RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: O podręczniku "Młoda Polska" z r. 1991 nie tylko polemicznie

Creator:

Lewandowski, Tomasz

Date issued/created:

1992

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1992)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. W. Bolecki, Od potworów do znaków pustych. Z dziejów groteski: Młoda Polska i Dwudziestolecie międzywojenne, "Pamiętnik Literacki" 1989, z. 1.
2. M. Głowiński, Sztuczne awantury, Przedmowa, w: R. Jaworski, Historie maniaków, Kraków 1978, s. 22.
3. A. Hutnikiewicz, Badania nad literaturą Młodej Polski, w: J. Pelc, M. Klimowicz, M. Janion, J. Kulczycka-Saloni, A. Hutnikiewicz, J. Błoński, H. Markiewicz, Rozwój wiedzy o literaturze polskiej, oprac., i wstępem opatrzył J. Maciejewski, Warszawa 1986.
4. W. Juszczak, Wojtkiewicz i Nowa Sztuka, Warszawa 1965.
5. K. Kłosińska, Powieści o "wieku nerwowym", Katowice 1989.
6. K. Kłosiński, Groteska w świadomości literackiej schyłku Młodej Polski, "Ruch Literacki" 1985 nr 3.
7. K. Kralkowska-Gątkowska, Świat postaci w powieściach Stanisława Przybyszewskiego, w: Młoda Polska. Legendy i światopoglądy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" nr 610, Katowice 1983.
8. J. Krzyżanowski, Neoromantyzm polski 1890-1918, Wrocław 1963, s. 5.
9. J. Krzyżanowski, Od średniowiecza do baroku, Warszawa 1938.
10. J. Kulczycka-Saloni, I. Maciejewska, A. Z. Makowiecki, R. Taborski, Młoda Polska, Warszawa 1991.
11. J. Liberek, Prognoza pogody, "Czas kultury", wrzesień-październik 1991, s. 31-32.
12. H. Markiewicz, Bezdogmatowcy i melancholicy, w: idem, W kręgu Żeromskiego. Rozprawy i szkice historycznoliterackie, Warszawa 1977.
13. H. Markiewicz, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989, s. 273-274.
14. R. Nycz, Gest śmiechu. Z przemian świadomości literackiej początku wieku (do pierwszej wojny światowej), "Pamiętnik Literacki" 1977, z. 4.
15. J. Paszek, O starzeniu się tekstów literaturoznawczych, "Teksty Drugie" 1990, z. 5/6.
16. M. Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy. Dekadenci. Herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, Kraków 1985, s. 8-28.
17. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka, Kraków 1975, s. 127-133.
18. S. Skwarczyńska, "Chocholi taniec" Wyspiańskiego jako obraz-symbol w języku późniejszej sztuki polskiej, w: eadem, Wokół teatru i literatury. (Studia i szkice), Warszawa 1970.
19. Stanisław Przybyszewski, W 50-lecie zgonu pisarza, studia pod red. H. Filipkowskiej, Wrocław 1982.
20. R. Taborski, Życie literackie młodopolskiej Warszawy, Warszawa 1974.
21. T. Weiss, Czy Kraków był stolicą Młodej Polski?, w: Kraków na przełomie XIX i XX wieku, Kraków 1983.
22. E. Wiegandt, Austria felix, czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej, Poznań 1988.
23. K. Wyka, Kraków stolicą Młodej Polski, w: Kraków i Małopolska przez dzieje, Kraków 1970.
24. K. Wyka, Modernizm polski, wyd. 2 zmień., i poszerz., Kraków 1968, s. 15-25,255-288.
25. K. Wyka, Zarys współczesnej literatury polskiej (1884-1925), Kraków 1951.
26. J. Zieliński, Pierwsze zdanie "Homo sapiens", "Teksty" 1977, z. 4.
27. J. Zieliński, Słowianie w świecie antynorm Stanisława Przybyszewskiego, Wrocław 1981.
28. R. Zimand, "Dekadentyzm" warszawski, Warszawa 1964.
29. J. Ziomek Metodologiczne problemy syntezy historyczno-literackiej, w: idem, Powinowactwa literatury. Studia i szkice, Warszawa 1980, s. 280-281.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

83

End page:

90

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:73444 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jun 23, 2019

Number of object content downloads / hits:

1019

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/72507

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information