Object structure

Title:

Pan Tadeusz - i co dalej?

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1997)

Creator:

Stefanowska, Zofia

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. J. Bachórz, Słowacki w Soplicowie, w: „W krainie pamiątek". Prace ofiarowane Profesorowi Bogdanowi Zakrzewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 1996, s. 218.
2. W. Floryan, Wstęp do [Pana Tadeusza] w: J. Słowacki, Dzieła wszystkie, pod red. J. Kleinera, t. XIII, cz. 2, Wrocław 1963, s. 321.
3. M. Giergielewicz, Napoleon w „ Panu Tadeuszu ", w: Studia i spotkania literackie, Warszawa 1983, s. 57.
4. J. Iwaszkiewicz, Litwa w roku 1812, Kraków 1912, s. 234.
5. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. IV, cz. 2, Warszawa 1927, s. 344.
6. S. Makowski, „Pan Tadeusz" Juliusza Słowackiego, „Poezja" 1984 nr 11/12.
7. A. Mickiewicz, Dzieła, t. IV, oprac. Z. J. Nowak, Warszawa 1995.
8. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, wyd. sejm., t. XVI: Rozmowy z. A. Mickiewiczem, oprac. St. Pigoń, Warszawa 1933, s. 510-511.
9. C. Norwid, Pisma wszystkie, oprac. J. W. Gomulicki, t. VI, Warszawa 1971, s. 454-455.
10. H. Stankowska, Trzy fragmenty „mickiewiczowskie" w twórczości J. Słowackiego, „Sprawozdania Opolskiego Tow. Przyjaciół Nauk". Wydz. II. Seria B, 1969 nr 7, Wrocław 1971, s. 114.
11. S. Treugutt, Geniusz wydziedziczony. Studia romantyczne i napoleońskie, pod red. M. Prussak, Warszawa 1993, s. 15.
12. A. Witkowska, Jak Słowacki pisał Mickiewicza, w: Słowacki mistyczny, pod red. M. Janion i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1981, s. 275.
13. A. Witkowska „Pan Tadeusz" emigracją naznaczony, w: Trzynaście arcydzieł romantycznych, pod red. E. Kiślak i M. Gumkowskiego, Warszawa 1996.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

5

End page:

17

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund