Object

Title: O podręczniku "Młoda Polska" z r. 1991 nie tylko polemicznie

Creator:

Lewandowski, Tomasz

Date issued/created:

1992

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1992)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. W. Bolecki, Od potworów do znaków pustych. Z dziejów groteski: Młoda Polska i Dwudziestolecie międzywojenne, "Pamiętnik Literacki" 1989, z. 1. ; 2. M. Głowiński, Sztuczne awantury, Przedmowa, w: R. Jaworski, Historie maniaków, Kraków 1978, s. 22. ; 3. A. Hutnikiewicz, Badania nad literaturą Młodej Polski, w: J. Pelc, M. Klimowicz, M. Janion, J. Kulczycka-Saloni, A. Hutnikiewicz, J. Błoński, H. Markiewicz, Rozwój wiedzy o literaturze polskiej, oprac., i wstępem opatrzył J. Maciejewski, Warszawa 1986. ; 4. W. Juszczak, Wojtkiewicz i Nowa Sztuka, Warszawa 1965. ; 5. K. Kłosińska, Powieści o "wieku nerwowym", Katowice 1989. ; 6. K. Kłosiński, Groteska w świadomości literackiej schyłku Młodej Polski, "Ruch Literacki" 1985 nr 3. ; 7. K. Kralkowska-Gątkowska, Świat postaci w powieściach Stanisława Przybyszewskiego, w: Młoda Polska. Legendy i światopoglądy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" nr 610, Katowice 1983. ; 8. J. Krzyżanowski, Neoromantyzm polski 1890-1918, Wrocław 1963, s. 5. ; 9. J. Krzyżanowski, Od średniowiecza do baroku, Warszawa 1938. ; 10. J. Kulczycka-Saloni, I. Maciejewska, A. Z. Makowiecki, R. Taborski, Młoda Polska, Warszawa 1991. ; 11. J. Liberek, Prognoza pogody, "Czas kultury", wrzesień-październik 1991, s. 31-32. ; 12. H. Markiewicz, Bezdogmatowcy i melancholicy, w: idem, W kręgu Żeromskiego. Rozprawy i szkice historycznoliterackie, Warszawa 1977. ; 13. H. Markiewicz, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989, s. 273-274. ; 14. R. Nycz, Gest śmiechu. Z przemian świadomości literackiej początku wieku (do pierwszej wojny światowej), "Pamiętnik Literacki" 1977, z. 4. ; 15. J. Paszek, O starzeniu się tekstów literaturoznawczych, "Teksty Drugie" 1990, z. 5/6. ; 16. M. Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy. Dekadenci. Herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, Kraków 1985, s. 8-28. ; 17. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka, Kraków 1975, s. 127-133. ; 18. S. Skwarczyńska, "Chocholi taniec" Wyspiańskiego jako obraz-symbol w języku późniejszej sztuki polskiej, w: eadem, Wokół teatru i literatury. (Studia i szkice), Warszawa 1970. ; 19. Stanisław Przybyszewski, W 50-lecie zgonu pisarza, studia pod red. H. Filipkowskiej, Wrocław 1982. ; 20. R. Taborski, Życie literackie młodopolskiej Warszawy, Warszawa 1974. ; 21. T. Weiss, Czy Kraków był stolicą Młodej Polski?, w: Kraków na przełomie XIX i XX wieku, Kraków 1983. ; 22. E. Wiegandt, Austria felix, czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej, Poznań 1988. ; 23. K. Wyka, Kraków stolicą Młodej Polski, w: Kraków i Małopolska przez dzieje, Kraków 1970. ; 24. K. Wyka, Modernizm polski, wyd. 2 zmień., i poszerz., Kraków 1968, s. 15-25,255-288. ; 25. K. Wyka, Zarys współczesnej literatury polskiej (1884-1925), Kraków 1951. ; 26. J. Zieliński, Pierwsze zdanie "Homo sapiens", "Teksty" 1977, z. 4. ; 27. J. Zieliński, Słowianie w świecie antynorm Stanisława Przybyszewskiego, Wrocław 1981. ; 28. R. Zimand, "Dekadentyzm" warszawski, Warszawa 1964. ; 29. J. Ziomek Metodologiczne problemy syntezy historyczno-literackiej, w: idem, Powinowactwa literatury. Studia i szkice, Warszawa 1980, s. 280-281.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

83

End page:

90

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:73444 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Jun 23, 2019

In our library since:

Jun 23, 2019

Number of object content hits:

79

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/72507

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information