Obiekt

Tytuł: Pożegnanie z monarchią habsburską

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 121 nr 4 (2014)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 921-940 ; Streszcz. ang. ; Dotyczy książki: Jerzy Z. Pająk, Od autonomii do niepodległości : kształtowanie się postaw politycznych i narodowych społeczeństwa Galicji w warunkach Wielkiej Wojny 1914-1918, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2012, ss. 413

Bibliografia:

Buszko Józef. 1996. Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848–1918. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe. ; Florczak Ilona. 2009. Jędrzej Moraczewski. Socjalista, poseł, legionista. Z autonomicznej Galicji do niepodległej Polski. Łódź : Wydawnictwo Naukowe. ; Gaul Jerzy. 1997. „Kościół katolicki i Legiony Polskie w latach I wojny światowej”. Przegląd Powszechny 11 : 156–162. ; Gaul Jerzy. 2003. Polonika w Austriackim Archiwum Państwowym / Polonica im Österreichischen Staatsarchiv 1772–1918. Warszawa. ; Gaul Jerzy. 2004. „Władze Austro-Węgier a działalność misyjna zakonu jezuitów w Królestwie Polskim 1915–1918 (część I)”. Przegląd Powszechny 5 : 309–319. ; Gaul Jerzy. 2004. „Władze Austro-Węgier a działalność misyjna zakonu jezuitów w Królestwie Polskim 1915–1918 (część II)”. Przegląd Powszechny 6 : 491–502. ; Gaul Jerzy. 2005. „Austro-Węgry wobec Kościoła katolickiego w Królestwie Polskim (sierpień 1914 — sierpień 1915)”. Kwartalnik Historyczny 112 (4) : 75–93. ; Gaul Jerzy. 2006. Służby wywiadowczo-informacyjne Austro-Węgier wobec radykalnego ruchu niepodległościowego w Królestwie Polskim 1914–1918 Warszawa : NDAP. ; Gaul Jerzy. 2009. „Donos na współbraci. Lustracja jezuitów galicyjskich w latach I wojny światowej”. Przegląd Powszechny 10 : 90–104. ; Gaul Jerzy. 2012. „Rywalizacja austriacko-niemiecka o Kościół katolicki w Królestwie Polskim w raportach przedstawicieli monarchii habsburskiej w Warszawie (sierpień 1915–październik 1916 r.)”. Kwartalnik Historyczny119 ( 4) : 665–691. ; Mikietyński Piotr. 2009. Niemiecka droga ku Mitteleuropie. Polityka II Rzeszy wobec Królestwa Polskiego (1914–1916). Kraków : WUJ. ; Pająk Jerzy Z. 2012. Od autonomii do niepodległości. Kształtowanie się postaw politycznych i narodowych społeczeństwa Galicji w warunkach Wielkiej Wojny 1914–1918. Kielce : WUJK. ; Patelski Mariusz. 2002. Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski — żołnierz i dyplomata. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe. ; Piela M. 1994. Udział duchowieństwa w polskim życiu politycznym w latach 1914–1924. Lublin : Wydawnictwo Naukowe KUL. ; Przeniosło Marek. 2007. Narodziny niepodległości w Galicji (1918–1919). Wybór dokumentów z archiwów lwowskich. Kielce : WUJK. ; Przeniosło Marek. 2010. Polska Komisja Likwidacyjna 1918–1919. Kielce : WUJK. ; Wysocki Wiesław Jan. A. C. Żak. 1997. Biskup Władysław Bandurski. Pruszków : Wydawnictwo Naukowe.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

121

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

921

Strona końc.:

940

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:53433 ; 0023-5903

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/121/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/121/4 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji