Object structure
Title:

Miłosz: dylematy autoprezentacji

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1991)

Creator:

Markowski, Michał Paweł

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1991

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Miłosz, Czesław ; self-presentation

References:

1. H. Arendt, O myśleniu, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 1989.
2. S. Barańczak, Summa Czesława Miłosza, w: Etyka i poetyka, Paryż 1979.
3. R. Barthes, Wykład, przeł. T. Komendant, "Teksty" 1979, nr 5, s. 16.
4. M. Beaujour, Miroirs d'encre. Rhetorique de l'autoportrait, Paris 1979.
5. C. Blum, La peinture du moi et l'ecriture inachevée. Sur la pratique de l'addition dans "les Essais" de Montaigne, "Poétique" 1983, nr 53.
6. E. Czarnecka, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, New York 1985.
7. J. Derrida, Różnia, przeł. J. Skoczylas, w: Drogi współczesnej filozofii, oprac. M. J. Siemek, Warszawa 1978, s. 410-411.
8. V. Descombes, Umykanie sensu, przeł. M. Kowalska, "Literatura na Świecie" 1988, nr 8-9.
9. J. W. Goethe, Winckelmann, przeł. T. Namowicz, w: idem, Wybór pism estetycznych, wyb., oprac. i wst. T. Namowicz, Warszawa 1981, s. 276.
10. M. Heidegger, Cóż po poecie?, przeł. K. Wolicki, w: idem, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, oprac. K. Michalski, Warszawa 1977, s. 173.
11. M. Heidegger, List o humanizmie, przeł. J. Tischner, w: idem, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, oprac. K. Michalski, Warszawa 1977, s. 124.
12. K. A. Jeleński, O Ziemi Ulro po dwóch latach, "Kultura" 1979, nr 6.
13. L. Kołakowski, Obecność mitu, Paryż 1972.
14. K. Michalski, Logika i czas. Próba analizy Husserlowskiej teorii sensu, Warszawa 1988.
15. Cz. Miłosz, Kroniki, Kraków 1988.
16. Cz. Miłosz, Nieobjęta ziemia, Kraków 1988.
17. Cz. Miłosz, Ogród nauk, Lublin 1986.
18. Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki, Paryż 1972.
19. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Paryż 1958.
20. Cz. Miłosz, Wiersze, Kraków-Wrocław 1985.
21. Cz. Miłosz, Widzenia nad Zatoką San Francisco, Paryż 1980.
22. Cz. Miłosz, Zaczynając od moich ulic, Paryż 1985.
23. Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, Warszawa 1982.
24. Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził A. Fiut, Kraków 1988, s. 341.
25. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Wrocław 1984, s. 46-68.
26. S. Rendall, Montaigne under the Sign of Fama, Yale French Studies, 66/1984.
27. J. Starobinski, Montaigne en mouvement, Paris 1982.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

24

End page:

34

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: