RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Serbska dominacja polityczna w pierwszej federacji narodów południowosłowiańskich (1918-1941) - zarys problematyki

Creator:

Hebda, Wiktor

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 49 z. 2 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English and Russian. ; p. 185-200

Type of object:

Journal/Article

References:

Allock J. B., Explaining Yugoslavia, London 2000.
Balcerak W., Powstanie państw narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1974.
Banac I., The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics, Cornell University Press 1984.
Batowski H., Rozpad Austro-Węgier 1914–1918 (Sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne), Kraków 1982.
Benson L., Jugosławia. Historia w zarysie, Kraków 2011.
Бјелајац M., Дипломатија и војска. Србија и Југославија 1901–1999, Београд 2010.
Bujwid-Kurek E., Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej, Kraków 2012.
Čulinovič F., Dokumenti o Jugoslaviji, Historijat od osnutka zajedničke države do danas, Zagreb 1968.
Djokic D., Nikola Pašić and Ante Trumbić. The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, London 2010.
Đorđević M., Gudac Z., Savremena politika istorija Srbije, Crne Gore i SR Jugoslavije, Beograd 1995.
Draganich A. N., The First Yugoslavia: Search for a Viable Political System, Hoover Institution Press 1983.
Dragovic-Soso J., Rethinking Yugoslavia: Serbian Intellectuals and the ‘National Question’ in Historical Perspective, „Contemporary European History” nr 13 (2), 2004.
Drapac V., Constructing Yugoslavia. A transnational history, Basingstoke 2010.
Eberhardt P., Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku, Lublin 2005.
Felczak W., T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Wrocław 1985.
Glenny M., The Balkans. Nationalism, War and the Great Powers 1804–1999, New York 2000.
Jelavich B., Historia Bałkanów. Wiek XX, Kraków 2005.
Job C., Yugoslavia’s Ruin: The Bloody Lessons of Nationalism, a Patriot’s Warning, Maryland 2002.
Jović D., Yugoslavia. A State that Withered Away, Purdue University Press 2009.
Judah T., The Serbs. History, Myth and the Destruction of Yugoslavia, London 1997.
Kox J. K., The History of Serbia, Greenwood Press 2002.
Krkljuš L., Šarkić S., Odabrani izvori iz državnopravne istorije Jugoslavije, Beograd 1998.
Lampe J., Yugoslavia as History: Twice there was a country, Cambridge University Press 2000.
Malcolm N., Kosovo. A short history, London 1998.
Newman J. P., Post-imperial and Post-war Violence in the South Slav Lands, 1917–1923, „Contemporary European History” nr 19 (3), 2010.
Petranović B., Zečević M., Jugoslavija 1918–1988: tematska zbirka dokumenata, Beograd 1988.
Podhorodecki L., Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Warszawa 2000.
Попов Ч., Велиика Србијa. Стварност и мит, Нови Сад 2007.
Pułaski M., Z dziejów genezy Europy Wersalskiej. Współpraca Słowian zachodnich i południowych w ostatnim etapie I wojny światowej, Warszawa 1974.
Ramet S., Vladko Maček and the Croatian Peasant Defence in the Kingdom of Yugoslavia, „Contemporary European History” nr 16 (2), 2007.
Šišić F., Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1914–1919, Zagreb 1920.
Skowronek J., M. Tanty, T. Wasilewski, Historia Słowian Południowych i Zachodnich, Warszawa 1988.
Skulic D., The creation and dissolution of the multinational state: the case of Yugoslavia, „Nations and Nationalism” 1997, nr 3 (2).
Slipičevič F., Istorija naroda Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Novi Vijek, Sarajevo 1964.
Szulc W., Przemiany gospodarcze i społeczne w Jugosławii w okresie międzywojennym 1918–1941, Poznań 1980.
Szymczak T., Jugosławia – państwo federacyjne, Łódź 1982.
Tanty M., Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003.
Tomašević J., War and Revolution in Yugoslavia, 1941–1945: Occupation and Collaboration, Stanford University Press 2001.
Walkiewicz W., Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Warszawa 2009.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

49

Issue:

2

Start page:

185

End page:

200

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:52308 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/49/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/49/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

-

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information