Object structure

Title:

"a pod każdym liściem rozpacz"

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1997)

Creator:

Franaszek, Andrzej

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Herbert, Zbigniew (1924-1998) ; cierpienie ; lęk ; poezja polska - 20 w.

References:

1. S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Kraków 1985, s. 38.
2. G. Colli, Po Nietzschem, przeł. S. Kasprzysiak, Kraków 1994, s. 41.
3. A. Dante, Boska Komedia. Piekło. Pieśń III, przeł. St. Barańczak, „Zeszyty Literackie" 1995 nr 50.
4. H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Kraków 1994, s. 416.
5. Epikur, List do Monojkeusa, w: Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, teksty wybrał i wstępem poprzedził J. Legowicz, Warszawa 1968, s. 246.
6. A. Fiut, Język wiary i niewiary, w: Pytanie o tożsamość, Kraków 1995, s. 148.
7. H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku, przeł. E. Feliksiak, Warszawa 1978, s. 74.
8. J. Giszczak, „ Pan Cogito " a postawa chrześcijańska, „Roczniki Humanistyczne" t. XXX (1982) z. 1 s. 19.
9. W. Gombrowicz, Dziennik 1957-1961, w: Dzieła, t. VIII, Kraków 1989, s. 37, 39.
10. W. Gombrowicz, Pornografia, w: Dzieła, t. 4, Kraków 1990, s. 17.
11. W. Gutowski, Świadek odbóstwionej wyobraźni. Sacrum chrześcijańskie w poezji Zbigniewa Herberta, „Prace Polonistyczne" S. XLVIII (1993), s. 54.
12. Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie, Lublin 1991.
13. Z. Herbert, Dramaty, Warszawa 1970.
14. Z. Herbert, Elegia na odejście, Paryż 1990.
15. Z. Herbert, Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1993.
16. Z. Herbert, Pan Cogito, Warszawa 1974.
17. Z. Herbert, De profundis, w: „...każdej chwili wybierać muszę" (almanach poetycki), Warszawa 1954, s. 161.
18. Z. Herbert, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, Wrocław 1992.
19. Z. Herbert, Rovigo, Wrocław 1992.
20. Z. Herbert, Usta proszą, „Tygodnik Powszechny" 1951 nr 2.
21. Z. Herbert, Wiersze zebrane. Warszawa 1971.
22. F. Hölderlin, Chleb i wino, w: Poezje wybrane, przeł. M. Jastrun, Warszawa 1964, s. 67.
23. Homer, Iliada, przeł. K. Jeżewska, Wrocław 1986, s. 146.
24. Jeśli masz dwie drogi... Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem, w: K. Nastulanka Sami o sobie. Rozmowy z pisarzami i uczonymi, Warszawa 1975, s. 284.
25. Księga Jozuego, 24, 26, w: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Warszawa 1990, s. 228.
26. Księga Rodzaju 3, 19, w: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Warszawa 1990, s. 27.
27. P. Lisicki, Puste niebo Pana Cogito, „Res Publica" 1991 nr 9.
28. R. Matuszewski, Nad „ Wierszami zebranymi" Herberta, w: Z bliska. Szkice literackie, Kraków 1981, s. 261.
29. Mądrość Syracha czyli Eklezjastyk 14, 18, w: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Warszawa 1990, s. 794.
30. M. Piwińska, Zbigniew Herbert i jego dramaty, „Dialog" 1963 nr 8.
31. Platon, Fedon, przeł. W. Witwicki, w: Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Warszawa 1988, s. 371.
32. H. Rousseau, Bóg zła, przeł. A. Kotalska, Warszawa 1988, s. 67, 68.
33. T. Różewicz, Gotyk 1954, w: Poezje, Kraków 1988, t. I, s. 350.
34. T. Różewicz Jest tak ukryty, w: Poezje, Kraków 1988, t. I, s. 506.
35. T. Różewicz, Nic, w: Poezje, Kraków 1988, t. II, s. 161.
36. T. Różewicz, Obraz, w: Poezje, Kraków 1988, t. II, s. 387.
37. T. Różewicz, Płaskorzeźba, Wrocław 1991.
38. Sofokles, Antygona, przeł. K. Morawski, Wrocław 1984, s. XVII.
39. P. Tillich, Męstwo bycia, przeł. H. Bednarek, Paris 1983, s. 41, 44.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

245

End page:

268

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego