Object structure

Title:

Guru przełomu tysiąclecia. Dyskurs Nowej Ery w pracach Marii Janion

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1997)

Creator:

Helbig-Mischewski, Brygitta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. W. Bockenheim, S. Bednarek, J. Jastrzębski, New Age. Encyklopedia Nowej Ery, Wrocław 1996. ; 2. F. Capra, Punkt zwrotny. Nauka, społeczeństwo, nowa kultura, Warszawa 1987. ; 3. F. Capra, Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild, München 1991, s. 426. ; 4. Dzieci, pod red. M. Janion i S. Chwin, „Transgresje" 5 t. 1-2, Gdańsk 1988. ; 5. R. Dziurdzikowska, Maria Janion. Samotność humanisty, „Twój Styl" 1993 z. 1, s. 18. ; 6. M. Ferguson, The Aquarian Conspiracy, Los Angeles 1980. ; 7. M. Ferguson, Die sanfte Verschwörung. Persönliche und gesellschaftliche Transformation im Zeitalter des Wassermanns, Basel 1982, s. 22. ; 8. M. Fleischer, Overground. Literatur der polnischen alternativen Subkulturen, München 1995. ; 9. M. Fleischer, Polska symbolika kolektywna, Wrocław 1996. ; 10. M. Fleischer, Problemy i hipotezy systemowej teorii kultury, Wrocław 1994, s. 50. ; 11. Galernicy wrażliwości, pod red. M. Janion i S. Rosiek, "Transgresje" 1, Gdańsk 1981, s. 400, 427. ; 12. L. L. Hay, Możesz uzdrowić swoje życie, Warszawa 1992. ; 13. L. L. Hay, Poznaj moc, która jest w tobie, Warszawa 1994. ; 14. M. Janion, Cześć i dynamit, w: Literatura polska wobec rewolucji, Warszawa 1971, s. 5-20. ; 15. M. Janion, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Warszawa 1996. ; 16. M. Janion, Humanistyka: poznanie i terapia, Warszawa 1974. ; 17. M. Janion, Kobiety i duch inności, Warszawa 1996. ; 18. M. Janion, Marksizm wobec genetyzmu i strukturalizmu w badaniach literackich, w: Zjazd Naukowy Polonistów, 10-13 grudnia 1958, Wrocław 1960,s. 149-246. ; 19. M. Janion, Odnawianie znaczeń, Kraków 1980. ; 20. M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej, Warszawa 1991. ; 21. M. Janion, Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia Gdańskie, Gdańsk 1972. ; 22. M. Janion, Światopogląd polskiego romantyzmu, w: Proces historyczny w literaturze i sztuce, pod red. M. Janion i A. Piorunowej, Warszawa 1967, s. 116-138. ; 23. M. Janion, Wobec zła, Warszawa-Chotomów 1989. ; 24. M. Janion, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda, Warszawa 1990. ; 25. A. Kępiński, Schizofrenia, Warszawa 1974. ; 26. J. Klejnocki, J. Sosnowski, Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia „brulionu" (1986-1996), Warszawa 1996. ; 27. Maski, pod red. M. Janion i S. Rosiek, „Transgresje" 4, t. 1-2, Gdańsk 1986. ; 28. B. Mischewski, Maria Janion - Ein Kollektivsymbol, „Zet. Zeitschrift für empirische Textforschung" 1994 z. 1. s. 75-80. ; 29. B. Mischewski, New-Age-Diskurs in der polnischen Literaturwissenschaft, Literaturkritik und Lyrik der 70er und 80er Jahre. Rekonstruktion eines Weltbildes, München 1995. ; 30. B. Mischewski, Stereotypy w polskich kazaniach współczesnych, „Język a kultura", t. 12, Wrocław 1996. ; 31. Odmieńcy, pod red. M. Janion i Z. Majchrowskiego, „Transgresje" 2, Gdańsk 1982, s. 305. ; 32. Osoby, pod red. M. Janion i S. Rosiek, „Transgresje" 3, Gdańsk 1984. ; 33. Szczęście Syzyfa. Z profesor Marią Janion rozmawia Ewa Berberyusz. „Rzeczpospolita", 16-17X1 1996.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

165

End page:

192

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund