Object structure

Title:

Postmodernizowanie modernizmu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1997)

Creator:

Bolecki, Włodzimierz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. K. Bartoszyński, Dwa modele powieści - Eco i Kundera, „Teksty Drugie" 1996 nr 6. ; 2. G. Blin, Stendhal et les problèmes du roman, Paris 1954. ; 3. W. Bolecki, Od potworów do znaków pustych. Z dziejów groteski: Młoda Polska i Dwudziestolecie międzywojenne, w: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków między tekstowych w literaturze polskiej XX wieku, Warszawa 1991. ; 4. W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni, wyd. II, Kraków 1996. ; 5. W. Bolecki, Polowanie na postmodernistów (w Polsce), „Teksty Drugie" 1993 nr 1. ; 6. W. Bolecki, Witkacy et tes Problèmes du Roman Moderne, „Acta Universitatis Wratislaviensis", no 690, Wrocław 1984, s. 163, 165. ; 7. W. Bolecki, Witkacy-Gombrowicz-Schulz, „Dialog" 1995 nr 10. ; 8. R. Brown, Myths and Relatives. Seven Essays on Bruno Schulz, Münich 1991. ; 9. Bruno Schulz - in memoriam 1892-1942, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak, Lublin 1992. ; 10. S. Eile, Modernist Trends in Twentieth-Century Polish Fiction, London 1996. ; 11. I. Hassan, Toward a Concept of Postmodernism, Urbana 1993. ; 12. J. Jarzębski, Schulz: spojrzenie w przyszłość, w: Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej: Bruno Schulz w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci, red, J. Jarzębski, Kraków 1994. ; 13. M. Legierski, Modernizm Witolda Gombrowicza, Stockholm 1984. ; 14. Literatura polska po 1939 roku. Przewodnik encyklopedyczny, red. M. Witkowicz [właść. M. Drabikowski], t. 1, Warszawa 1989. ; 15. P. Lubbock, The Craft of Fiction, New York: Viking, 1957. ; 16. Z. Łapiński, Postmodernizm - co to i na co?, „Teksty Drugie" 1993 nr 1. ; 17. B. McHalle, Postmodernist Fiction, London 1987. ; click here to follow the link ; 18. B. McHalle, Postmodernist Fiction; Constructing Postmodernism, New York 1992. ; 19. C. Nash, World Games: The Tradition of Anti-Realist Revolt, London-New York 1987. ; 20. C. Nash, World Postmodern Fiction: A Guide. London: Longman, 1987. ; 21. M. Raimond, La Crise du roman, Paris: Corti, 1966. ; 22. E. Sabato, Wstęp do Ferdydurke, w: Tango Gombrowicz, oprac. R. Kalicki, Kraków 1984. ; 23. R. Scholes, Fabulation and Metafiction, Urbana 1980. ; 24. D. Scholze, Zwischen Vergnügen und Schock. Polnische Dramatik im 20. Jahrhundert, Berlin 1989, s. 150-177. ; 25. A. Sehönle, Cinamon Shops by Bruno Schulz. The Apology of tandeta, „The Polish Review" 1991 nr 2. ; 26. K. Stala, On the margins of Reality. The paradoxes of representation fiction in Bruno Schulz 's, Stockholm 1993. ; 27. P. Waugh, Practising Postmodernism. Reading Modernism, London 1992.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

31

End page:

45

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund