Object

Title: Między piekłem a niebem. Paryż romantyczny

Creator:

Siwiec, Magdalena

Date issued/created:

1999

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1999)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. P. Albouy, Notes et variantes, w: V. Hugo, Oeuvres poétiques, t.1, s. 1486-1487. ; 2. J.B. Barrère, La fantaisie de Victor Hugo, Paris 1973. ; 3. J.B. Barrère, Hugo. Człowiek i dzieło, tłum. J. Parvi, Warszawa 1986, s. 312 i 319. ; 4. S.D. Carpenter, Figures of interpretation in Nerval's,Aurélia", „Nineteenth-Century French Studies" 1988-1989 vol. 17, nr 1-2, s. 157. ; 5. P. Citron, La poesie de Paris dans la litterature française de Rousseau a Baudelaire, Paris 1961. ; 6. P. Collier, Nineteenth-century Paris: vision and nightmare, w: Unreal city. Urban experience in modern european literature and art, red. D. Kelly, Manchester 1985, s. 32. ; 7. M. Czapska, Drogi pielgrzymstwa Adama Mickiewicza, w: Adam Mickiewicz. Praca zbiorowa, Londyn 1955, s. 42. ; 8. J. Dackiewicz, W romantycznym Paryżu, Warszawa 1966. ; 9. A. Fonyi, Nerval: territoires de sa follie de la sociocritique à la psychanalise, „Littérature" 1982 nr 48, s. 37-14. ; 10. F. Hoesick, Paryż, Kraków 1923. ; 11. V. Hugo, Actes paroles. 1870-1871-1872, Paris 1872. ; 12. V. Hugo, L'Année terrible, w: Oeuvres poétiques, Paris 1974. ; 13. V. Hugo, A L'Arc de Triomphe, w: Les voix intérieurs,w: Oeuvres poétiques, Paris 1964, t. 1. ; 14. W. Hugo, Katedra Marii Panny w Paryżu, tłum. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1976. ; 15. W. Hugo, Literatura i polityka, tłum. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1953. ; 16. W. Hugo, Nędznicy, tłum. K. Byczewska, Warszawa 1986, t. 2, s. 226. ; 17. V. Hugo, Paris, w: Paris, Paris 1890, s. 52. ; 18. J. Iwaszkiewicz, Cztery szkice literackie, Warszawa 1953, s. 28. ; 19. J. Iwaszkiewicz ,Wstęp do: B. Horowicz, Paryż. Przystanki sentymentalne, Warszawa 1974, s. 8-9. ; 20. R. Jean ,La „scène" d'Aurélia, „Europe" 1972 vol. 50, nr 516, s. 38-40. ; 21. J . Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1, Warszawa 1923, s. 154. ; 22. K. Kostenicz, Kronika życia i twórczości Mickiewicza: Legion włoski i „Trybuna Ludów". Styczeń 1848 - grudzień 1849, pod red. S. Pigoń, Warszawa 1969, t. 8, s. 98. ; 23. G. Królikiewicz, Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny, Kraków 1993. ; 24. A. Mickiewicz, Dzieła, t.1-16, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1955. ; 25. G. de Nerval, Córki ognia, wybór i przekł. J. Guze, Kraków 1993. ; 26. G. de Nerval, Zwierzenia Mikołaja Restifa, tłum. A. Ważyk, Warszawa 1970. ; 27. I. Opacki, Zamiast wstępu: strofa z „Paryża", w: „W środku widnokręgu". Poezja romantycznych przełomów, Katowice 1995. ; 28. Ch. Prendergast, Paris and the Nineteenth Century, Cambridge 1992. ; 29. Promenades et souvenirs, Petits châteaux de Bohême i Mémoires d'un Parisien w: Oeuvres, Paris 1974, t.1. ; 30. N.E. Restif de la Bretonne, Noce paryskie, wyboru dokonała i przeł. J. Sell, Kraków 1981. ; 31. J.P. Richard, Poésie et profondeur, Paris 1955. ; 32. J. Richer, Expérience et Création, Paris 1970, s. 402. ; 33. W. Sauerlander, Medieval Paris: Center of European Taste. Fame and Realities, w: Paris: Center of Artistic Enlightenment, red. G. Mauner, J. Chenault Porter, E. Bradford Smith, S. Scott Munshawer, Pensylwania 1988, t.4. ; 34. J. Słowacki, Dzieła, t. 1-14, red. J. Krzyżanowski, Wrocław 1952. ; 35. B. Sosień, Une lecture de „Sylvie" de Nerval ou comment vivre en dehors du théâtre, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczno-Literackie" 1987, z. 67, s. 57. ; 36. B. Tristmans, La descente en enfer dans „Les nuits d'octobre" de Gérard de Nerval. Les avatars d'un intertexte, „Nineteenth-Century French Studies" 1983 vol. 11, nr 3-4. ; 37. A. de Vigny, Paris. Elévation, w: Livre moderne, w: Oeuvres complètes, Paris 1948, t. 1, s. 160-163. ; 38. W. Weintraub, Dwa „Paryże", „Prace Polonistyczne" 1964, s. XX. ; 39. Cz. Zgorzelski, Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego, rozdz. I, Warszawa 1981.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

111

End page:

136

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59219 ; oai:rcin.org.pl:59219 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jul 20, 2016

Number of object content hits:

727

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/71677

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information