Object

Planned object

Title: Odojewski: literatura bliska wyczerpania

Creator:

Tomasik, Wojciech

Date issued/created:

1991

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1991)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. J. Barth, Literatura wyczerpania, tłum. J. Wiśniewski, w: Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, wybór, oprac. i wstęp Z. Lewicki, Warszawa 1983, s. 49, 50-51. ; 2. W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Wrocław 1982. ; 3. T. Burek, Zamiast powieści, Warszawa 1971, s. 234. ; 4. W. Górny, Składnia przytoczenia w języku polskim, w: A. Wierzbicka, System składniowo stylistyczny prozy polskiego renesansu, Warszawa 1966, s. 297. ; 5. M. Janion, Ocalenie przez rozpacz, w: Literatura źle obecna (Rekonesans), Londyn 1984, s. 128-129. ; 6. J. R. Krzyżanowski, The Land of No Salvation, "The Polish Review" 1978, nr 2, s. 26. ; 7. Ł. Ligęza, Estetyczny koniec świata, "Więź" 1964, nr 3. ; 8. K. Miklaszewski, Cena świadomości (Próba analizy opowiadania Brunona Schulza pt. "Pan"), "Ruch Literacki" 1966, nr 6, s. 285. ; 9. K. Miklaszewski, O pewnej modernistycznej właściwości prozy Brunona Schulza (na przykładzie "Sklepów cynamonowych"), "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie", z. 21, Kraków 1974. ; 10. W. Odojewski, Białe lato, Poznań 1958. ; 11. W. Odojewski, Czas odwrócony, Warszawa 1965. ; 12. W. Odojewski, Dobrej drogi, Mario — Kretowisko, Warszawa 1956. ; 13. W. Odojewski, Island of Salvation, trans. by D. Welsh, New York 1965. ; 14. W. Odojewski, Kwarantanna, Warszawa 1960. ; 15. W. Odojewski, Miejsca nawiedzone, Łódź 1959. ; 16. W. Odojewski, Odejść, zapomnieć, żyć..., "Kultura" [Paryż] 1980, nr 1/2, s. 71-102; "Wiadomości" 1980, nr 41/42, s. 1-3. ; 17. W. Odojewski, Opowieści leskie, Warszawa 1954. ; 18. W. Odojewski, Upadek Tobiasza, Warszawa 1955. ; 19. W. Odojewski, Wyspa ocalenia, Warszawa 1964. ; 20. W. Odojewski, Zabezpieczanie śladów, Paryż 1984. ; 21. W. Odojewski, Zapomniane, nieuśmierzone..., Berlin [West] 1987. ; 22. W. Odojewski, Zasypie wszystko, zawieje..., "Miesięcznik Literacki" 1967, nr 3, s. 4-17. ; 23. W. Odojewski, Zasypie wszystko, zawieje..., "Miesięcznik Literacki" 1967, nr 4, s. 17-23. ; 24. W. Odojewski, Zasypie wszystko, zawieje..., Paryż 1973. ; 25. W. Odojewski, Zasypie wszystko, zawieje..., "Twórczość" 1967, nr 1, s. 12-33. ; 26. W. Odojewski, Zasypie wszystko, zawieje..., "Twórczość" 1969, nr 6, s. 45-68. ; 27. W. Odojewski, Zasypie wszystko, zawieje..., "Współczesność" 1967, nr 26, s. 6-7. ; 28. W. Odojweski, Zmierzch świata, Warszawa 1962. ; 29. W. Odojewski, Zmierzch świata, wydanie 2 poprawione, Warszawa 1966. ; 30. W. Panas, Regiony czystej poezji, "Roczniki Humanistyczne KUL" 1974. ; 31. W. Sadkowski, Naśladowanie z Faulknera, "Kultura" 1963, nr 1. ; 32. G. Schuelke, "Slipping" in Indirect Discourse, "American Speech" 1958 (XXXIII), nr 2, cz. 1. ; 33. E. Wiegandt, Austria Felix, czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej, Poznań 1988, s. 98, 106. ; 34. W. Wyskiel, Inna twarz Hioba. Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza, Kraków 1980.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

133

End page:

153

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information