Object structure

Title:

Miłosz, poeta powtórzenia

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3-4 (2001)

Creator:

Zaleski, Marek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

Miłosz, Czesław (1911-2004) ; Polish literature - 20-21 c. ; repetition

References:

1. Augustyn Św., Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1987, s. 298 i nast. ; 2. R. Barthes, Światło obrazu, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996, s. 134. ; 3. J. D. Caputo, Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project, Bloomington 1987, s. 133 i nast. ; 4. J. E. Cirlot, Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2000, s. 339. ; 5. G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak i K. Matuszewski, Warszawa 1997, s. 407. ; 6. J. Derrida, Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1997. ; 7. M. Heidegger, Hoelderlin i istota poezji, przeł. K. Michalski, w: Teoria badań literackich za granicą, t. 2, cz. 2, red. S. Skwarczyńska, Kraków 1981, s. 193. ; 8. J. Hillis Miller, Fiction and Repetition. Seven English Novels, Harvard Uniwersity Press 1982, s. 5. ; 9. P. de Man, Retoryka czasowości, przeł. A. Sosnowski, "Literatura na Świecie" 1999, nr 10-11, s. 215. ; 10. M. Jastrun, Do poety i Poematu o mowie polskiej, w: tegoż, Poemat o mowie polskiej, Warszawa 1953. ; 11. S. Kierkegaard, Powtórzenie, przeł. B. Świderski, Warszawa 1992. ; 12. P. Łaciak, Wczesny Derrida. Dekonstrukcja fenomenologii, Kraków 2001, s. 127 i nast. ; 13. L. Magnus, The Track of the Repetend: Syntactic and Lexical Repetitions in Modern Poetry, New York 1989, s. 3 i nast. ; 14. M. P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Bydgoszcz 1997, s. 375. ; 15. A. Melberg, Theories of Mimesis, Cambridge University Press 1995, s. 168 i nast. ; 16. Cz. Miłosz, Niedziela w Brunnen, "Kultura" 1954, nr 3. ; 17. Cz. Miłosz, Ogród nauk, Paryż 1979, s. 24. ; 18. Cz. Miłosz, O niewiedzy wyuczonej i literackiej, "Kultura" 1980, nr 6, s. 34. ; 19. Cz. Miłosz, O wierszach Jastruna, "Kultura" 1953, nr 9, s. 33. ; 20. Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki, Paryż 1972, s. 162. ; 21. Cz. Miłosz, Rok myśliwego, Paryż 1988, s. 302. ; 22. Cz. Miłosz, Widzenia nad Zatoką San Francisco, Paryż 1969, s. 51. ; 23. Cz. Miłosz, Wiersze, Kraków 1993, t. 2, s. 27. ; 24. R. Nycz, Nostalgia za nieosiągalnym. O późnych poematach Czesława Miłosza (1992), w: Poznawanie Miłosza 2, Kraków 2000, s. 294 i nast. ; 25. P. Ricoeur, Wokół pytań o sens, "Tygodnik Powszechny" 1998, nr 29. ; 26. M. Zalewski, Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, Warszawa 1996, s. 52. ; 27. S. Żiżek, The Melancholy and Act, "Critical Inquire", vol. 26 n. 4, s. 659.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3-4

Start page:

27

End page:

38

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund