Object structure

Title:

Norwid w rozbitym lustrze

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1997)

Creator:

Halkiewicz - Sojak, Grażyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. M. Adamiec, Oni i Norwid. Problemy odbioru twórczości Cypriana Norwida w latach 1840-1883, Wrocław - Warszawa - Kraków 1991. ; 2. W. Arcimowicz, Cyprian Kamil Norwid na tle swego konfliktu z krytyką, Wilno 1935. ; 3. W. Borowy, O Norwidzie. Rozprawy i notatki, pod red. Z. Stefanowskiej, Warszawa 1960. ; 4. H. G. Gadamer, Prawda i metoda, przekł. B. Baran, Kraków 1993, s. 355. ; 5. M. Głowiński, Ciemne alegorie Norwida, „Pamiętnik Literacki" 1984 z. 3. ; 6. G. Halkiewicz-Sojak, Spór o mesjanizm Norwida, „Studia Norwidiana" 1984, t. 2. ; 7. C. Norwid, Niewola, w: Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki, t. I-XI, Warszawa 1971 - 1976, t. III, s. 390. ; 8. C. Norwid, Milczenie, w: Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki, t. I-XI, Warszawa 1971 - 1976, t. VI, s. 225. ; 9. C. Norwid, Promethidion, w: Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki, t. I-XI, Warszawa 1971 - 1976, t. III, s. 439. ; 10. C. Norwid, Rzecz o wolności słowa, w: Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki, t. I-XI, Warszawa 1971 - 1976, t. III, s. 582. ; 11. J. Puzynina, „Prawda " w poematach Norwida, „Studia Norwidiana", 1991/1992, t. 9-10. ; 12. W. Rzońca, Norwid - poeta pisma. Próba dekonstrukcji dzieła, Warszawa 1995. ; 13. S. Sawicki, Wartość-sacrum-Norwid. Studia i szkice aksjologicznoliterackie, Lublin 1994. ; 14. Z. Stefanowska, Norwid - pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego, w: Literatura - komparatystyka -folklor. Księga poświęcona J. Krzyżanowskiemu, Warszawa 1968. ; 15. Z. Trojanowicz, Norwid - Klaczko. Ostatni spór romantyczny, Warszawa 1981. ; 16. D. Zamącińska, Słynne - nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego i Norwida, Lublin 1985.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

93

End page:

101

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund