Strindbergs bildsprâk. En Studie i prosastil, Stockholm-Göteborg-Uppsala 1962, s. 190-206.
23. E. Lagerroth, Den inslagna fönsterrutan, den nerslagna Skulpturen och den sönderslagna krukan, w: Perspektiv pâ "Roda Rummet", Dokument och studier sam lade av E. Lagerroth och U.B. Lagerroth, Stockholm 1971, s. 158-180.
24. M. Lamm, August Strindberg, Stockholm 1961, s. 51.
25. M. Lewko, Krytyka młodopolska o Strindbergu, w: Studia o Strindbergu, Lublin 1999, s. 189-190.
26. G. Lindblad, August Strindberg som berättare, Stockholm 1924, s. 71-145 i in.
27. W. Mackiewicz, Nietzscheanizm i marksizm w literaturze i filozofii okresu Młodej Polski, Warszawa 1989, s. 58-59.
28. H. Markiewicz, Polifonia, dialogiczność i dialektyka. Bachtinowska teoria powieści, w: Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989, s. 114-115 i in.
29. R. Nycz, Homo irrequietus. Nietzscheanizm w twórczości Wacława Berenta, w: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997, s. 308-309.
30. R. Nycz, Kilka uwag o literackiej formacji modernistycznej, w: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997, s. 29-39.
31. U. Olsson, Hie Blue Void. Dialogicity, Narration and the Future in Strindberg's "Roda Rummet", "Scandinavica" 1999 vol. 38, no 1, s. 30-31.
32. J. Paszek, Sztuka aluzji literackiej. Żeromski - Berent - Joyce, Katowice 1984, s. 48-65, 118-136.
33. J. Paszek, Wstęp, w: W. Berent, Próchno, oprac. J. Paszek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, BN I 234, s. XXIX, XLV.
34. G. Printz-Pâhlson, Krukan och bitarna, w: Perspektiv pâ "Roda Rummet", Dokument och studier samlade av E. Lagerroth och U.-B. Lagerroth, Stockholm 1971, s. 149.
35. U. Schmid, Nietzsche in Polen: Die Fälle Berent, Staff und Żuławski, w: Recepcja literacka i proces literacki. O polsko-niemieckich kontaktach literackich od modernizmu po okres międzywojenny, red. G. Ritz i G. Matuszek, Kraków 1999, s. 120.
36. G. Simmel, Filozofia pieniądza, przeł. i posłowiem opatrzył A. Przyłębski, Poznań 1997, s. 453-455.
37. G. Simmel, Socjologia, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1975, s. 515 i nast.
38. C. R. Smedmark, Mäster Olof'och "Roda Rummet", Stockholm 1952, s. 139, i passim.
39. A. Strindberg, Brev I, utg. av T. Eklund, Stockholm 1948, s. 203.
40. A. Strindberg, Czerwony Pokój. Sceny z życia artystów i pisarzy, przeł. E. Ptaszyńska-Sadowska, Warszawa 1994.
41. A. Strindberg, Tjönstekvinnans son III-IV, August Strindbergs, Samlade, Verk 21, Texten redigerad och kommenterad av H. Lindström, Stockholm 1996, s. 117-135.
42. Ch. Taylor, Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Kraków 1996, s. 39-47 i in.
43. Ch. Taylor, The Sources of the Self, Cambridge 1989.
44. K. Troczyński, Artysta i dzieło. Studium o "Próchnie" Wacława Berenta, Poznań 1938, s. 18 i in.
45. Die Wiener Moderne. Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910, Hg. von G. Wunberg unter Mitarbeit von J. J. Braakenburg, Stuttgart 1984.
46. T. Walas, Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905), Kraków 1986, s. 41, 60-61.
47. Włast, Powieść, "Chimera" 1902 t. 6 z. 18, s. 459.
48. M. Wyka-Hussakowska, O "Próchnie" Wacława Berenta, w: Z problemów literatury polskiej XX wieku, pod red. J. Kwiatkowskiego i Z. Żabickiego, t.1: Młoda Polska, Warszawa 1965, s. 317.
49. M. Zaczyński, "Niemoc serdeczna". O człowieku w "Próchnie" Berenta, w: Studia o Berencie, pod red. J. Paszka, Katowice 1984, s. 17 i in.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

78

End page:

100

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57668 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jan 20, 2016

Number of object content hits:

222

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/71443

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information